landbouwbarema 2019

Download: Landbouwbarema inkomsten 2019

Compensatiepremie

De Vlaamse regering voorziet een nieuwe ‘Compensatiepremie’ om de bestaande corona hinderpremie uit te breiden met een nieuwe premie voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten en een omzetverlies van 60% of meer kunnen aantonen. Deze premie kan vanaf 05/05/2020 aangevraagd worden! Let op: deze premie is NIET combineerbaar met de hinderpremie!   Eenmalige premie van 3.000 euro Voor bedrijven en zelfstandigen in hoofdberoep met aantoonbaar omzetverlies (evenementensector, (para-)medische beroepen, …) Zelfstandigen in bijberoep, die de minimum bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep   Eenmalige premie van 1.500 euro Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten of vrijwillig sluiten. Daarbij wordt gedacht aan de evenementensector, medische beroepen die enkel dringende interventies mogen doen (kinesitherapeuten, tandartsen, logopedisten, psychologen,…), freelancers, maar ook aan schilders en loodgieters die enkel dringende herstellingswerken kunnen uitvoeren, traiteurs, pralinewinkels, drankenhandelaars, … Deze premie is NIET voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren …

Vlaamse compensatiepremie

Naast de corona-hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, heeft de Vlaamse regering een eenmalige premie aangekondigd van 3.000 euro voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies lijden. Enkel wie in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 een omzetverlies heeft van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, komt in aanmerking. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. De volledige premie van 3.000 euro is er voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen. Is de zelfstandige actief in bijberoep en betaalt hij minder dan een zelfstandige in hoofdberoep? Dan komt hij in aanmerking voor een compensatiepremie van 1.500 euro voor zover hij minder dan 80% werkt als werknemer en als zelfstandige een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro. Deze premie geldt trouwens ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten. Een onderneming met meerdere …

Coronavirus – Maatregelen zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.   Callcenter Corona Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800/12.018 – elke werkdag van 8u tot 20u. De personen aan de telefoon stellen alles in het werk om je zo snel als mogelijk te helpen. Raak je niet meteen binnen? Bel dan op een later tijdstip terug.   Uitstel betaling sociale zekerheid Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun fonds voor sociale zekerheid om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Dat betekent: • Bijdrage 1ste kw. 2020 moet betaald worden voor 31/03/2021 • Bijdrage 2de kw. 2020 moet betaald worden voor 30/06/2021 De aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020 en moet tenminste …

Coronacrisis – Bijkomende steunmaatregelen

Vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.   Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020 U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.   Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften Periodieke aangiften Aangifte over … Termijn verlengd tot … Februari 2020 6 april 2020 Maart 2020 7 mei 2020 1ste kwartaal 2020 7 mei 2020 Bent …

Sociale bijdrage 2020

Definitieve kwartaalbijdrage 2020 Download: Tabel sociale bijdrage

Seizoenlonen 2019

  Download: “Seizoenlonen 2019“

Voorraadinventaris

De voorraadopname is een belangrijk moment in de boekhouding. Met deze lijst heeft u een hulpmiddel om de voorraad correct bij te houden.   Download: Lijst eindinventaris 31/12/2019

Carry back-regeling

Carry back-regeling voor landbouwers goedgekeurd Op donderdag 31 januari heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de carry back-regeling voor landbouw goedgekeurd. De carry back-regeling is een belangrijke sociale maatregel om boeren tegen zwaar inkomensverlies ten gevolge van slecht weer te beschermen en hun toch de mogelijkheid te geven om in hun bedrijf te blijven investeren. Voortaan zullen onze boeren hun fiscale verliezen kunnen doorrekenen op de drie voorgaande boekjaren en zo een deel van hun reeds betaalde belastingen kunnen terugvorderen De regeling wordt van kracht vanaf aanslagjaar 2019. Concreet zal dus al rekening gehouden worden met ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018. Deze regeling geldt voor vennootschappen en personenbelasting (fiscale afrekening). Landbouwers die gebruik maken van de forfaitaire barema’s kunnen geen gebruik maken van de carry back regeling. Download de integrale wettekst:”Wetsvoorstel – Carry back regeling“ Download: Droogte 2018 – Carry back regeling voor landbouwers Download: Aanvraagformulier voor achterwaartse verrekening van landbouwverliezen wegens slecht weer

Recuperatie Roerende voorheffing op coöperatieve aandelen

Belastingaangifte 2018 – Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen Voor het inkomstenjaar 2018 kunt u de roerende voorheffing terugvorderen die u betaalde op dividenden van bepaalde Belgische en buitenlandse aandelen. Download: “Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen“