27

september

Cijfers en letters

VAC flash

In 2012 hebben de Belgische apothekers 500 ton vervallen geneesmiddelen ingezameld. 500.000 kg medicijnen waarvan soms hele verpakkingen nauwelijks werden gebruikt. De sociale zekerheid heeft een groot deel van die weggegooide medicijnen terugbetaald. Hoeveel geld er op die manier verloren gaat, is niet bekend. Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel van de vervallen medicijnen worden niet teruggebracht, maar belanden in de vuilnisbak. Hoe moeilijk kan het zijn om een richtcijfer te berekenen wat hiervan de kost is voor de gemeenschap?

Jaarlijks publiceert VKW Limburg de top 500 van de provincie Limburg. Wanneer we Ford Genk niet meer opnemen in de cijfers inzake tewerkstelling top 10 blijkt dat de eerste 4 grootste werkgevers VZW’s zijn, gevolgd door transportbedrijf Essers op de 5de plaats. De Heer Cardinaels Luc, voorzitter VKW, verwoordde op TV-Limburg wat wij reeds jaren zeggen: “Zonder maakeconomie is deze toestand niet houdbaar“.
Uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling 2013: Significant is de daling van het aantal landbouwbedrijven. -3.3% in Vlaanderen. We staan er niet meer bij stil. Doch is het goed om bij tijd en stond eens verder te kijken in de cijfers.

In het jaar 2000, en dat is nog zo gek lang niet geleden, amper twee jaar voor de invoering van de euro, waren er in Wallonië 20720 bedrijven en in Vlaanderen 40949. In 2011 waren er in Wallonië 13521 bedrijven en in Vlaanderen 25982 bedrijven. In 2013 waren er in Wallonië 13045 bedrijven en in Vlaanderen 24425. Dus in Wallonië bedraagt de daling tussen 2000 en 2013: 37%, in Vlaanderen bedraagt deze 40%. Onrustwekkend is de sterkere daling in Vlaanderen tussen 2011 en 2013. -6% in Vlaanderen t.o.v. -3.5% in Wallonië. Is dit verschil te wijten aan slechtere prijzen, hogere kosten, administratieve (over)last?

Zou het antwoord te vinden zijn in het interview met Rik Torfs, rector K.U.L. op radio 1 van maandag 23 september? Rik Torfs reageerde laconiek op het feit dat meer dan 10% van de professoren niet geslaagd waren voor de test Engels: “We leven nu eenmaal in een regeldriftig land waarin allerlei formaliteiten belangrijker zijn dan de reële taalkennis“.

Zaken doen, ondernemen, entrepreneurschap vereist een omgeving waarin de kostbare tijd kan besteed worden aan innovatie, onderzoek, marketing, productplacement, productie, nazorg. De kostbare tijd mag en kan niet verspild worden aan de talrijke overheden.