29

mei

cyberaanval

VAC flash

De wereld werd afgelopen week geconfronteerd met een nooit geziene wereldwijde cyberaanval. Terecht werd via de media veelvuldig omgeroepen om voorzichtig om te springen met “verdachte” mails.

Het Centre for Cyber Security Belgium CCB.belgium.be informeert en adviseert over cyberveiligheid en grote actuele digitale dreigingen en geeft tips voor een veilig surfgedrag. Je kan er testen of je virusscanner nog up to date is, je leert valse mails herkennen en kan ook je sterkte van je wachtwoorden testen. Veilig gebruik maken van het internet hoort helaas een doordrongen gedragsregel te worden.

De dienst verschaft u tips over vijf domeinen.
1.    Scan je computer: Een virusscanner zorgt ervoor dat je computer niet vatbaar is voor virussen. En ook al biedt geen enkele virusscanner 100% bescherming, toch blijft het cruciaal om er eentje te installeren.
2.    Doe regelmatig updates: Geef cybercriminelen niet de kans om toegang te krijgen tot je toestel.
3.    Maak back-ups: Een back-up is een reservekopie van je toestel en van alle gegevens die erop staan. Met zo een back-up ben je zeker dat je altijd alles kan terugzetten in het geval je een virus hebt of wanneer een ‘gijzelvirus’ alles blokkeert en er geld voor vraagt.
4.    Leer valse mails herkennen: Cybercriminelen proberen altijd om misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt.
5.    Gebruik sterke wachtwoorden.

Landbouwers ontvangen recent mails van het Departement Landbouw en Visserij aangaande de verzamelaanvraag. De mails bevatten een rapport met bemerkingen die vaak een herhaling zijn van de bemerkingen op het moment van de aangifte. Op zich is dit niet problematisch maar veroorzaakt wel, begrijpelijke, onrust bij de klanten en bezorgde telefoons aan de dienstverleners.

Problematisch zijn de aanpassing van de oppervlakte van de percelen. Het rapport vermeldt dat de aangegeven oppervlakte is aangepast aan de grafische oppervlakte. Dit gebeurt normaal gezien automatisch op het E-loket maar dit was voor de betreffende percelen niet uitgevoerd. We hebben reeds weet van dossiers die dreigen in de problemen te komen met de vergroeningseisen. Bij het ter perse gaan hebben we dit probleem aangekaart bij de bevoegde diensten. Het recente mailverkeer en dito onrust is het gevolg van de ingewikkeldheid van de materie.

Voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de betrokken diensten werden door het VAC positief onthaalt. Jammer genoeg staat het VAC hierin dikwijls alleen. Met een absurt mailverkeer tot gevolg.

Vereenvoudiging, het kan als iedereen meewil.