Sociale bijdrage 2020

Definitieve kwartaalbijdrage 2020 Download: Tabel sociale bijdrage

Seizoenlonen 2019

  Download: “Seizoenlonen 2019“

Voorraadinventaris

De voorraadopname is een belangrijk moment in de boekhouding. Met deze lijst heeft u een hulpmiddel om de voorraad correct bij te houden.   Download: Lijst eindinventaris 31/12/2019

Vacature: Dossierbeheerder fiscaliteit (m/v)

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een dossierbeheerder fiscaliteit (m/v) Verwerking fiscaliteit, btw- en inkomstenbelasting voor land- en tuinbouwers. Naast de boekhoudkundige verwerking (ca 40% van de arbeidstijd) situeert het zwaartepunt van de job zich in het ontwikkelen van strategische plannen volgens de visie en persoonlijke ideeën van onze agrarische ondernemers en dit in overleg met de samenwerkende fiscale boekhoudkantoren (60% van de arbeidstijd). Onze klanten verdienen een correct advies over een passend juridisch statuut, bedrijfsoverdrachten, erfrecht, successie en vermogensbeheer. Het advies wordt samengesteld in nauw overleg met de fiscale boekhoudkantoren en onze landbouwexperten. Voor deze uitdagende job zoeken we een gedreven boekhouder – fiscalist – TEW, in het bezit van het talent om complexe materies te vertalen in mensentaal. Hij/zij moet accuraat, resultaatgericht en zelfstandig kunnen werken. Tevens is hij/zij leergierig in deze materie en haalt het onderste uit de kan voor onze klanten. We voorzien een stappenplan om door te groeien in onze organisatie. Stuur uw Sollicitatiebrief en uw CV naar: VAC – Danny Vandebeeck – …

landbouwbarema 2018

Download: Landbouwbarema inkomsten 2018

Carry back-regeling

Carry back-regeling voor landbouwers goedgekeurd Op donderdag 31 januari heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de carry back-regeling voor landbouw goedgekeurd. De carry back-regeling is een belangrijke sociale maatregel om boeren tegen zwaar inkomensverlies ten gevolge van slecht weer te beschermen en hun toch de mogelijkheid te geven om in hun bedrijf te blijven investeren. Voortaan zullen onze boeren hun fiscale verliezen kunnen doorrekenen op de drie voorgaande boekjaren en zo een deel van hun reeds betaalde belastingen kunnen terugvorderen De regeling wordt van kracht vanaf aanslagjaar 2019. Concreet zal dus al rekening gehouden worden met ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018. Deze regeling geldt voor vennootschappen en personenbelasting (fiscale afrekening). Landbouwers die gebruik maken van de forfaitaire barema’s kunnen geen gebruik maken van de carry back regeling. Download de integrale wettekst:”Wetsvoorstel – Carry back regeling“ Download: Droogte 2018 – Carry back regeling voor landbouwers Download: Aanvraagformulier voor achterwaartse verrekening van landbouwverliezen wegens slecht weer

Recuperatie Roerende voorheffing op coöperatieve aandelen

Belastingaangifte 2018 – Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen Voor het inkomstenjaar 2018 kunt u de roerende voorheffing terugvorderen die u betaalde op dividenden van bepaalde Belgische en buitenlandse aandelen. Download: “Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen“

Studentenarbeid

Download: CLB Infonota Studentenarbeid

btw-listing

Voor 31/03/2019 uw btw-klantenlisting indienen! Moet dat? In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een klantenlisting indienen. Daarin vermeldt u alle Belgische btw-plichtige klanten aan wie u in 2018 gefactureerd heeft. Vermits het moet gaan om Belgische btw-plichtige klanten, moet u uw particuliere en buitenlandse klanten niet in deze listing vermelden. Ook als kleine ondernemer? Ook als kleine ondernemer van wie de jaarlijkse omzet niet meer dan 25.000,00 euro is, bent u in principe verplicht om een listing in te dienen. Enkel als blijkt dat u eigenlijk een nihillisting zou moeten indienen, bv. omdat u per btw-nummer niet boven 250,00 euro uitkomt, moet u geen listing indienen. Welke verkopen moet u opnemen? Per Belgisch btw-nummer telt u alle verkoopfacturen op die u uitgereikt heeft in 2018. Indien blijkt dat het totaalbedrag excl. btw lager is dan 250,00 euro, dan hoeft u die klant niet te vermelden. Zodra u op 250,00 euro of meer uitkomt, vermeldt u het totaalbedrag exclusief btw en de in rekening gebrachte btw bij het desbetreffende btw-nummer. Tegen …

inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO

Inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO Door de hervorming van het ondernemingsrecht moet een maatschap/VVZRL zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Download: “Inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO“