08

juni

Landbouwramp 2019 – tegemoetkomingsaanvraag

VACconsult

Landbouwramp 2019

De Vlaamse Regering heeft de uitzonderlijke zomer van 2019 erkend als landbouwramp

De landbouwramp werd erkend voor de schade aan de teelt van appelen, peren, kiwibes, rode bes, framboos, wortelen, uien, bonen en knolselder voor het gehele Vlaamse grondgebied. Indien de schade betrekking heeft op een andere teelt, dan heeft het geen nut om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet de landbouwer een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf heden aangevraagd worden met het formulier dat u hier kan downloaden. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30/06/2020. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst.

Praktische richtlijnen

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag” in. De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.
  • lijst van gemeenten waar een PV van de gemeentelijke schattingscommissie is opgesteld.
  • structurele investeringen (hagelnetten – overkappingen – hagelkanon)

Proces(sen)-verbaal van 1ste (voorlopige) schadevaststellingen met betrekking tot de zomer 2019 die uitgevoerd zijn na 22 oktober 2019, worden niet meer aanvaard voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

 

Hulp nodig?

Wij kunnen u helpen bij het samenstellen en indienen van de aanvraag. Neem hiervoor contact op met ons.

 

Download: “Handleiding

Download: “Formulier – Tegemoetkomingsaanvraag