van de regen in de drop

Met de opening van de scholen komt het gewone leven terug op gang. Iedereen is terug op post en de vergaderagenda loopt al aardig vol. Afgelopen dagen kwamen de stakeholders van het onderwijs uitvoerig aan bod in de media. Vooral het item over de op til staande besparingen trok de aandacht. Lieven Boeve, het nieuwe hoofd van het katholiek onderwijs, repliceerde dat ook besparingen in het onderwijs, men spreekt van lineair 6%, …

voordeel van de twijfel

Vlugger dan verwacht heeft de nieuwe Vlaamse Regering de eed afgelegd en werd het Vlaamse Regeerakkoord voorgesteld aan het Vlaams Parlement. De snelheid waarmee het akkoord werd bereikt heeft veel van doen met de duidelijke keuze die de kiezer heeft gemaakt op 25 mei. Naar onze gewoonte en politiek bestel is twee maanden snel. Ter vergelijking, de Britse regering werd 5 dagen na de verkiezingen ingezworen. Duidelijke keuzes: links of rechts. De …

zoals men zaait zo zal men oogsten

Het onafhankelijk worden van Oekraïne in augustus 1991 opende de deuren voor politieke samenwerking tussen de EU en Oekraïne. In 1994 kwam de Partnerschaps-en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tot stand, deze trad in 1998 in werking. In september 2008 werd tijdens een top in Parijs de beslissing genomen om onderhandelingen op te starten over een associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Echter sinds Victor Janoekovitsj aan de macht kwam, ging Oekraïne zich meer op Rusland …

krieken

In ons land noemen we de zoete kers, een kers (Prunus avium) en de zure kers (Prunus cerasus) kriek. De verse kriek is in tegenstelling tot de zoete kers nauwelijks eetbaar. De kriek wordt pas een lekkernij na behandeling en geeft zo een frisse toets aan talrijke gerechten en dranken. Onmiskenbaar is Vlaanderen en een deel van de Vlamingen verzuurd. Oorzaken zijn er schijnbaar in overvloed. Bart Van der Leenen, zaakvoerder van …

me time

Er zijn de jaarlijks weerkerende momenten dat een mens goede voornemens formuleert. Nieuwjaarsdag en verjaardagen zijn in deze topmomenten. Voor de start van de vakantiemaanden worden onverhoede pogingen ondernomen om de goede voornemens met de werkwoorden genieten, rustiger aandoen, sporten, ontdekken, enz… te concretiseren. Velen zullen proberen, weinigen zullen slagen. Deze werkwoorden lijken een tegenstelling te zijn met het landbouwersbestaan. Nochtans heeft ook de landbouwer en zijn gezin, recht of beter nood …

wijze raad is halve daad

De VAC-flash, nagenoeg volledig gewijd aan de cijfers over de bedrijfsresultaten van de melkveehouderij. De afschaffing van het melkquotum en de dus te verwachten instabiliteit noopt de melkveehouder-ondernemer om de strategie van het bedrijf en de bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Elk kwartaal kan verrassingen in petto hebben. Momenteel is de melkprijs meer dan kostendekkend, doch voorzichtigheid blijft geboden. De financiële continuïteit is nog ver weg. De billijke vergoeding voor het …

transparantie

In het geweld van de verkiezingen, analyses, opinies en inzichten moet je de moed hebben om aandacht te hebben voor de Europese verkiezingen. De tegenstanders van de Europese Unie, ter linker als ter rechter zijde, hebben de verkiezingen gewonnen. Hun succes is enerzijds te danken aan het ondoorzichtig discours dat de Europese politici en ambtenaren belijden en anderzijds de gedetailleerde regelneverij van de Europese instanties. Op deze tweespalk kan het populisme rustig …

De aardappeleters

Met het beroemde schilderij “De aardappeleters” probeerde Vincent Van Gogh in 1885 een heel realistisch ‘boerenschilderij’ te maken, zonder de werkelijkheid te idealiseren of – zoals andere schilders volgens hem deden – zoetsappig te maken. Hij wilde benadrukken dat deze mensen ‘ met de handen die ze in de schotel steken, zelf de aarde hebben omgespit en […] dat zij hun eten zo eerlijk verdiend hebben’. Voor de gezichten streefde hij naar …

venster

De administratieve voorjaarscampagne zit erop. Het arsenaal aan maatregelen en voorschriften waarmee er rekening dient te worden gehouden om een correcte aangifte te kunnen doen is enorm. Gelukkig konden we rekenen op een vlot werkende internettoepassing van zowel het mestbankloket als het E-loket. Beide internettoepassingen hebben inmiddels hun deugdelijkheid bewezen. Beide loketten zijn een venster voor het bedrijf. Degelijk, gebruiksvriendelijk en stabiel. Kernwoorden waarrond beide websites zijn opgebouwd, dankzij de medewerking en …

bio landwirtschaft

Naar aanleiding van de presentatie van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2013 en het behalen van onze erkenning als adviescentrum in de bio-landbouw hebben we de VAC-flash volledig gewijd aan de biologische landbouw. Het VAC heeft steeds een boontje gehad voor de biologische landbouw. Niet omdat we deze vorm van boeren beter of hoger waarderen dan de gangbare landbouw maar omdat tot op heden de …