Nood breekt wet

Vond u het ook hallucinant? Woensdag 20 juli, op de vooravond van de Nationale Feestdag stond Brussel in rep en roer want er liep een jonge gast rond met een winterjas waaruit enkele draden hingen. Na ettelijke uren van hoogspanning bleek het om een Iranese doctoraatsstudent te gaan die in het kader van een universitair onderzoek een nieuwe methode testte om GSM-stralen te meten in een stedelijke omgeving. Een universiteit is het …

Brexit (2)

De Britse kiezer heeft gekozen voor een Brexit. Het is verbazingwekkend om vanaf de zijlijn de commentaren en analyses te horen en te lezen. De analyses gaan van we moeten inzetten op meer Europa tot dit is het einde van het Europees project. De kakafonie van commentaren heeft veel gelijkenis met ieders grote gelijk op de prestaties van de Rode Duivels en hun coach Marc Wilmots. De waarheid zal wel ergens in het …

brexit

Bij het ter perse gaan van dit nummer, staan de Britten waarschijnlijk in een ‘queue’ aan te schuiven om voor of tegen een exit uit de EU te stemmen. Het mag gezegd, Premier Camaron had de kiezers beloofd een referendum te organiseren over het EU-lidmaatschap en het Britse volk heeft dit referendum nu onversneden gekregen. Een vaststelling dat Britse beloftes worden waargemaakt. Echter, de voorafgaande debatten, verzandden in een oeverloos gezwets vol …

aangifte 2.0

De berg heeft een muis gebaard Zoals voor de meeste landbouwers een moment van ‘decompressie’ of ontspanning terecht aangewezen is na de voorjaarswerkzaamheden, geldt dit ook voor hun consulenten die als het ware uit solidariteit quasi evenveel veldwerk doen maar dan op papier of digitaal. 21 april is al jaar en dag zo’n deadline die met stip staat aangeduid als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag; bij uitstek toch de belangrijkste administratieve ‘hindernis’ waarlangs landbouwers en consulenten moeten passeren. De toegenomen complexiteit en de combinatie tussen diverse wetgeving zoals vergroening, erosiebestrijding en MAP5 maakt echter dat 31 mei het nieuwe 21 april geworden is. In functie van coherentie tussen de 23.000 verzamelaanvragen, werden de weken na 21 april administratieve controles uitgevoerd op een groot aantal dossiers. Meerdere mailboxen hebben zich hierin verslikt, net als de consulenten in hun nodige bakken koffie.  Met man en macht moesten zij op zoek naar verdwenen percelen, die ironisch genoeg in sommige gevallen in de aangiftes van 2015 een perceelsnummer hebben gekregen waarvan niemand het …

pervers

Geachte heer Draulans In het interview, gepubliceerd in EOS nr 6 van juni 2016,  heeft u de kans genomen om de landbouw, of zeg maar de boerenstand, aan de schandpaal te nagelen en het boek van Chris De Stoop , “Dit is mijn hof” als een eenzijdige aanval op natuurbeheer  te bestempelen. Het Vlaams Agrarisch Centrum verdedigt enkel en alleen de belangen van de autonome familiale landbouwbedrijven. Tevens hebben we een natuurlijke …

Zot van ’t boeren

Boeren op een Kruispunt heeft eind april startschot gegeven van een driejarig Leader-project Zot van (’t) Boeren. De organisatie wenst een antwoord te bieden aan de sociale problemen in de land- en tuinbouw en de samenwerking met het reguliere zorgaanbod verbeteren. Het project focust naar vier doelstellingen. Psychologische problemen zijn er onmiskenbaar. De problematiek bespreekbaar maken zodat ze niet kunnen escaleren en op tijd de juiste hulp aanbieden is een eerste doelstelling. …

zot van bio

In VAC-flash 9 van 29/04/2014 vindt u een samenvatting van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2015. De laatste bladzijden van dit nummer hebben we gereserveerd voor de cijfers van de VLAM over het thuisverbruik van konijnen, pluimvee, vlees en aardappelen. Een unieke gelegenheid om naar tendensen te speuren Het grootste deel van ons voedingsaanbod wordt thuis geconsumeerd. Het bio-aandeel steeg van 2.3% naar 2.7% in …

complex

De campagne voor het indienen van de verzamelaanvraag 2016 loopt stilaan ten einde. Tijdens een onderonsje met vrienden, hadden we de gelegenheid, om de werkzaamheden voor de verzamelaanvraag uit de doeken te doen. De vrienden die geen binding hebben met landbouw, ervaren in hun branche ook wel een toenemende complexiteit, maar dat de landbouw(administratie) zo complex is, verwonderde eenieder. Temeer daar de regelgeving rechtstreeks ingrijpt in het bedrijfsvermogen (gronden)  en bedrijfsvoering (management) en de consequenties rechtstreeks een invloed heeft op het inkomen. Je moet ferm goesting hebben om nog te boeren was uiteindelijk de teneur. De complexiteit van de groenbedekkers spreekt boekdelen. Al naargelang het doel, EAG, derogatie, nitraatresidumaatregelen, beheersovereenkomsten, focusbedrijf en landbouwstreek verschillen de aard, inzaaidata, gebruik, en einddatum. De kat vindt voorwaar haar jongen niet meer. Op de website van de VLM vind je de tabel met het overzicht van de verschillende verplichte staalnames. De tabel beslaat 2 bladzijden. Er zijn zes verschillende verplichte staalnames: Voorjaarsstaal derogatie, verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies, stalen voor bemesting specifieke teelten, nitraatresidu en …

Aprilgrap

Vanaf 1 april is de kilometerheffing een feit. De voorbije weken ging de aandacht van de landbouwers naar de vrijstellingsregeling voor landbouwgebruik.  Met name, zorgen dat de landbouwer geen heffing moet betalen op eigen transport. Een regeling trouwens welk op een veel eenvoudiger manier kon toegepast worden, maar dit terzijde. Problematischer voor de landbouwer is de verhoging van de transportkosten. Alle  regeringen die dit landje rijk is, zijn tot een akkoord gekomen …

herhaalt de geschiedenis zich?

Opiniestuk: 8 maart 2001, 15 jaar later. “alles van waarde is weerloos” Februari 2001. In het Verenigd Koninkrijk breekt mond-en-klauwzeer (MKZ) uit. Een ziekte, voor de mens ongevaarlijk, maar wel voor tweehoevigen. Zoals runderen, varkens, geiten en schapen.  Ze krijgen koorts, blaasjes in de muil en op de poten. De zwakste dieren sterven, de anderen maken een ziekteproces door, maar halen het. Even later heeft de ziekte Nederland bereikt. De lage landen …