Openstaande vacatures

Vacature: VAC – Landbouwbedrijfsadviseur (m/v), regio Oost- en West-Vlaanderen Download: “VAC vacature – Landbouwbedrijfsadviseur“ Stuur uw CV en motivatiebrief naar: VAC – Danny Vandebeeck – Ambachtsweg 20 – 9820 Merelbeke of mail mieke.vandewalle@vac.eu   Vacature: Het Neerhof – Bio-Tuinbouwer (m/v) Download: “Tuinbouw Het Neerhof“ Stuur uw CV en motivatiebrief naar: Het Neerhof vzw – tav. Fien Sambaer – Neerhofstraat 2 – 1700 Dilbeek of mail fien@neerhof-vzw.be   Vacature: Voltijdse werknemer (m/v), regio Gent-Eeklo landbouw (vleesvee) / tuinonderhoud (seizoensgebonden), loon volgens barema, woonst beschikbaar Info: 0476/44 51 49

Landbouwconjunctuurindex 2020

Na een kleine stijging in het voorjaar van 2020 daalt de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw opnieuw van 86 naar 71. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden zakt van 87 naar 65. Ook het optimisme voor de komende zes maanden daalt van 84 naar 76. Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2020“ Bron: Departement landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw)

agromilieuverbintenissen

Beperkte aanvragen agromilieumaatregelen indienen van 13 tot 30 november 2020 Vanaf vrijdag 13 november tot uiterlijk maandag 30 november 2020 kunnen de klaargezette verlengingen van aflopende verbintenissen en uitbreidingen van lopende verbintenissen ingediend worden via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.   Download: “Verlenging Agromilieumaatregelen“   Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige …

VAC richtlijnen in kader van Coronavirus

VAC-richtlijnen bezoeken en contacten medewerkers in kader van Coronavirus – Covid 19   Download: “VAC-richtlijnen“

zoogkoe- en vleeskalverpremie

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij” en “Premie voor het produceren van vleeskalveren” – Campagne 2021. Download: “Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Lijst uitgesloten rassen in kader van premie voor gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij: overdracht premierechten“ Download: “Behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij: verdeling premierechten uit reserve“ Download: “Premie voor het produceren van vleeskalveren“ VACcent klanten worden persoonlijk gecontacteerd om de deelnameverklaring en aanvraag voor deelname uit de reserve tijdig in te dienen.

bioveiligheidsregels

Respecteer de bioveiligheidsregels bij een bezoek aan land- of tuinbouwbedrijven De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Vaak komt de dreiging van buitenaf en worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen, vervoersmiddelen, materieel of machines. Het Departement Landbouw en Visserij heeft daarom overzicht gemaakt van alle bioveiligheidsmaatregelen die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.   Link: Bioveiligheidsmaatregelen

Uitrijregeling MAP6

  Download: “Uitrijregeling MAP6“

Sectorgidsen Corona

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (versie 2) en sectorgidsen Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids. Hieronder vindt u de sectorgidsen of protocol opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité voor Landbouw en tuinbouw. Download hier: Generieke gids Preventie checklist Covid 19 – Landbouw Preventie checklist Covid 19 – Landbouw …

Aanhoudperiode nateelten

Download: “Overzicht aanhoudperiode nateelten“

verkoop tunnelserre

  Hierbij willen wij u informeren dat het bestuur van stad Bredene heeft beslist om een tunnelserre (Afmetingen 60,75m x 8,5m) te koop aan te bieden per opbod.