09

mei

Enquête GLB – manipulatie

VACbond

Volksraadpleging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

320.000 mensen uit 28 Europese landen hebben deelgenomen aan de volksraadpleging over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie gaat de resultaten verwerken en op 7 juli worden ze voorgesteld aan het publiek. Tegen eind 2017 moet een blauwdruk over de toekomst van het GLB klaar zijn.

In ons land werd de enquête 20.806 keer ingevuld. Opvallend was ook dat slecht drie procent van de respondenten betrokken is bij de landbouwsector. Bijna 93 procent onder hen gaf aan geen link te hebben met landbouw.

Dit is onder meer te verklaren door de inspanningen die de natuurorganisaties hebben gedaan om mensen warm te maken om de enquête in te vullen. In België schaarden onder meer Natuurpunt, Natagora, WWF-België, Inter-Environnement Wallonië en Bond Beter Leefmilieu zich achter het initiatief van ‘Living Land’. Dat ontwikkelde een webtool waarmee burgers in een aantal muisklikken een vooraf ingevulde antwoordenlijst konden doorsturen naar de Europese Commissie. 258.708 mensen hebben via de website deelgenomen aan de enquête. Via eenvoudige muisklikken kon de respondent de voorgekauwde antwoorden opnemen in de enquête. Hiermee trachten de natuurverenigingen de enquête te beïnvloeden en het resultaat naar haar hand te zetten.

Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil,  doch dit neigt nu toch wel heel sterk naar manipulatie.

We hebben in vroegere tijden nog congressen meegemaakt waarbij verwacht werd dat de militanten braafjes de teksten goedkeurden. Noord-Koreaanse toestanden. We herhalen het, ieder is vrij in de keuze van technieken om zijn punt te maken. Die vrijheid eindigt waar de andere vrijheid begint.

Met de krachtigste bewoordingen willen we de aanbeveling onder vraag vier verwerpen:
Wat zijn volgens u de belangrijkste bijdragen van landbouwers in onze samenleving?
OUR RECOMMENDATIONS: We strongly recommend leaving this response blank.

Met andere woorden: voor de natuurverenigingen leveren landbouwers niets bij aan de samenleving.

Dit is de wereldvreemdheid ten top.

Wij hebben onze leden opgeroepen om deel te nemen aan de publieke consultatie.

Onze leden zijn autonome zelfstandige agrarische ondernemers die intellectueel voldoende onderlegt zijn om volgens eigen indrukken een persoonlijke mening te vormen en deze eigenhandig toe te passen in de enquête. We hebben ons als organisatie beperkt tot het per pdf ter beschikking stellen van de enquête  zodat de agrarische ondernemer individueel of met collega’s de verschillende items comfortabel kunnen bespreken en op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke mening.

Geen manipulatie, geen indoctrinatie, geen brainwashing, geen fakenews.