13

februari

epb uitzonderingen

VACrom

Energie – EPB

Vanaf 1 januari zijn de normen van EPB-regelgeving, volgens de Europese richtlijn, ook van toepassing bij nieuwbouw of grondige renovatie van bepaalde landbouwgebouwen. In overleg met de landbouwsector en het Departement Landbouw en Visserij heeft het Vlaams Energie Agentschap algemeen haalbare en aanvaardbare EPB-eisen vastgelegd.

Download: Overzicht van vrijstellingen, afwijkingen, de EPB-eisen en de bijhorende procedures

VACRom berichten

Flankerend beleid voor ‘oranje’ bedrijven

Op 17 februari 2017 heeft de Vlaamse Regering het flankerend beleid goedgekeurd voor landbouwbedrijven …

Lees verder
Conceptnota IHD en PAS

IHD/PAS staat voor Instandhoudingsdoelstellingen (of -doelen) en Programmatische (of Programmatorische) Aanpak Stikstof en komt …

Lees verder
de omgevingsvergunning

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de …

Lees verder
CLP

CLP verordening Op 1 juni werd een zeer grondige wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving …

Lees verder
pas startlijst

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Download: PAS – startlijst

Lees verder
Programmatische Aanpak Stikstof

Wilt u  een (her)berekening van de impactscore van uw bedrijf in het kader van …

Lees verder
epb uitzonderingen

Energie – EPB Vanaf 1 januari zijn de normen van EPB-regelgeving, volgens de Europese …

Lees verder