11

mei

ganzen

VAC flash

De voorbije tijd mochten we jullie terug massaal ontmoeten. Je kent het wel, de voorjaarsadministratie met mestbankaangifte, verzamelaanvraag, enz…

Onvermijdelijk komen dan ook de slechte prijzen aan bod. Met de vraag waar je in de landbouw nog iets kan mee verdienen. En of er nog wel een plaats is voor minder grote bedrijven.

Voor ons heeft elk bedrijf waarde en zijn plaats in het landbouwlandschap. Minder grote bedrijven hoeven niet mee te doen in de race naar steeds groter. Ondanks dat er misschien vele erfbetreders het tegendeel zullen beweren omwille van de schaalvoordelen. Grote bedrijven kunnen inderdaad profiteren van schaalvoordelen, maar ze zullen dan ook tevreden moeten zijn met een massaproductie aan wereldmarktprijzen en kleine marges.

Hoewel, kleine marges, we schreven het reeds in ons vorig editoriaal, hoe komt het dat bij ons de suikerbietenprijs een stuk lager ligt dan die in ons omringende landen… en dan hebben we het niet alleen over de suikerbieten. Tal van andere landbouwproducten worden in vele landen een stuk beter betaald dan hier. Komt daar nog de hoge grondprijs en de vaak versnipperde percelen bij die efficiënt werken niet altijd makkelijk maakt.

De geschiedenis herhaalt zich de laatste jaren hoe langer hoe sneller. Bij het afschaffen van het melkquotum werden de melkveehouders aangezet om volop te melken. De markt en dus de prijs zag er goed uit, en er was verwerkingscapaciteit. Bij het hervormen van het zoogkoeienquotum moest er ook al een minimum zijn van 20 koeien om de sector te professionaliseren, de aardappelverwerkende nijverheid vraagt naar meer aardappelen, want de uitvoer van verwerkte producten stijgt. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hebben we ons niet teveel laten leiden door een verkeerde lokroep?

Zijn het niet vooral de verwerkers die ons aangezet hebben om meer te gaan produceren, alleen zijn zij die mooie beloofde prijs vergeten. Als een ander meerwaarde kan creëren, moeten wij daar kunnen in delen. Anders moeten we elders meerwaarde zoeken.

Zijn soja, quinoa of boekweit een alternatief? Ongetwijfeld, ook voor kleine bedrijven, alleen zullen we de verwerking niet aan enkele grote bedrijven mogen laten, maar deze in eigen handen moeten houden.

Immers, er is nog altijd een oud gezegde dat zegt: Als de vos de passie preekt, boer pas op uw …