goed begonnen is half gewonnen

De Week van de Bedrijfsoverdracht vindt elk jaar plaats in de week voor de herfstvakantie. Met de Week van de Bedrijfsoverdracht wil het Agentschap Ondernemen & Innoveren drie doelen bereiken: Ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en erover te praten; Ondernemers veel kansen geven om zich te informeren over verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht; Dienstverleners gespecialiseerd in bedrijfsoverdracht zichtbaar maken voor ondernemers. In onze sector, de landbouw, wordt een bedrijfsoverdracht als een zeer complexe materie ervaren. Een bedrijfsoverdracht kan samengevat worden in drie belangrijke clusters welke we in vraagvorm weergeven. De vraagvorm verplicht overdragers en overnemers na te denken, zeg beter voor te denken over het project.   1. Ken je bedrijf Wat zijn de potenties van het bedrijf? Wat zijn de risico’s van het bedrijf? Welk zijn de onzekerheden van het bedrijf? Wat is de waarde van het bedrijf? In welk statuut wordt het bedrijf verder gezet? Hoe evolueert de markt?   2. Ken jezelf Wat zijn mijn vaardigheden? Waar wil ik staan over drie, vijf en tien …

wanneer het licht uitgaat

In 1970, voor de splitsing van de bevoegdheden hadden we een regering Vanden Boeynants I: 19 ministers en 4 staatssecretarissen. Het parlement: Kamer: 212 Senaat: 178 = 390 leden in totaal. Nu telt ons land, 16.228 mandatarissen verspreid over gemeente en provincies, hebben we met alle 7 regeringen samen 41 ministers en 7 staatssecretarissen. Alle parlementen samen = 482 leden, en dan gaat het licht uit … Het afschakelplan (eerst vernoemd in 2014) komt weer in het vizier. De landbouwsector was toen vragende partij om specifieke maatregelen uit te werken. Immers bij een afschakeling worden de rurale gebieden het eerst getroffen, net die gebieden waar de landbouwbedrijven zich bevinden. En net de landbouwbedrijven zijn uiterst gevoelig voor een “aangekondigde” stroomonderbreking. Er is levend materiaal op het bedrijven, vee en voorraden, waardoor een stroomonderbreking voor ernstige economische schade kan zorgen. Laat ons hopen dat het tijdens het afschakelen niet vriest anders is de schade niet te overzien. Daarbij is de bedrijfsvoering ten opzichte van vier jaren geleden sterk geëvolueerd naar automatisering, …

vac vindt het nu hoog tijd voor een vaccinatieplan

Met haar pleidooi voor een vaccinatiebeleid houdt het Vlaams Agrarisch Centrum een heel ander discours aan inzake Afrikaanse varkenspest dan de grote landbouworganisaties. Maar er bestaat toch helemaal geen vaccin? “Klopt”, zegt VAC-woordvoerder Koen Van den Noortgate, “en dat zal er ook pas komen wanneer de farmaceutische industrie weet dat er een markt voor is. Daarom pleiten wij voor een EU-beleid dat kiest voor het vaccineren tegen dierziekten die grote economische schade kunnen veroorzaken.” Derde landen willen geen gevaccineerde varkens kopen, maar volgens VAC werkt niet-vaccineren evenmin want exportmarkten gaan reeds op slot. Sinds de vorige uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land (1985) is er volgens het VAC bitter weinig veranderd. Er is nog steeds geen vaccin tegen de dierziekte. De varkenssector zal er op vlak van bioveiligheid alles aan moeten doen om het virus buiten de bedrijfspoorten te houden. Anders dreigt er een financiële ramp waarbij besmette bedrijven geruimd worden en de varkensprijs in elkaar stuikt. Voor Afrikaanse varkenspest maar ook voor andere dierziekten die de landbouweconomie zwaar …

