05

mei

Compensatiepremie

VACcount

De Vlaamse regering voorziet een nieuwe ‘Compensatiepremie’ om de bestaande corona hinderpremie uit te breiden met een nieuwe premie voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten en een omzetverlies van 60% of meer kunnen aantonen. Deze premie kan vanaf 05/05/2020 aangevraagd worden! Let op: deze premie is NIET combineerbaar met de hinderpremie!

 

Eenmalige premie van 3.000 euro

  • Voor bedrijven en zelfstandigen in hoofdberoep met aantoonbaar omzetverlies (evenementensector, (para-)medische beroepen, …)
  • Zelfstandigen in bijberoep, die de minimum bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep

 

Eenmalige premie van 1.500 euro

  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
  • Voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten of vrijwillig sluiten. Daarbij wordt gedacht aan de evenementensector, medische beroepen die enkel dringende interventies mogen doen (kinesitherapeuten, tandartsen, logopedisten, psychologen,…), freelancers, maar ook aan schilders en loodgieters die enkel dringende herstellingswerken kunnen uitvoeren, traiteurs, pralinewinkels, drankenhandelaars, …
  • Deze premie is NIET voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

 

Voorwaarden

  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De omzetdaling zal aangetoond dienen te worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties, goedgekeurde offertes die later geannuleerd werden,… Deze stukken zullen gedurende een periode van 5 jaar bijgehouden dienen te worden ter controle.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. De aanvraag dient slechts 1 keer te gebeuren.

 

Hoe aanvragen?

De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via VLAIO zoals de hinderpremie. Deze aanvraag dient te gebeuren met je eigen ID en pincode. Deze dient te gebeuren uiterlijk op 30/06/2020!

 

Link: “Aanvragen Corona Compensatiepremie

Download: “Handleiding Corona Compensatiepremie