een slag in het gezicht

Zo kun je de totaal onverwachte beslissing van Europa dat de zoogkoeienpremie wordt afgeschaft wel noemen. Nochtans werden de voorbije maanden in overleg met de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd om de gekoppelde steun aan te wenden om de verjonging en professionalisering van de rundvleessector te stimuleren. De zoogkoepremie behoorde, behoort en zal ook in de toekomst moeten blijven behoren aan de zoogkoehouderij. De zoogkoehouderij is per definitie familiale landbouw. Zij verdienen nu …

Scherp van de snee

Ondernemen is het bedrijf, uw bedrijf, zo veilig mogelijk loodsen doorheen de omgevingsfactoren. Een belangrijke omgevingsfactor voor uw bedrijf is de kostenbeheersing. In de varkenshouderij is het bewezen dat een goed geïntroduceerd meerwekensysteem een belangrijke positieve economische impact heeft op de kostensamenstelling. Meer nog, het is perfect mogelijk het meerwekensysteem toe te passen zonder bijkomende investeringen. Steeds belangrijker wordt de impact van de energiefactuur op de agrarische bedrijven. Het Vlaams Agrarisch Centrum …

2014 internationaal jaar van de familiale landbouw

De Verenigde Naties riepen 2014 uit tot Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw. Bij de lancering van het Internationaal Jaar benadrukte José Graziano da Silva, directeur van de FAO, het potentieel van de familiale landbouw. “De wereld staat voor twee grote uitdagingen: de voedselzekerheid verhogen en de natuurlijke rijkdommen beschermen. In beide gevallen rekenen we daarvoor in de eerste plaats op boeren en boerinnen.” 70% van het voedsel wordt geproduceerd door familiale …

Hoed

Schrijvende medemens Guillaume Van der Stighelen schreef in zijn collumn in De Morgen over de al dan niet gemanipuleerde weergave van het bezoek van Prins Laurent aan een zangavond in Antwerpen. De prins parkeerde zijn wagen pal voor de deur i.p.v. op het parkeerterrein. VTM berichtte dat de prins het niet kan laten om buiten de lijntjes te kleuren. Het fout parkeren klopt niet. De chauffeur van de prins had een officiële …

actieve boer

Afgelopen weken is er druk vergaderd en overleg gepleegd binnen de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. De Vlaamse Regering verwacht een dezer dagen gefundeerde adviezen over de conceptnota pijler I, de ontwerpfiches PDPO III, advies geïntegreerd bestuur natuur en groenboek zesde staatshervorming. Het zegt U waarschijnlijk weinig maar de eerste twee adviezen hebben rechtstreeks betrekking op uw inkomen via de betalingsrechten, beheersovereenkomsten en VLIF-steun. Het groenboek zesde staatshervorming handelt …

Warschaupact

Dát het klimaat verandert, durft nog slechts een enkeling te betwijfelen. Maar welk scenario ligt er klaar voor het Vlaanderen van 2050? Die vraag hield ook bio-ingenieur Eline Vanuytrecht bezig. Haar doctoraatsonderzoek toont aan dat we ook in Vlaanderen heel concreet getroffen zullen worden door de klimaatopwarming. De impact op de landbouwproductie en het bodemwater zal niet gering zijn. Ze maakte gebruik van 24 verschillende regionale en mondiale klimaatmodellen om een aantal …

Formidable

Afgelopen dagen was hij werkelijk overal. Op de radio, op televisie en in het Koning Boudewijnstadion kwam, zag en overwon Stromae duizenden harten met zijn hit “Formidable“. Inmiddels is de song uitgegroeid als soundtrack bij de overwinningsroes van onze Rode Duivels. Het land laat zich welwillend doch verdiend meedrijven met de positieve flow. We kunnen een opsteker goed gebruiken. De Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij, publiceerde het rapport over innovatie in …

In vino veritas?

In Visie, het orgaan van ACW, trok Carien Neven van leer tegen de steun die is voorzien in het kader van de SALK voor een Limburgs kenniscentrum voor wijnbouw. Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, kortweg SALK, voorziet in een stroomlijning van de werking en doelstellingen om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling ter compensatie van het jobverlies ten gevolge van de sluiting van Ford Genk. Het plan voorziet …

Cijfers en letters

In 2012 hebben de Belgische apothekers 500 ton vervallen geneesmiddelen ingezameld. 500.000 kg medicijnen waarvan soms hele verpakkingen nauwelijks werden gebruikt. De sociale zekerheid heeft een groot deel van die weggegooide medicijnen terugbetaald. Hoeveel geld er op die manier verloren gaat, is niet bekend. Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel van de vervallen medicijnen worden niet teruggebracht, maar belanden in de vuilnisbak. Hoe moeilijk kan het zijn om een …

OVERKILL

De komkommertijd is voorbij en we zullen het geweten hebben. Gedurende bijna drie maanden werd ons televisietoestel overdonderd met eindeloze herhalingen en heruitzendingen. Niets betekende nieuwsfeiten werden door de media uitgesmeerd over meerdere bladzijden. Begin september geraakt de digibox overbelast met nieuwe programma’s en tuimelen politici over mekaar heen om te ontkennen dat de verkiezingscampagne is begonnen. Samen met andere organisaties voor zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zijn we reeds gedurende jaren vragende …