16

maart

een diepe zucht …

VAC flash

Telkens weer duikt er in dit land een voedselcrisis op waarvan de landbouwer – veehouder het volle gelag betaalt. We gaan het feitenrelaas niet herhalen maar als zelfs de bevoegde minister in het parlement spreekt van maffiapraktijken …

Wij ondersteunen de beslissing van minister Ducarme om een grondige audit van de werking van het FAVV uit te voeren.

Voor de auditeurs kunnen we alvast de volgende tips meegeven

Ga op bezoek bij door het FAVV gecontroleerde landbouwbedrijven. Vraag eens naar de ervaring die deze mensen hebben opgedaan naar aanleiding van de controle.

  • Hoe een landbouwer-veehouder al zijn werk moet laten liggen om de controleurs ten dienste te zijn?
  • Hoe onbenulligheden zoals een ontbrekende handtekening van een bedrijfsdierenarts leidt tot verdachtmakingen?
  • Hoe de aanwezigheid van een ingetrokken erkend fytoproduct (vloeibaar ipv poedervorm) een proces-verbaal buiten alle proportie oplevert?
  • Hoe een veeteeltbedrijf wordt geschaduwd omdat een zak hondenbrokken samen wordt geleverd en gestockeerd met zakgoed veekrachtvoeder?
  • Hoe deze vaststellingen zonder verweer leiden tot een korting van 1% tot 5% van de ontvangen premies los van de zwaarte van de overtreding?
    Welke bevolkingsgroep in dit land wordt bij een overtreding rechtstreeks gekort op zijn inkomen?

En dit, terwijl bij ons weten, de voedselcrisissen haar ontstaan kennen in het industriële segment van de kolom.

Ga ook eens na of de werking van het Auditcomite (5 leden) en het Raadgevend Comité (40 leden) performant is om de huidige uitdagingen aan te kunnen.

Zijn de deelnemende leden voldoende bewust van de verantwoordelijkheid die ze opnemen?

Dit is een schandaal te veel!