exclusief

3190. Dit is het aantal bedrijven in Vlaanderen die dreigen uitgesloten te worden van zoogkoerechten. Het voorliggend voorstel voorziet in het hebben/verwerven van minstens 20 zoogkoerechten om toegang te krijgen tot het premiestelsel. VAC blijft vasthouden aan het reeds ingenomen standpunt dat er geen sprake kan zijn van een ondergrens van 20 zoogkoeien De 20 zk-regel is nog verdergaand dan de AMS-studie en zet de rendabiliteit van  kleinere gemengde rundveebedrijven sterk onder …

klaar en duidelijk?

Onze maatschappij wordt alsmaar ingewikkelder en complexer. Oudere boeren zeggen ons dikwijls, vroeger was het simpel. Vroeger werd er gehuwd binnen het dorp en binnen het naburig dorp en was je naam niet je familienaam doch een bijnaam en afkomstig van je vader of moeder. Je was bijvoorbeeld, de witte van Tinus van de molder. Iedereen kende, de witte van Tinus van de molder, maar ook zijn voorgeschiedenis en toestand (welstand) van de familie. In deze huidige tijd, kent niemand nog alle geburen of dorpsgenoten. Misschien met naam en toenaam maar niet meer met afkomst of welstand. Alles wordt heden ten dage geregistreerd met nummers. Het is net deze registratie wat het mogelijk maakt om bij wens, dubbele familienamen toe kennen aan de borelingen. De ingewikkeldheid zit hem meer in de andere structuren van de gezinnen, samenwonenden, enz… Mijn kinderen, uw kinderen en onze kinderen, weet je wel. De fiscus heeft zich aan de gewijzigde maatschappelijke fenomenen wonderwel aangepast. De vele kritieken ten spijt, willen we toch even benadrukken dat …

monster

Onze landbouwgrond wordt intensief gecontroleerd en geanalyseerd. Controleurs van ALV, VLM, de Mestbank, LNE, FAVV en private afnemers contro-leren te velde of van achter de PC of de boer voldoende en correcte stalen heeft genomen. De landbouwer dient rekening te houden met 6 verschillende staalnames. We sommen ze even voor u op: Voorjaarsstaal derogatie, voorjaarsstaal begeleidende maatregelen voor nitraatresidu, groenteadvisering, bemesting specifieke teelten met kunstmest of andere meststoffen, nitraatresidu en MTR (randvoorwaarde). …

een slag in het gezicht

Zo kun je de totaal onverwachte beslissing van Europa dat de zoogkoeienpremie wordt afgeschaft wel noemen. Nochtans werden de voorbije maanden in overleg met de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd om de gekoppelde steun aan te wenden om de verjonging en professionalisering van de rundvleessector te stimuleren. De zoogkoepremie behoorde, behoort en zal ook in de toekomst moeten blijven behoren aan de zoogkoehouderij. De zoogkoehouderij is per definitie familiale landbouw. Zij verdienen nu …

Scherp van de snee

Ondernemen is het bedrijf, uw bedrijf, zo veilig mogelijk loodsen doorheen de omgevingsfactoren. Een belangrijke omgevingsfactor voor uw bedrijf is de kostenbeheersing. In de varkenshouderij is het bewezen dat een goed geïntroduceerd meerwekensysteem een belangrijke positieve economische impact heeft op de kostensamenstelling. Meer nog, het is perfect mogelijk het meerwekensysteem toe te passen zonder bijkomende investeringen. Steeds belangrijker wordt de impact van de energiefactuur op de agrarische bedrijven. Het Vlaams Agrarisch Centrum …

2014 internationaal jaar van de familiale landbouw

De Verenigde Naties riepen 2014 uit tot Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw. Bij de lancering van het Internationaal Jaar benadrukte José Graziano da Silva, directeur van de FAO, het potentieel van de familiale landbouw. “De wereld staat voor twee grote uitdagingen: de voedselzekerheid verhogen en de natuurlijke rijkdommen beschermen. In beide gevallen rekenen we daarvoor in de eerste plaats op boeren en boerinnen.” 70% van het voedsel wordt geproduceerd door familiale …

Hoed

Schrijvende medemens Guillaume Van der Stighelen schreef in zijn collumn in De Morgen over de al dan niet gemanipuleerde weergave van het bezoek van Prins Laurent aan een zangavond in Antwerpen. De prins parkeerde zijn wagen pal voor de deur i.p.v. op het parkeerterrein. VTM berichtte dat de prins het niet kan laten om buiten de lijntjes te kleuren. Het fout parkeren klopt niet. De chauffeur van de prins had een officiële …

actieve boer

Afgelopen weken is er druk vergaderd en overleg gepleegd binnen de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. De Vlaamse Regering verwacht een dezer dagen gefundeerde adviezen over de conceptnota pijler I, de ontwerpfiches PDPO III, advies geïntegreerd bestuur natuur en groenboek zesde staatshervorming. Het zegt U waarschijnlijk weinig maar de eerste twee adviezen hebben rechtstreeks betrekking op uw inkomen via de betalingsrechten, beheersovereenkomsten en VLIF-steun. Het groenboek zesde staatshervorming handelt …

Warschaupact

Dát het klimaat verandert, durft nog slechts een enkeling te betwijfelen. Maar welk scenario ligt er klaar voor het Vlaanderen van 2050? Die vraag hield ook bio-ingenieur Eline Vanuytrecht bezig. Haar doctoraatsonderzoek toont aan dat we ook in Vlaanderen heel concreet getroffen zullen worden door de klimaatopwarming. De impact op de landbouwproductie en het bodemwater zal niet gering zijn. Ze maakte gebruik van 24 verschillende regionale en mondiale klimaatmodellen om een aantal …

Formidable

Afgelopen dagen was hij werkelijk overal. Op de radio, op televisie en in het Koning Boudewijnstadion kwam, zag en overwon Stromae duizenden harten met zijn hit “Formidable“. Inmiddels is de song uitgegroeid als soundtrack bij de overwinningsroes van onze Rode Duivels. Het land laat zich welwillend doch verdiend meedrijven met de positieve flow. We kunnen een opsteker goed gebruiken. De Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij, publiceerde het rapport over innovatie in …