transparantie

In het geweld van de verkiezingen, analyses, opinies en inzichten moet je de moed hebben om aandacht te hebben voor de Europese verkiezingen. De tegenstanders van de Europese Unie, ter linker als ter rechter zijde, hebben de verkiezingen gewonnen. Hun succes is enerzijds te danken aan het ondoorzichtig discours dat de Europese politici en ambtenaren belijden en anderzijds de gedetailleerde regelneverij van de Europese instanties. Op deze tweespalk kan het populisme rustig …

De aardappeleters

Met het beroemde schilderij “De aardappeleters” probeerde Vincent Van Gogh in 1885 een heel realistisch ‘boerenschilderij’ te maken, zonder de werkelijkheid te idealiseren of – zoals andere schilders volgens hem deden – zoetsappig te maken. Hij wilde benadrukken dat deze mensen ‘ met de handen die ze in de schotel steken, zelf de aarde hebben omgespit en […] dat zij hun eten zo eerlijk verdiend hebben’. Voor de gezichten streefde hij naar …

venster

De administratieve voorjaarscampagne zit erop. Het arsenaal aan maatregelen en voorschriften waarmee er rekening dient te worden gehouden om een correcte aangifte te kunnen doen is enorm. Gelukkig konden we rekenen op een vlot werkende internettoepassing van zowel het mestbankloket als het E-loket. Beide internettoepassingen hebben inmiddels hun deugdelijkheid bewezen. Beide loketten zijn een venster voor het bedrijf. Degelijk, gebruiksvriendelijk en stabiel. Kernwoorden waarrond beide websites zijn opgebouwd, dankzij de medewerking en …

bio landwirtschaft

Naar aanleiding van de presentatie van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2013 en het behalen van onze erkenning als adviescentrum in de bio-landbouw hebben we de VAC-flash volledig gewijd aan de biologische landbouw. Het VAC heeft steeds een boontje gehad voor de biologische landbouw. Niet omdat we deze vorm van boeren beter of hoger waarderen dan de gangbare landbouw maar omdat tot op heden de …

Obama

Onder grote internationale belangstelling bracht president Barak Obama eind maart een bezoek aan ons land. Er zijn weinigen die de gave van het woord zo onder de knie hebben als president Obama. De speech in de Brusselse Bosart was streng en zalvend maar tegelijk vooral inspirerend. Inspirerend voor de jongeren. Vooral inspirerend voor de jongeren. We citeren uit de speech in de taal van Obama: “In the end, the success of our …

exclusief

3190. Dit is het aantal bedrijven in Vlaanderen die dreigen uitgesloten te worden van zoogkoerechten. Het voorliggend voorstel voorziet in het hebben/verwerven van minstens 20 zoogkoerechten om toegang te krijgen tot het premiestelsel. VAC blijft vasthouden aan het reeds ingenomen standpunt dat er geen sprake kan zijn van een ondergrens van 20 zoogkoeien De 20 zk-regel is nog verdergaand dan de AMS-studie en zet de rendabiliteit van  kleinere gemengde rundveebedrijven sterk onder …

klaar en duidelijk?

Onze maatschappij wordt alsmaar ingewikkelder en complexer. Oudere boeren zeggen ons dikwijls, vroeger was het simpel. Vroeger werd er gehuwd binnen het dorp en binnen het naburig dorp en was je naam niet je familienaam doch een bijnaam en afkomstig van je vader of moeder. Je was bijvoorbeeld, de witte van Tinus van de molder. Iedereen kende, de witte van Tinus van de molder, maar ook zijn voorgeschiedenis en toestand (welstand) van de familie. In deze huidige tijd, kent niemand nog alle geburen of dorpsgenoten. Misschien met naam en toenaam maar niet meer met afkomst of welstand. Alles wordt heden ten dage geregistreerd met nummers. Het is net deze registratie wat het mogelijk maakt om bij wens, dubbele familienamen toe kennen aan de borelingen. De ingewikkeldheid zit hem meer in de andere structuren van de gezinnen, samenwonenden, enz… Mijn kinderen, uw kinderen en onze kinderen, weet je wel. De fiscus heeft zich aan de gewijzigde maatschappelijke fenomenen wonderwel aangepast. De vele kritieken ten spijt, willen we toch even benadrukken dat …

monster

Onze landbouwgrond wordt intensief gecontroleerd en geanalyseerd. Controleurs van ALV, VLM, de Mestbank, LNE, FAVV en private afnemers contro-leren te velde of van achter de PC of de boer voldoende en correcte stalen heeft genomen. De landbouwer dient rekening te houden met 6 verschillende staalnames. We sommen ze even voor u op: Voorjaarsstaal derogatie, voorjaarsstaal begeleidende maatregelen voor nitraatresidu, groenteadvisering, bemesting specifieke teelten met kunstmest of andere meststoffen, nitraatresidu en MTR (randvoorwaarde). …

een slag in het gezicht

Zo kun je de totaal onverwachte beslissing van Europa dat de zoogkoeienpremie wordt afgeschaft wel noemen. Nochtans werden de voorbije maanden in overleg met de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd om de gekoppelde steun aan te wenden om de verjonging en professionalisering van de rundvleessector te stimuleren. De zoogkoepremie behoorde, behoort en zal ook in de toekomst moeten blijven behoren aan de zoogkoehouderij. De zoogkoehouderij is per definitie familiale landbouw. Zij verdienen nu …

Scherp van de snee

Ondernemen is het bedrijf, uw bedrijf, zo veilig mogelijk loodsen doorheen de omgevingsfactoren. Een belangrijke omgevingsfactor voor uw bedrijf is de kostenbeheersing. In de varkenshouderij is het bewezen dat een goed geïntroduceerd meerwekensysteem een belangrijke positieve economische impact heeft op de kostensamenstelling. Meer nog, het is perfect mogelijk het meerwekensysteem toe te passen zonder bijkomende investeringen. Steeds belangrijker wordt de impact van de energiefactuur op de agrarische bedrijven. Het Vlaams Agrarisch Centrum …