27

oktober

CLP

VACrom

CLP verordening

Op 1 juni werd een zeer grondige wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) van kracht, waarmee de Vlaamse overheid de Europese CLP-verordening implementeert. CLP staat voor classification, labelling and packaging, dus de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. CLP identificeert en beschrijft hoe informatie over chemische gevaren vermeld moet worden op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten. Door deze verordening wijzigt ook de indeling van gevaarlijke stoffen (o.a. mazout, motorolie, ontsmettingsmiddelen, …)  in Vlarem.

Tegen 1 december moet iedere land- en tuinbouwer met een vergunde opslag van gevaarlijke producten een overzichtsdocument opmaken. In het document worden de vergunde rubrieken uit de huidige rubriek 17 omgezet naar de nieuwe CLP-rubrieken.

Dit document dient u ter beschikking te houden van de toezichthouder.

U kan op onze VACROM dienst beroep doen.

We kunnen voor u het overzichtsdocument opmaken en bezorgen.

Wat hebben we nodig?

  • De bestaande milieuvergunning
  • Een lijst van alle soorten aanwezige brandstoffen en gevaarlijke producten

VACRom berichten

Flankerend beleid voor ‘oranje’ bedrijven

Op 17 februari 2017 heeft de Vlaamse Regering het flankerend beleid goedgekeurd voor landbouwbedrijven …

Lees verder
Conceptnota IHD en PAS

IHD/PAS staat voor Instandhoudingsdoelstellingen (of -doelen) en Programmatische (of Programmatorische) Aanpak Stikstof en komt …

Lees verder
de omgevingsvergunning

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de …

Lees verder
CLP

CLP verordening Op 1 juni werd een zeer grondige wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving …

Lees verder
pas startlijst

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Download: PAS – startlijst

Lees verder
Programmatische Aanpak Stikstof

Wilt u  een (her)berekening van de impactscore van uw bedrijf in het kader van …

Lees verder
epb uitzonderingen

Energie – EPB Vanaf 1 januari zijn de normen van EPB-regelgeving, volgens de Europese …

Lees verder