25

oktober

Formidable

VAC flash

Afgelopen dagen was hij werkelijk overal. Op de radio, op televisie en in het Koning Boudewijnstadion kwam, zag en overwon Stromae duizenden harten met zijn hit “Formidable“. Inmiddels is de song uitgegroeid als soundtrack bij de overwinningsroes van onze Rode Duivels. Het land laat zich welwillend doch verdiend meedrijven met de positieve flow. We kunnen een opsteker goed gebruiken.

De Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij, publiceerde het rapport over innovatie in de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Meer dan de helft van de bevraagde landbouwbedrijven hebben minstens één innoverende investering doorgevoerd de voorbije jaren. Dit rapport illustreert de tendens dat de landbouwer toekomst ziet in de landbouw. Herinnert u zich nog de slogan “Geen landbouw zonder toekomst, geen toekomst zonder landbouw.”? Een slogan die indertijd zijn waarde had, een slogan met een defensief karakter. In deze tijden is de landbouw opener en communicatiever geworden. Het entrepreneurschap krijgt weer kleur. Voor de buitenwereld worstelt landbouw met een oubollig, conservatief en defensief imago. Het tegendeel is echter waar. De landbouwers en tuinders passen volgens ieders bedrijfsstijl de best beschikbare technieken toe. De landbouw van vandaag heeft een heuse metamorfose ondergaan. Over alle sectoren heen heerst er dynamisme en vertrouwen in de toekomst.

Een voorzichtige hoerastemming is gepast. Echter, net zoals de Rode Duivels moeten we behoedzaam met deze euforie omgaan. Het rapport legt ook een aantal zwakheden van onze landbouw bloot. Het rapport maakt een onderscheid tussen productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie gaat over kwaliteitsverbetering en opstart nieuwe variëteiten. Procesinnovatie zijn investeringen die vaak ingegeven zijn door verplichtingen rond milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. We stellen vast dat de productinnovatie gedaald is t.o.v. 2007. Landbouw heeft nood aan een betekenisvolle productinnovatie. Procesinnovatie daarentegen tekent voor het grootste aandeel in de investeringen. Investeringen die de facto weinig return on investment regenereren.

De samenstellers van het rapport stellen vast dat bij de innovatieve bedrijven het brutobedrijfsresultaat stijgt doch het familiaal inkomen blijft gelijk aan de niet innovatieve bedrijven. Met andere woorden, het familiaal inkomen stijgt niet en de solvabiliteit verslechterd. Of nog anders gesteld, de investeringen zijn niet per definitie rendabel.

Een solvabiliteitsnorm tot het verkrijgen van VLIF-steun instellen zal de risico’s in de sector tot aanvaardbare proporties verkleinen en gemengde bedrijven zullen weer gemakkelijker toegang krijgen tot de VLIF-steun.

Positivisme is terecht, euforie is uit den boze. Of zoals Stromae zingt: “Tu etais formidable, j’etais fort minable“. “Jij was geweldig, ik totaal rampzalig“.