13

februari

epb uitzonderingen

VACrom

Energie – EPB

Vanaf 1 januari zijn de normen van EPB-regelgeving, volgens de Europese richtlijn, ook van toepassing bij nieuwbouw of grondige renovatie van bepaalde landbouwgebouwen. In overleg met de landbouwsector en het Departement Landbouw en Visserij heeft het Vlaams Energie Agentschap algemeen haalbare en aanvaardbare EPB-eisen vastgelegd.

Download: Overzicht van vrijstellingen, afwijkingen, de EPB-eisen en de bijhorende procedures