20

september

Dossier varkenspest

VACconsult

Instructies verhoogde waakzaamheid + afvoer slachtvarkens in besmet gebied

 

Instructie en bijlage voor de afvoer van slachtvarkens vanaf bedrijven in de besmette zone

De vervoerstoelating is gelinkt aan een klinisch onderzoek van de varkens van het beslag door de bedrijfsdierenarts.

Download: “Instructies Afrikaanse varkenspest: vervoer van varkens vanuit een besmet gebied naar een slachthuis

Instructie i.v.m. de monsternemingen uit te voeren in het kader van de verhoogde waakzaamheid op de varkenshouderijen.

Deze komt in het kort hierop neer:

  • probleem bij een individueel dier: valt buiten de verhoogde waakzaamheid
  • ernstige klinische verdenking in groep = onmiddellijke notificatie aan LCE en afhandelen als een verdenking van AVP
  • andere groepsproblemen die niet onmiddellijk wijzen op AVP = 3 serummonsters van zieke dieren alvorens er een behandeling opgestart wordt. De bedoeling is hier AVP als mogelijk oorzaak uit te sluiten. Er moet niet gewacht worden op het resultaat van de analyses om de behandeling al op te starten

Download: “Instructies voor de monsterneming in het kader van verhoogde waakzaamheid

Wat betreft de situatie op het terrein kan ik nog meegeven dat er een aantal dode everzwijnen in onderzoek zijn, alle afkomstig uit de besmette zone. Mochten deze besmet blijken, dan verandert dit niet onmiddellijk iets aan de risico-evaluatie.

 

Download folder FAVV: “Afrikaanse varkenspest in opmars in Europa