03

augustus

drankbonnetjes

VAC flash

Jaren geleden, organiseerden we met de plaatselijke Chiro jaarlijks een bivak. De jeugd van het dorp die een minimum aantal zondagen naar de Chiro-activiteiten kwam mocht mee. De kampplaats werd gezocht, gekeurd en vastgelegd. Hierbij hadden we één voorwaarde: er moest WC met spoeling zijn. Kookouders, de meid van de kapelaan en bereidwillige ouders, werden geëngageerd. De lokale limonadefabriek stelde een vrachtwagen ter beschikking om de goederen tijdig naar de kampplaats te brengen.  Om alles betaalbaar te houden, werden er Chirobals georganiseerd. Alles draaide op vrijwilligerswerk en engagement.

Jeugdsentiment? Waarschijnlijk doch het duidt aan hoezeer de maatschappij verzeild is geraakt in regels en vergoedingen. Voor wat, hoort wat. Ingewijden vertellen ons dat het bijna onmogelijk is geworden om conform de regels een bivak te organiseren. Weinig ouders durven nog te koken zonder gedekt te zijn door een verzekering.

Welke vereniging kan het zich financieel veroorloven om  vrijwilligers te betalen?

Gelezen in de lijst: verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over thema’s met betrekking tot het leefmilieu bij natuurorganisaties,…

Dit kan betekenen dat groot vermogende verenigingen, zoals sommige natuurverenigingen zich mogen noemen, onder het mom van vrijwilligerswerk, belastingvrije vergoedingen uitkeren aan medewerkers zodat ze, in theorie althans, financiële middelen kan vrijmaken om beleidsadviseurs te betalen, studies te bestellen of gronden aan te kopen.

Volgens de Regering kan het systeem mogelijkheden bieden aan oudere mensen om een helpende hand te vergoeden voor het onderhoud van hun tuin. Lijkt wel nobel, oudere mensen een helpende hand toereiken. Ten eerste blijkt uit studies dat de oudere mensen een groter vermogen bezitten dan jongere mensen en ten tweede er bestaat zoiets als een reguliere tuinaanneming die met grondig opgeleide mensen met kennis van zaken, verzekerd en met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften een tuin aan een betaalbare prijs kunnen onderhouden.

En als uitsmijter, u bent vrijwilliger, u helpt uw buur, familie of een vereniging met een klusje, u heeft zich niet aangemeld als bijklusser. Bent u dan een zwartwerker?

Het worden dure drankbonnetjes.