Vergroeningsverplichtingen vanaf 2015

Bent u al mee met de vergroeningsverplichtingen vanaf 2015? 2015 wordt een zeer belangrijk jaar voor de premies aangezien er heel wat verplichtingen bijkomen. Met onderstaand voorbeeld willen we u de mogelijkheid geven deze nieuwe verplichtingen te vertalen naar uw specifieke bedrijfssituatie. Indien u vragen heeft, kan u steeds beroep doen op uw VAC-bedrijfsleidingsadviseur. Voor de volledige reglementering verwijzen we naar de infofiches die te vinden zijn op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk. Tot en met 2014 was de uitbetaling van de toeslagrechten gekoppeld aan de randvoorwaarden zoals dierenwelzijn, verplichtingen ten aanzien van het FAVV, de Mestbank, goede landbouw- en milieuconditie van landbouwgrond enzovoort. Vanaf dit jaar zal 30% van de betalingsrechten gekoppeld worden aan de zogenaamde ‘vergroening‘, maar daarnaast blijft het ook verplicht dat u voldoet aan de randvoorwaarden! Die ‘vergroening‘ komt neer op 3 maatregelen: Behoud blijvend grasland Gewasdiversificatie Ecologisch focusgebied Het is het erg belangrijk in het achterhoofd te houden dat deze 3 maatregelen sterk samenhangen. Voor de biologische landbouwers is er goed nieuws: Omdat …