Formidable

Afgelopen dagen was hij werkelijk overal. Op de radio, op televisie en in het Koning Boudewijnstadion kwam, zag en overwon Stromae duizenden harten met zijn hit “Formidable“. Inmiddels is de song uitgegroeid als soundtrack bij de overwinningsroes van onze Rode Duivels. Het land laat zich welwillend doch verdiend meedrijven met de positieve flow. We kunnen een opsteker goed gebruiken. De Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij, publiceerde het rapport over innovatie in …

In vino veritas?

In Visie, het orgaan van ACW, trok Carien Neven van leer tegen de steun die is voorzien in het kader van de SALK voor een Limburgs kenniscentrum voor wijnbouw. Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, kortweg SALK, voorziet in een stroomlijning van de werking en doelstellingen om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling ter compensatie van het jobverlies ten gevolge van de sluiting van Ford Genk. Het plan voorziet …

Cijfers en letters

In 2012 hebben de Belgische apothekers 500 ton vervallen geneesmiddelen ingezameld. 500.000 kg medicijnen waarvan soms hele verpakkingen nauwelijks werden gebruikt. De sociale zekerheid heeft een groot deel van die weggegooide medicijnen terugbetaald. Hoeveel geld er op die manier verloren gaat, is niet bekend. Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel van de vervallen medicijnen worden niet teruggebracht, maar belanden in de vuilnisbak. Hoe moeilijk kan het zijn om een …

OVERKILL

De komkommertijd is voorbij en we zullen het geweten hebben. Gedurende bijna drie maanden werd ons televisietoestel overdonderd met eindeloze herhalingen en heruitzendingen. Niets betekende nieuwsfeiten werden door de media uitgesmeerd over meerdere bladzijden. Begin september geraakt de digibox overbelast met nieuwe programma’s en tuimelen politici over mekaar heen om te ontkennen dat de verkiezingscampagne is begonnen. Samen met andere organisaties voor zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zijn we reeds gedurende jaren vragende …

DE (IN)CONSEQUENTE CONSUMENT

Onder druk van de publieke opinie, heeft de politiek, de legkippenhouders verplicht te investeren in meer dierenwelzijn. De zo verguisde legbatterijen werden vervangen door “diervriendelijke” toepassingen. Iedereen aan het scharrelei, zo lijkt het. De kip op het doosje, scharrelend in de zon en het groene gras, kijkt de consument tevreden toe wanneer deze kiest voor het scharrelei, of ei van kippen met buitenloop. De ziel van de consument is gezuiverd. Waar de …

Safety First

Halverwege de zomer kunnen we spreken over uitzonderlijk veel berichtgeving over ongevallen. Zelfs de trein, één van de veiligste transportmiddelen, ontsnapt er niet aan. In sommige gevallen is de mens medeverantwoordelijk aan de oorzaak van het ongeval. In de media worden de overheid en de inrichtende instanties herinnerd aan de plicht om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen. Bij ieder bewegend voorwerp is er een veiligheidsrisico. De overheid en de inrichtende instanties kunnen veiligheidsmaatregelen …

HEEFT U SCHADE GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET ONWEER ?

U kan als landbouwer beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie wanneer door hevige wind en regenbuien, wateroverlast e.d. er schade aan landbouwgewassen is ontstaan of vermoedt u dat er schade zal ontstaan. De gemeentelijke commissie stelt op vraag van de landbouwer de schade aan landbouwteelten vast. Zodra u vermoedt dat het weer schade veroorzaakt aan uw gewassen kan u met bijgaand aangifteformulier de samenroeping van de schattingscommissie vragen. U dient deze aangifte …

v.v.z.r.l.

De VVZRL is de afkorting van vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en is de vervanger van de zogenaamde feitelijke verenigingen. Merendeels worden VVZRL’s opgericht om de samenwerking tussen ouders en kinderen of tussen broers te bestendigen via een samenuitbatingscontract, zeg maar een huishoudelijk reglement, en een ondernemingsnummer, landbouwnummer, enz… De ontbinding van een VVZRL omwille van pensionering, overlijden of splitsing wordt afgehandeld volgens de betreffende artikels in het samenuitbatingscontract. Kortom, de VVZRL …

Bierviltjesjobs

Misschien bent u wel eens in Duitsland op reis geweest. Waarschijnlijk heeft u een bezoek gebracht aan een stube of een kneipe alwaar u alvast heeft kunnen genieten van een bier gebrouwen volgens het Duitse reinheitsgebot. U vond het vast en zeker vreemd dat u niet dadelijk moest betalen doch dat de ober(in) een streepje trok op uw bierviltje. U vroeg achter de bedoeling of keek rond om vast te stellen dat …