29

november

de omgevingsvergunning

VACrom

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Wat verandert er t.o.v. de huidige manier van werken?

  • Milieuvergunning van bepaalde duur -> omgevingsvergunning van onbepaalde duur
    Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Maar de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.
  • Bij problemen procedure heropstarten -> oplossingsgerichte vernieuwingen
    Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.
  • Analoog -> digitaal
    De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.

Wil u er nu al meer over weten?

https://www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning/home