de zijlijn

Op de website van De Standaard verscheen op 6 september een commentaarstuk van Philippe Diepvents, schrijver, over de aanstelling van Mia Doornaert als voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Interessant in het commentaarstuk is zijn visie op de rol van de middenveldorganisaties. Met een klein beetje verbeelding kun je deze visie toepassen op de landbouworganisaties. Inhoudelijk stelt hij dat middenveldorganisaties hoe langer hoe minder betrokken worden bij beleidsbeslissingen. Toch is hun kritische stem fundamenteel voor het goed functioneren van onze democratie. “De oproep tot redelijkheid tussen de lijnen door leest als: niet flauw doen, de regels niet volgen is slechts een detail, een minder belangrijke procedurefout. Werk mee, en dan zal het allemaal wel meevallen. Voor al wie betrokken is in het brede middenveld klinkt dit heel herkenbaar. Hoeveel verenigingen hebben er de afgelopen regeerperiode niet ‘wijselijk het zwijgen toegedaan’ wanneer openlijk de aanval ingezet werd op hun subsidies, op hun rol in beleidsadvies of op hun bestuursorganen? Je vindt ze in de cultuursector, bij ngo’s, de milieubeweging, …

enkelband

Tijdens een nieuwsarme periode worden door het algemene nieuws her  en der fait divers gesprokkeld. Landbouw is een nimmer opdrogende nieuwsbron, we kennen geen vakantie, en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Het ILVO verspreide een persbericht over het Horizon 2020 onderzoeksproject Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020, www.iof2020.eu) dat de grootschalige toepassing van ‘internet of things’ (IoT) beoogt om de competitiviteit en duurzaamheid van de landbouw en voedingssector binnen Europa te verhogen. In het oog sprong de GPS bepaling van melkkoeien. Ook in de melkveesector worden IoT-technologieën ingezet die een 24/7-positiebepaling van het dier, zowel binnen als buiten, mogelijk maken en die kunnen bijdragen tot een betrouwbare registratie van weidegang. In de ‘Monitor voor weidegang’ wordt een gps-tracker rond de hals van de koe gebonden. Wanneer de koe op de weide staat wordt het sensorsignaal opgevangen door het SigFox-netwerk en worden de locatiedata opgeslagen in de cloud. Staat de koe op stal, dan zal via een ingebouwd Bluetooth-signaal in de tracker een lokaal signaal worden opgevangen. Via gebruiksvriendelijke …

in de nood ken je je vrienden

Naar aanleiding van ondermeer onze brief van 20 juli 2018 aan minister Schauvliege werden we uitgenodigd op het overleg van 26 juli 2018 om de droogtetoestand en de gevolgen naar diverse regelgeving te bespreken en hoe deze problematiek het best kan worden aangepakt. Er was een grote luisterbereidheid vanwege de gesprekspartners. Het kabinet is er zich van bewust dat we momenteel in een zeer uitzonderlijke situatie bevinden en dat alles in het mogelijke wordt gedaan om de landbouwers en tuinders te begrijpen en te ondersteunen. De drie landbouworganisaties informeren naar best vermogen hun leden over de wat er te doen staat om alleszins uw rechten te vrijwaren. U vindt in de VAC-flash een droogtedossier en ga zeker te rade op onze website voor meer gedetailleerde informatie. Hebben jullie trouwens nog iets gehoord van MAP-man? Nu iedereen met zijn handen in het haar zit over het te volgen bemestingsplan, valt er althans bij hem geen nieuws meer te rapen. Hoogdringendheid? Geld op? Op 5 juli 2016 schreven we omzeggens dezelfde brief …

