16

juni

Erosiebestrijding

VACconsult

Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005, zijn landbouwers verplicht om op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid maatregelen te treffen om erosie te voorkomen.

Aangezien het beleid ter bestrijding van erosie onvoldoende resultaat opleverde, heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een nieuwe aanpak van bodemerosie op landbouwpercelen met ingang vanaf 2014. Hierbij zullen landbouwers ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid maatregelen moeten treffen.

Na een eerste evaluatie van de gefaseerde aanscherping van de erosiebestrijdingsmaatregelen binnen het randvoorwaardenpakket, heeft de Vlaamse Regering het maatregelenpakket aangepast om de landbouwer meer ruimte te laten de eigen expertise te integreren in de erosiebestrijding. Hierdoor vergroot de haalbaarheid in de praktijk wat de efficiëntie enkel ten goede kan komen.

In VAC-flash nr. 6 gaan we dieper in op de maatregelen die vanaf 2016 gelden.

 

Lijst erosiecoördinatoren

Volg deze link naar: erosiecoördinator per gemeente

Lijst bedrijfsplanners

Download: Investeren in het platteland met beheerovereenkomsten

De bedrijfsplanner (per provincie) vind je terug op pagina 5 en 6

Randvoorwaarde erosiebestrijding

Download: Maatregelen erosiebestrijding