Minderen om te winnen

De stand van de mais is in bepaalde streken rampzalig. Rundveehouders en meer bepaald de melkveehouders vrezen voor onvoldoende wintervoorraad. Een kleiner areaal mais (-5%) en ongunstige opbrengst vooruitzichten doen boeren op zoek gaan naar koopbare mais, hetzij op stam, hetzij in de kuil. Nu de periode van het hakselen aanbreekt, circuleren er prijzen van ca 1700 euro per ha op stam. Reken er nog de oogstwerkzaamheden, vervoerskosten en bewaarverliezen bij en …

De Olympische gedachte

De Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen”, is voor het Vlaams Agrarisch Centrum de vertaling dat het aantal boeren belangrijk is. Iedere boer heeft volgens ons het recht om te bestaan. Om een bestaan te kunnen uitbouwen dient ieder, groot of klein bedrijf, toegang te krijgen tot de markten en de ondersteuningsmechanismen. We zijn niet alleen. Op Vilt verscheen een hartverwarmend stuk over een denkoefening over de toekomst van het GLB …

No trust, no glory!

Vertrouwen is de basis voor elke vorm van relatie of transactie. Dit maakt vertrouwen tot het fundament voor het succes van elke onderneming. Volgens het rapport “vertrouwensindex 2016” opgesteld door Crelan en raadpleegbaar op onze website, is het vertrouwen bij de landbouwers verder gedaald in 2016. Het woord vertrouwen roept tegenstrijdige sensaties op. Ieder van ons heeft aan de ene kant positieve ervaringen waarin alles moeiteloos lijkt te lukken, omdat er vertrouwen …

Nood breekt wet

Vond u het ook hallucinant? Woensdag 20 juli, op de vooravond van de Nationale Feestdag stond Brussel in rep en roer want er liep een jonge gast rond met een winterjas waaruit enkele draden hingen. Na ettelijke uren van hoogspanning bleek het om een Iranese doctoraatsstudent te gaan die in het kader van een universitair onderzoek een nieuwe methode testte om GSM-stralen te meten in een stedelijke omgeving. Een universiteit is het …

Brexit (2)

De Britse kiezer heeft gekozen voor een Brexit. Het is verbazingwekkend om vanaf de zijlijn de commentaren en analyses te horen en te lezen. De analyses gaan van we moeten inzetten op meer Europa tot dit is het einde van het Europees project. De kakafonie van commentaren heeft veel gelijkenis met ieders grote gelijk op de prestaties van de Rode Duivels en hun coach Marc Wilmots. De waarheid zal wel ergens in het …

brexit

Bij het ter perse gaan van dit nummer, staan de Britten waarschijnlijk in een ‘queue’ aan te schuiven om voor of tegen een exit uit de EU te stemmen. Het mag gezegd, Premier Camaron had de kiezers beloofd een referendum te organiseren over het EU-lidmaatschap en het Britse volk heeft dit referendum nu onversneden gekregen. Een vaststelling dat Britse beloftes worden waargemaakt. Echter, de voorafgaande debatten, verzandden in een oeverloos gezwets vol …

aangifte 2.0

De berg heeft een muis gebaard Zoals voor de meeste landbouwers een moment van ‘decompressie’ of ontspanning terecht aangewezen is na de voorjaarswerkzaamheden, geldt dit ook voor hun consulenten die als het ware uit solidariteit quasi evenveel veldwerk doen maar dan op papier of digitaal. 21 april is al jaar en dag zo’n deadline die met stip staat aangeduid als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag; bij uitstek toch de belangrijkste administratieve ‘hindernis’ waarlangs landbouwers en consulenten moeten passeren. De toegenomen complexiteit en de combinatie tussen diverse wetgeving zoals vergroening, erosiebestrijding en MAP5 maakt echter dat 31 mei het nieuwe 21 april geworden is. In functie van coherentie tussen de 23.000 verzamelaanvragen, werden de weken na 21 april administratieve controles uitgevoerd op een groot aantal dossiers. Meerdere mailboxen hebben zich hierin verslikt, net als de consulenten in hun nodige bakken koffie.  Met man en macht moesten zij op zoek naar verdwenen percelen, die ironisch genoeg in sommige gevallen in de aangiftes van 2015 een perceelsnummer hebben gekregen waarvan niemand het …

pervers

Geachte heer Draulans In het interview, gepubliceerd in EOS nr 6 van juni 2016,  heeft u de kans genomen om de landbouw, of zeg maar de boerenstand, aan de schandpaal te nagelen en het boek van Chris De Stoop , “Dit is mijn hof” als een eenzijdige aanval op natuurbeheer  te bestempelen. Het Vlaams Agrarisch Centrum verdedigt enkel en alleen de belangen van de autonome familiale landbouwbedrijven. Tevens hebben we een natuurlijke …

Zot van ’t boeren

Boeren op een Kruispunt heeft eind april startschot gegeven van een driejarig Leader-project Zot van (’t) Boeren. De organisatie wenst een antwoord te bieden aan de sociale problemen in de land- en tuinbouw en de samenwerking met het reguliere zorgaanbod verbeteren. Het project focust naar vier doelstellingen. Psychologische problemen zijn er onmiskenbaar. De problematiek bespreekbaar maken zodat ze niet kunnen escaleren en op tijd de juiste hulp aanbieden is een eerste doelstelling. …

zot van bio

In VAC-flash 9 van 29/04/2014 vindt u een samenvatting van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2015. De laatste bladzijden van dit nummer hebben we gereserveerd voor de cijfers van de VLAM over het thuisverbruik van konijnen, pluimvee, vlees en aardappelen. Een unieke gelegenheid om naar tendensen te speuren Het grootste deel van ons voedingsaanbod wordt thuis geconsumeerd. Het bio-aandeel steeg van 2.3% naar 2.7% in …