v.v.z.r.l.

De VVZRL is de afkorting van vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en is de vervanger van de zogenaamde feitelijke verenigingen. Merendeels worden VVZRL’s opgericht om de samenwerking tussen ouders en kinderen of tussen broers te bestendigen via een samenuitbatingscontract, zeg maar een huishoudelijk reglement, en een ondernemingsnummer, landbouwnummer, enz… De ontbinding van een VVZRL omwille van pensionering, overlijden of splitsing wordt afgehandeld volgens de betreffende artikels in het samenuitbatingscontract. Kortom, de VVZRL is een eenvoudig, flexibel en transparant systeem. In het gezamenlijk advies van de SALV en de MINA-raad over de strategische thema’s PDPOIII wordt verwezen naar de problematiek van de verjonging van de sector. De Raden vragen in het advies om in te zetten op jonge starters buiten de landbouw. We citeren uit het advies: “Zet ook in op jonge starters van buiten de sector. Hoewel exacte cijfers ontbreken, stellen de Raden vast dat landbouwbedrijven vaak binnen de familie worden overgenomen en dat starters van buiten de sector eerder zeldzaam zijn. De Raden vragen om bij het wegwerken van …

Bierviltjesjobs

Misschien bent u wel eens in Duitsland op reis geweest. Waarschijnlijk heeft u een bezoek gebracht aan een stube of een kneipe alwaar u alvast heeft kunnen genieten van een bier gebrouwen volgens het Duitse reinheitsgebot. U vond het vast en zeker vreemd dat u niet dadelijk moest betalen doch dat de ober(in) een streepje trok op uw bierviltje. U vroeg achter de bedoeling of keek rond om vast te stellen dat iedere gast het bierviltje meenam om de rekening te kunnen maken. Als goede Belg zijnde, dacht u in een onbewaakt moment, om het systeem te belazeren en een andere bierviltje te nemen met natuurlijk minder getrokken streepjes dan het origineel, een kwestie om ons geroemde plantrekkerij in praktijk te brengen. U heeft dit plan per slot van rekening niet uitgevoerd omdat het niet past in een systeem dat draait op eerlijkheid. Het Duitsland van Angela Merkel staat mijlenver weg van het bierviltjes Duitsland. De ARD-reportage over de vleesindustrie toont dit zeer duidelijk aan: “De klok rond werken voor …