22

juni

duurzame symbiose

VAC flash

Onder het thema “duurzame symbiose” werd vrijdag 15 juni het tienjarig bestaan gevierd van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.

In deze adviesraad laten negentien ledenorganisaties, waaronder het Vlaams Agrarisch Centrum, in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het land-, tuinbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen.

Sinds 2008 heeft de SALV bijna tweehonderd adviezen afgeleverd. De meeste adviezen kwamen op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. Regelmatig wordt ook advies op eigen initiatief verstrekt, zoals het advies over de uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen of recent nog het advies over het nieuwe GLB. De adviezen bestrijken alle facetten van het beleid waardoor de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij gevat worden. De brede inhoudelijke focus maakt goede samenwerking noodzakelijk, zowel binnen de SALV als met andere adviesraden (Minaraad, SARO,…) en overheidsinstellingen (ILVO, departement Landbouw). De SALV is dan ook in essentie een verhaal van mensen samenbrengen die willen bijdragen aan een gedragen beleid voor de primaire sector en de omgeving waarin die opereert.

De werking van de SALV wordt continu verbeterd en stelselmatig geprofessionaliseerd, vanaf de opmaak tot de communicatie van de adviezen. Zo ontwikkelde het SALV-secretariaat bijvoorbeeld een eigen kwaliteitsmeetsysteem om de advieswerking en impact ervan te meten.

De SALV zit sinds januari 2016 onder dak bij de SERV, wat enerzijds opportuniteiten bood op het vlak van inhoudelijke wisselwerking met de andere adviesraden binnen het SERV-huis en anderzijds de administratieve en communicatieve werking versterkte.

In zijn werking onderhoudt de SALV ook een duurzame symbiose met de Vlaamse overheid en ander stakeholders door geregeld experten uit te nodigen van het departement Landbouw en Visserij, ILVO of universiteiten en andere kennisinstellingen om toelichting te komen geven bij bepaalde dossiers met het oog op gedegen adviesverlening op basis van de recentste kennis en inzichten.

De bovengemiddelde aanwezigheid van onze afgevaardigden tonen aan dat het Vlaams Agrarisch Centrum veel belang hecht aan de werking van de SALV.

De door het VAC aangereikte standpunten en ideeën zijn van concrete aard met een directe invloed op het bedrijfsmanagement.

In bepaalde dossiers, en daar zijn we trots op, zijn we erin geslaagd om onze standpunten integraal te laten opnemen. Deze dossiers illustreren onze waardering voor de SALV als invloedrijk beleidsvoorbereidend orgaan, waarin wij onze inzet voor de autonome familiale bedrijven kunnen verzilveren.