Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op woensdag 14 maart van 13u30-16u, Boekhoudkantoor Moors te Sint-Truiden Op woensdag 21 maart van 13u30-16, Boekhoudkantoor Moors te Sint-Truiden Op vrijdag 23 maart van 13u30-16u30, Agentschap Van Nijvel, Ninoofsesteenweg 207 te Leerbeek Op woensdag 28 maart van 13u30-16u, Fiskaplus, Halensebaan 111 te Waanrode Op woensdag 4 april van 13u30-16u, Fiskaplus, Halensebaan 111 te Waanrode Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

zoogkoe- en vleeskalverpremie

Het departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premieregeling voor het produceren van vleeskalveren. Download: “Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Premie voor het produceren van vleeskalveren“ Link: Departement Landbouw en Visserij

Bemestingsnormen 2018

Normen en richtwaarden 2018 Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2018‘

Mestrapport 2017

Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks een stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen. Het Mestrapport blijft een belangrijke bron van informatie voor zowel beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren. Het Mestrapport 2017 naar analogie met de voorgaande Mestrapporten, bestaat het uit 4 hoofdstukken. Na een korte schets van het mestbeleid, worden in het tweede hoofdstuk feiten en cijfers gepresenteerd, over mest en milieukwaliteit. De beheerinstrumenten worden toegelicht in het derde hoofdstuk, inclusief de bijdrage van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). Ten slotte wordt een overzicht gegeven van het overleg met de stakeholders en het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. mest. Download: “Mestrapport 2017”

Landbouwconjunctuurindex 2017

De stemming onder de Vlaamse land- en tuinbouwers blijft nagenoeg gelijk De conjunctuurindex stijgt lichtjes van 85 naar 87. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden neemt toe, maar minder sterk dan voorheen. Het optimisme over de komende zes maanden daalt. Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2017‘

maak kennis met de moslimconsument

Verkenning kansen voor de Vlaamse agrovoeding Kris Roels, Anne Vuylsteke, Dirk Van Gijseghem en Ellen Maertens Moslimconsumenten bieden voor de Vlaamse agrovoedingssector marktkansen die nu nog niet volledig benut worden. Dat biedt perspectieven om veel geconsumeerde productgroepen te vermarkten met oog voor de doelgroep. Vlaanderen is divers. Een op de vijf Vlamingen heeft een buitenlandse herkomst. Ongeveer de helft daarvan is afkomstig uit niet-EU-landen. Minstens 400.000 personen heeft zijn roots in een moslimland. Binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap komt geleidelijk een middenklasse op, die hoger opgeleid is en meer geld besteedt aan voeding. De overgrote meerderheid is fier om moslim te zijn. Steeds meer moslims zien de islam als een levensstijl en een gids voor hun consumptiegedrag. Halal en haram zijn begrippen die aangeven of een product is toegestaan of niet. De Belgische halalvoedingsmarkt wordt op bijna 2 miljard euro geschat. De halalvoedingsmarkt levert een bijdrage van 40 à 100 miljard euro aan de Europese voedseleconomie. Er is een groeipotentieel voor halalvoeding. Een betere certificering en bredere maatschappelijke aanvaarding …

MAPmeetnet

Rapport VMM 2016 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2016-2017“

landbouwramp

De vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp.   De aanvraag dient schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend te worden door middel van het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag voor schade” De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals: een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd; een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden; het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert. Wenst u meer informatie, bezit u geen PV van de schattingscommissie of heeft u hulp nodig met de aanvraag, neem contact met ons op. Wij helpen u verder.     …

agromilieuverbintenissen

Campagne 2018 Inschrijvingen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2017. Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag na de goedkeuring van uw aanvraag. Download: Agromilieumaatregelen – algemeen   Hulp nodig bij de aanvraag? VAC staat u bij met raad en daad. Via contact vindt u onze …

Bio-landbouw rapport 2016

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2016 Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven neemt toe van 370 naar 430. Er zijn 75 nieuwe aanmeldingen tegenover 15 bedrijven die hun activiteit als producent stopzetten. Het areaal kent een forse toename met 30%, van 5.343 hectare naar 6.960 hectare, wat in grote mate toe te schrijven is aan een groep omschakelende melkveehouders. Vanaf eind 2017 wordt een verdubbeling van de bio-melkproductie verwacht. Een op de drie omschakelende bioboeren wint vooraf advies in bij Bio Zoekt Boer of een erkend biobedrijfsadviseur. 14% van alle deelnemers aan starterscursussen volgde een starterscursus bio. De 32 grootste biobedrijven hebben de helft van het biologisch areaal in handen, terwijl de helft van de biobedrijven amper 6% van het biologisch areaal bewerken. Dat weerspiegelt het contrast tussen een grondgebonden dierlijke productie en de kleinschaligheid van de groente- en fruitteelten. Download: De biologische landbouw in Vlaanderen – 2016 Bron: Samborski V. & Van Bellegem L. (2017) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2016, …