Sociale bijdrage 2018

Definitieve kwartaalbijdrage 2018 Download: Tabel sociale bijdrage

landbouwbarema 2017

Download: Landbouwbarema inkomsten 2017

Eindinventaris

De voorraadopname is een belangrijk moment in de boekhouding. Met deze lijst heeft u een hulpmiddel om de voorraad correct bij te houden.   Download: Lijst eindinventaris 31/12/2017

Seizoenlonen 2017

  Download: “Seizoenlonen 2017“

lonen in land- en tuinbouw

Download: Lonen in de land- en tuinbouw vanaf 1 januari 2017

Studentenarbeid

Download: CLB Infonota Studentenarbeid

btw kleine ondernemingen

Vrijstellingsregeling BTW kleine ondernemingen Download: Brochure: 9 vragen omtrent de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen

Energiebesparing in Vlaanderen

Energiepremies verlengd tot 31 december 2016 – Nieuwe premies vanaf 2017 Energierenovatieprogramma 2020 – Renovatiepact 2050 Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020. Dat is de ambiteuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld. De Vlaamse overheid startte in 2006 met een urgentieprogramma om in bestaande woningen alle daken tegen 2020 geïsoleerd te krijgen, alle enkel glas te vervangen door hoogrendementsglas en verouderde verwarmingsketels te vervangen door verwarmingsketels met een hoog rendement. Het energierenovatieprogramma 2020 begint haar vruchten af te werpen, maar inspanningen blijven noodzakelijk. 4 op 10 woningen voldoen nog niet aan de doelstelling van 2020. Energiewinst berekenen De meeste energiebesparende investeringen verdient u snel terug. De berekening vindt u terug op www.energiesparen.be/energiewinst Energiescore woning Op www.energiesparen.be/4-punten-isolatietest kunt berekenen hoe goed uw woning is geïsoleerd en welke energiescore uw woning heeft.   Download: Premies en leningen voor energiebesparing in Vlaanderen