drankbonnetjes

Jaren geleden, organiseerden we met de plaatselijke Chiro jaarlijks een bivak. De jeugd van het dorp die een minimum aantal zondagen naar de Chiro-activiteiten kwam mocht mee. De kampplaats werd gezocht, gekeurd en vastgelegd. Hierbij hadden we één voorwaarde: er moest WC met spoeling zijn. Kookouders, de meid van de kapelaan en bereidwillige ouders, werden geëngageerd. De lokale limonadefabriek stelde een vrachtwagen ter beschikking om de goederen tijdig naar de kampplaats te brengen.  Om alles betaalbaar te houden, werden er Chirobals georganiseerd. Alles draaide op vrijwilligerswerk en engagement. Jeugdsentiment? Waarschijnlijk doch het duidt aan hoezeer de maatschappij verzeild is geraakt in regels en vergoedingen. Voor wat, hoort wat. Ingewijden vertellen ons dat het bijna onmogelijk is geworden om conform de regels een bivak te organiseren. Weinig ouders durven nog te koken zonder gedekt te zijn door een verzekering. Welke vereniging kan het zich financieel veroorloven om  vrijwilligers te betalen? Gelezen in de lijst: verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over thema’s met betrekking tot het leefmilieu bij natuurorganisaties,… Dit …

Als er geen water meer is,

kent men de waarde van de put De maand juni was met 15,8 millimeter neerslag in Ukkel de droogste junimaand sinds 1976. Toen viel er 12 millimeter neerslag, waarmee het de droogste juni sinds het begin van de metingen was. Slechts tweemaal sinds het begin van de metingen in 1833 was een junimaand droger dan juni 2018: in 1976 en 1868. In beide gevallen werd er 12 millimeter neerslag opgetekend. Onze landbouwers voelen het als geen ander, de winters worden natter en de zomers droger. Een watersbeheeraanpak dringt zich op. Er is nood aan creatieve oplossingen om plaatselijk het aanbod aan de vraag aan te passen. Dit zowel geografisch als in tijd. Het waterbeheer is sterk versnipperd in ons land. De versnippering van de bevoegdheden zal het uitvoeren van een globale visie op het waterbeleid niet vereenvoudigen. Dan zwijgen we nog over het ontwikkelen van een beleidsvisie, want in dit stadium bevinden we ons nog. Ons land is rijk aan “beleidsmedewerkers”. Hooggekwalificeerde mensen die ronde tafelgesprekken voeren over een resum …

duurzame symbiose

Onder het thema “duurzame symbiose” werd vrijdag 15 juni het tienjarig bestaan gevierd van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. In deze adviesraad laten negentien ledenorganisaties, waaronder het Vlaams Agrarisch Centrum, in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het land-, tuinbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. Sinds 2008 heeft de SALV bijna tweehonderd adviezen afgeleverd. De meeste adviezen kwamen op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. Regelmatig wordt ook advies op eigen initiatief verstrekt, zoals het advies over de uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen of recent nog het advies over het nieuwe GLB. De adviezen bestrijken alle facetten van het beleid waardoor de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij gevat worden. De brede inhoudelijke focus maakt goede samenwerking noodzakelijk, zowel binnen de SALV als met andere adviesraden (Minaraad, SARO,…) en overheidsinstellingen (ILVO, departement Landbouw). De SALV is dan ook in essentie een verhaal van mensen samenbrengen die willen bijdragen aan een gedragen beleid voor de primaire sector en de omgeving waarin die opereert. De werking …

Is media sociaal?

Mediaspecialist Leo Neels kijkt in het opiniestuk op VRTNWS.be met lede ogen naar de woordkeuze en het taalgebruik in ons maatschappelijk debat: “We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leveren, ook zonder feitelijke grondslag. Het was weer een drukke periode op dat vlak.” Wij treden deze visie in zijn geheel toe. In dit blad leest u het antwoord van JEP naar aanleiding van de kwetsende radiospot van Gaia. Het lijkt wel of iedereen, karikaturaal of niet, loslopend wild is geworden om de boodschap zo sterk mogelijk in de media te krijgen. Ten koste van de waarheid en menselijkheid. In het opiniestuk haalt Leo Neels ook de heisa aan rond Maya de Bij. Het zou gaan om een analogie tussen het kankerverwekkend roken aan de ene zijde en potentieel kankerverwekkende effecten bij gebruik van bepaalde, legaal verhandelde charcuterie. Naar verluidt beroept Greenpeace zich op het begrip “parodie” uit het …