Carry back-regeling

Carry back-regeling voor landbouwers goedgekeurd Op donderdag 31 januari heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de carry back-regeling voor landbouw goedgekeurd. De carry back-regeling is een belangrijke sociale maatregel om boeren tegen zwaar inkomensverlies ten gevolge van slecht weer te beschermen en hun toch de mogelijkheid te geven om in hun bedrijf te blijven investeren. Voortaan zullen onze boeren hun fiscale verliezen kunnen doorrekenen op de drie voorgaande boekjaren en zo een deel van hun reeds betaalde belastingen kunnen terugvorderen De regeling wordt van kracht vanaf aanslagjaar 2019. Concreet zal dus al rekening gehouden worden met ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018. Deze regeling geldt voor vennootschappen en personenbelasting (fiscale afrekening). Landbouwers die gebruik maken van de forfaitaire barema’s kunnen geen gebruik maken van de carry back regeling. Download de integrale wettekst:”Wetsvoorstel – Carry back regeling“

vacature – dossierbeheerder fiscaliteit (m/v)

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een dossierbeheerder fiscaliteit (m/v) Naast de boekhoudkundige verwerking (ca 40% van de arbeidstijd) situeert het zwaartepunt van de job zich in het ontwikkelen van strategische plannen volgens de visie en persoonlijke ideeën van onze agrarische ondernemers en dit in overleg met de samenwerkende fiscale boekhoudkantoren (60% van de arbeidstijd). Onze klanten verdienen een correct advies over een passend juridisch statuut, bedrijfsoverdrachten, erfrecht, successie en vermogensbeheer. Het advies wordt samengesteld in nauw overleg met de fiscale boekhoudkantoren en onze landbouwexperten. Voor deze uitdagende job zoeken we een gedreven boekhouder-fiscalist – TEW, in het bezit van het talent om complexe materies te vertalen in mensentaal. Hij/zij moet accuraat, resultaatgericht en zelfstandig kunnen werken. Tevens is hij/zij leergierig in deze materie en haalt het onderste uit de kan voor onze klanten. We voorzien een stappenplan om door te groeien in onze organisatie. Stuur uw CV naar: VAC – Danny Vandebeeck – Ambachtsweg 20 – 9820 Merelbeke of mail  

Sociale bijdrage 2019

Definitieve kwartaalbijdrage 2019 Download: Tabel sociale bijdrage

Seizoenlonen 2018

  Download: “Seizoenlonen 2018“

Eindinventaris

De voorraadopname is een belangrijk moment in de boekhouding. Met deze lijst heeft u een hulpmiddel om de voorraad correct bij te houden.   Download: Lijst eindinventaris 31/12/2018

inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO

Inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO Door de hervorming van het ondernemingsrecht moet een maatschap/VVZRL zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Download: “Inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO“

Loonwerkfacturen voor landbouwers in de bijzonder BTW-regelgeving

Wanneer een gewone BTW-plichtige die periodiek (maandelijks of per kwartaal) aangiften indient, werken in onroerende staat laat uitvoeren, dient de dienstverrichter/loonwerker/aannemer in principe een factuur op te maken zonder BTW en met de melding “BTW verlegd”. Landbouwers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling inzake BTW, dus landbouwers die geen kwartaal/maand BTW-aangiftes moeten indienen en vrijgestelde kleine ondernemingen mogen vanaf 1/10/2018 niet langer hun BTW-nummer meedelen aan hun dienstverrichter/loonwerker/aannemer in geval van werken in onroerende staat. Dit om te vermijden dat verkeerdelijk gefactureerd zou worden met toepassing van verlegging van heffing, de zogenaamde 0% BTW, werken aan roerend goed. Voor landbouwondernemers onderworpen aan de “forfaitaire” BTW-regeling en kleine ondernemingen dient de dienstverrichter/loonwerker/aannemer echter een factuur op te maken met toepassing van BTW, aangezien deze belastingplichtigen geen recht op aftrek hebben. De wet van 30 juli 2018 bepaalt dat de dienstverrichter/loonwerker/aannemer wordt ontlast van zijn aansprakelijkheid om de BTW te voldoen indien een vrijgestelde kleine ondernemer of landbouwerondernemer toch hun BTW-nummer meegeven aan de aannemer. Het gevolg is dat bij de kleine ondernemer …

Sociale uitkeringen voor zelfstandigen

De cijfers van toepassing vanaf 1 september 2018   Download: “Sociale uitkeringen voor zelfstandigen“

landbouwbarema 2017

Download: Landbouwbarema inkomsten 2017

lonen in land- en tuinbouw

Download: Lonen in de land- en tuinbouw vanaf 1 januari 2018