vacature bedrijfsadviseur

Neem plaats in de cockpit van de agrarische ondernemingen! Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer je agrarische ondernemers in de regio Oost- en West-Vlaanderen Als geen ander ken je de uitdagingen van de agrarische ondernemers. De risico’s van de hoge kapitaalsinput, levende have, volatiele prijzen, regelgeving en randvoorwaarden vragen om een degelijk management. Tevens wint een passende juridische structuur aan belang. Als bedrijfsadviseur ga je agrarische ondernemers begeleiden bij het nemen van strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Je bent voor de ondernemers een partner bij de implementatie van de wetgeving. Het mestdecreet, beheerslandbouw, verzamelaanvraag en randvoorwaarden kennen geen geheimen voor jou. Je zit in de cockpit van het bedrijf. Onze klanten worden in realtime digitaal begeleid. Je maakt deel uit van een team dat multidisciplinair is samengesteld. Op basis van onze bedrijfseconomische boekhouding, VACwerk kaderen we het economische-technische-financiële-juridische en fiscale luik in de strategische planning voor de agrarische ondernemer. Zin om deze uitdaging aan te gaan? • Je hebt …

bioveiligheidsregels

Respecteer de bioveiligheidsregels bij een bezoek aan land- of tuinbouwbedrijven De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Vaak komt de dreiging van buitenaf en worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen, vervoersmiddelen, materieel of machines. Het Departement Landbouw en Visserij heeft daarom overzicht gemaakt van alle bioveiligheidsmaatregelen die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.   Link: Bioveiligheidsmaatregelen

Uitrijregeling MAP6

  Download: “Uitrijregeling MAP6“

Sectorgidsen Corona

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (versie 2) en sectorgidsen Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids. Hieronder vindt u de sectorgidsen of protocol opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité voor Landbouw en tuinbouw. Download hier: Generieke gids Preventie checklist Covid 19 – Landbouw Preventie checklist Covid 19 – Landbouw …

Aanhoudperiode nateelten

Download: “Overzicht aanhoudperiode nateelten“

verkoop tunnelserre

  Hierbij willen wij u informeren dat het bestuur van stad Bredene heeft beslist om een tunnelserre (Afmetingen 60,75m x 8,5m) te koop aan te bieden per opbod.  

SALV advies rampenschade

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ontving op 9 juni 2020 de vraag van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management om advies te verlenen over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest. De adviestermijn omvat 30 dagen, conform de reguliere procedure. Gelet op de inhoud van het advies heeft de SALV het adviesdossier behandeld in de werkcommissie klimaatadaptatie op 17 en 22 juni 2020. Op 26 juni 2020 werd het advies door de SALV goedgekeurd, en vervolgens overgemaakt aan Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Hilde Crevits.   Download: “SALV Advies Rampenschade“

Landbouwramp 2019 – tegemoetkomingsaanvraag

Landbouwramp 2019 De Vlaamse Regering heeft de uitzonderlijke zomer van 2019 erkend als landbouwramp De landbouwramp werd erkend voor de schade aan de teelt van appelen, peren, kiwibes, rode bes, framboos, wortelen, uien, bonen en knolselder voor het gehele Vlaamse grondgebied. Indien de schade betrekking heeft op een andere teelt, dan heeft het geen nut om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen. Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet de landbouwer een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf heden aangevraagd worden met het formulier dat u hier kan downloaden. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30/06/2020. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst. Praktische richtlijnen Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag” in. De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in …

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouw

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers Heel wat land- en tuinbouwbedrijven lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt en de voorjaarsgroenten zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. Download: “Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers“

VAC richtlijnen in kader van Coronavirus

VAC-richtlijnen bezoeken en contacten medewerkers in kader van Coronavirus – Covid 19   Download: “VAC-richtlijnen“