18

augustus

de jevons paradox

VAC flash

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds milieubewuster. Zal de markt energie- en milieuproblemen zodoende kunnen oplossen? Helaas. Econoom William Stanley Jevons zag al in 1865 dat energiebesparende technologie (in een markteconomie) leidt tot méér energieconsumptie. Empirisch onderzoek toont dat zijn Paradox nog steeds geldt. “The Jevons Paradox will always be with us”.

Een efficiënter gebruik van energie – het beter isoleren van je huis, een energiezuiniger auto – klinkt als een besparing van energie. Maar nee, energie-efficiëntie leidt juist tot hoger energiegebruik, stelde econoom William Stanley Jevons (1835- 1882) al in 1865. Het werd de Paradox van Jevons genoemd en is in de 21ste eeuw nog even relevant; hoe energie-efficiënter we worden, hoe meer energie we gaan consumeren. De onderstaande redenering is de Jevons paradox oneer aandoen doch de paradox is niet ver weg.

Onder druk van de strengere milieuwetgeving en dierenwelzijn hebben pluimveehouders massief geïnvesteerd in nieuwe of aangepaste stallen en mestverwerking. Deze investeringen kunnen enkel en alleen worden afgeschreven (betaald) mits een forse uitbreiding van de productie. Dit heeft tot gevolg dat het aantal dieren per bedrijf gigantisch is gestegen. Wanneer er dan een crisis uitbreekt zoals de fipronilcrisis zijn de financiële en economische gevolgen zo aanzienlijk dat niemand een schadevergoeding kan betalen. Groeien om de doelstellingen inzake milieu- en dierenwelzijn te behalen, een paradox.

Het FAVV werd in de nasleep van de dioxinecrisis opgericht om de voedselveiligheid te handhaven en het beleid te coördineren.

Voor iedere actor in de voedselketen wordt er een heffing opgelegd. Voor iedere sector wordt de heffing berekend volgens de grootte van het bedrijf. Niet voor de primaire sector. Er is één tarief voor ieder bedrijf, ongeacht de grootte van het bedrijf en een bonus indien gecertificeerd. De certificering is ook niet gratis.

De voorschriften gecontroleerd door het FAVV zijn verzwaard met een korting van 0-5% op de subsidies (randvoorwaarden). Kunt u ons een vergrijp of zelfs misdaad aantonen waarbij de strafmaat een percentage is van het inkomen? Enkel bij landbouwers kan dit.

Onder de landbouwers heerst er stellig de indruk dat zij sterk geviseerd worden, een zware administratie er boven op hebben en zich benadeeld voelen zowel in heffingen als kortingen en dit ondanks de vertegenwoordiging van de klassieke landbouworganisaties.

Terwijl tot op heden geen voedselcrisis door een landbouwer werd veroorzaakt.

PARADOX ?