06

november

Landbouwramp 2018 – tegemoetkomingsaanvraag

VACconsult

Landbouwramp 2018

De Vlaamse Regering heeft de droogte erkend als landbouwramp

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeenten van het Vlaams grondgebied.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet de landbouwer een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf 29/10/2018 aangevraagd worden met het formulier dat u hier kan downloaden. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst.

Praktische richtlijnen

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag” in. De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.
  • lijst van gemeenten waar een PV van de gemeentelijke schattingscommissie is opgesteld.

Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoeft u het (de) proces(sen)-verbaal niet mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen door de administratie rechtstreeks bij de gemeenten worden opgevraagd.

Proces(sen)-verbaal van 1ste (voorlopige) schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018 die uitgevoerd zijn na 30 september 2018, worden niet meer aanvaard voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

Vlaamse landbouwers met schade in Wallonië (interregionale landbouwers)

Waalse gemeenten toevoegen aan lijst gemeenten en een kopie van het PV van de schattingscommissie. Dit is nodig om de 30% verliesregel per teelt te kunnen vaststellen. Het departement LV zal echter geen schadetegemoetkoming betalen voor Waalse percelen.

Aangezien de procedures in beide gewesten verschillend zijn, dient de schadetegemoetkoming voor de Waalse percelen in Wallonië te worden aangevraagd.

 

Hulp nodig?

Wij kunnen u helpen bij het samenstellen en indienen van de aanvraag. Neem hiervoor contact op met ons.

 

Download: “Besluit van de Vlaamse Regering

Download: “Formulier – Tegemoetkomingsaanvraag