07

februari

een slag in het gezicht

VAC flash

Zo kun je de totaal onverwachte beslissing van Europa dat de zoogkoeienpremie wordt afgeschaft wel noemen. Nochtans werden de voorbije maanden in overleg met de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd om de gekoppelde steun aan te wenden om de verjonging en professionalisering van de rundvleessector te stimuleren. De zoogkoepremie behoorde, behoort en zal ook in de toekomst moeten blijven behoren aan de zoogkoehouderij. De zoogkoehouderij is per definitie familiale landbouw. Zij verdienen nu net alle steun.

Onze vertegenwoordigers in het overleg zullen constructief meewerken aan een werkbaar, vereenvoudigd en haalbaar alternatief.

Werkbaar, haalbaar en eenvoudig.
Drie sleutelwoorden die voor ons belangrijk zijn.

Lees in de VAC-flash het samengevatte advies over de erosiemaatregelen. Het VAC heeft intens en constructief meegewerkt aan dit advies. Het resultaat mag er zijn. De Raad adviseert om rekening te houden met de complexe en niet verenigbare wetgeving om allerlei doelstellingen te behalen. Tevens worden de voordelen van stalmest en hoevecompost geaccentueerd. Verder in het advies worden de praktische problemen, die veelal van technische aard zijn, beschreven.

Dit is een advies waardig aan de SALV. Het advies werd opgesteld door deskundigen en ervaringsdeskundigen. Eenvoudig, grondig en volledig en getoetst aan de technische haalbaarheid en de gevolgen op bedrijfsniveau. Het advies is tevens het resultaat van constructief overleg tussen de landbouworganisaties.

Natuurpunt heeft zich alweer onthouden bij dit SALV-advies. Een jammerlijke evolutie. Het lijkt eens te meer dat landbouw voor natuurpunt geen bestaansrecht heeft.

Meer dan ooit zal het formuleren en verdedigen van gezamenlijke en gedragen voorstellen aan belang winnen. Belangrijke dossiers die uw bedrijfsvoering de komende jaren zwaar zullen beïnvloeden staan op stapel. De vertaling van het nieuwe Europees landbouwbeleid naar onze Vlaamse landbouw, het uitschrijven van een nieuw mestactieplan, de aanpassingen van de pachtwet, enzovoort zijn stuk voor stuk bedreigingen maar ook opportuniteiten voor de autonome, familiale landbouwbedrijven.

Het Vlaams Agrarisch Centrum zal waar we deelnemen aan het overleg, in coalitie met de collega’s waar het kan, de belangen ten gunste van de autonome, familiale landbouw blijven verdedigen.