14

juli

Corona update

VACbond

Corona update: federale overheid lanceert nieuwe steunmaatregelen!

De Kamer heeft op 9 juli een wetsontwerp aangenomen met diverse steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

  • Doorstorting bedrijfsvoorheffing: vrijstelling van 50% voor de maanden juni, juli en augustus 2020 (voor werkgevers die tussen 12 maart en 31 mei minstens 30 kalenderdagen gebruik gemaakt hebben van het stelsel van tijdelijke werkloosheid);
  • Belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen: verhoging van het percentage van 45% naar 60% (giften gedaan in 2020);
  • Aftrekbaarheid receptiekosten: verhoging van het percentage van 50% naar 100% (voor uitgaven die gedaan worden tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020);
  • Investeringsaftrek: verhoging basispercentage van 8% naar 25% (voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020);
  • Belastingvermindering van 20% voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolge de coronacrisis met minstens 30% hebben zien dalen;
  • Vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020;

Download: “Volledige tekst van het wetsontwerp