vacature

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer je ondernemers in de land- en tuinbouwsector gesitueerd in Midden-België. Als geen ander ken je de uitdagingen waarmee de bedrijfsleiders te maken hebben. De risico’s van de hoge kapitaalsinput, levende have, volatiele prijzen en randvoorwaarden vragen om een degelijk management. Tevens wint een passende juridische structuur aan belang. Als bedrijfsadviseur ga je agrarische ondernemers begeleiden bij het nemen van strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Je bent voor de ondernemers een partner bij de implicatie van de wetgeving. Het mestdecreet, beheerslandbouw en randvoorwaarden kennen geen geheimen voor jou.  Je kan deze materie op een duidelijke en verstaanbare wijze overbrengen aan ons cliënteel, zowel individueel als in groep. Op termijn word je de vertrouwenspersoon van het landbouwersgezin. Je staat dan in om regelgeving, duurzaamheid, efficiëntie en strategische planning toe te passen op de bedrijven op basis van onze bedrijfseconomische boekhouding en in samenwerking met fiscale adviesbureaus. Om deze uitdaging aan te gaan Je hebt minstens …

maak kennis met de moslimconsument

Verkenning kansen voor de Vlaamse agrovoeding Kris Roels, Anne Vuylsteke, Dirk Van Gijseghem en Ellen Maertens Moslimconsumenten bieden voor de Vlaamse agrovoedingssector marktkansen die nu nog niet volledig benut worden. Dat biedt perspectieven om veel geconsumeerde productgroepen te vermarkten met oog voor de doelgroep. Vlaanderen is divers. Een op de vijf Vlamingen heeft een buitenlandse herkomst. Ongeveer de helft daarvan is afkomstig uit niet-EU-landen. Minstens 400.000 personen heeft zijn roots in een moslimland. Binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap komt geleidelijk een middenklasse op, die hoger opgeleid is en meer geld besteedt aan voeding. De overgrote meerderheid is fier om moslim te zijn. Steeds meer moslims zien de islam als een levensstijl en een gids voor hun consumptiegedrag. Halal en haram zijn begrippen die aangeven of een product is toegestaan of niet. De Belgische halalvoedingsmarkt wordt op bijna 2 miljard euro geschat. De halalvoedingsmarkt levert een bijdrage van 40 à 100 miljard euro aan de Europese voedseleconomie. Er is een groeipotentieel voor halalvoeding. Een betere certificering en bredere maatschappelijke aanvaarding …

MAPmeetnet

Rapport VMM 2016 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2016-2017“

landbouwramp

De vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp.   De aanvraag dient schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend te worden door middel van het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag voor schade” De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals: een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd; een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden; het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert. Wenst u meer informatie, bezit u geen PV van de schattingscommissie of heeft u hulp nodig met de aanvraag, neem contact met ons op. Wij helpen u verder.     …

zoogkoe- en vleeskalverpremie

Het departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premieregeling voor het produceren van vleeskalveren. Download: “Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Premie voor het produceren van vleeskalveren“ Link: Departement Landbouw en Visserij

agromilieuverbintenissen

Campagne 2018 Inschrijvingen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2017. Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag na de goedkeuring van uw aanvraag. Download: Agromilieumaatregelen – algemeen   Hulp nodig bij de aanvraag? VAC staat u bij met raad en daad. Via contact vindt u onze …

Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult voorlopig zijn er geen zitdagen gepland Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

Bio-landbouw rapport 2016

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2016 Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven neemt toe van 370 naar 430. Er zijn 75 nieuwe aanmeldingen tegenover 15 bedrijven die hun activiteit als producent stopzetten. Het areaal kent een forse toename met 30%, van 5.343 hectare naar 6.960 hectare, wat in grote mate toe te schrijven is aan een groep omschakelende melkveehouders. Vanaf eind 2017 wordt een verdubbeling van de bio-melkproductie verwacht. Een op de drie omschakelende bioboeren wint vooraf advies in bij Bio Zoekt Boer of een erkend biobedrijfsadviseur. 14% van alle deelnemers aan starterscursussen volgde een starterscursus bio. De 32 grootste biobedrijven hebben de helft van het biologisch areaal in handen, terwijl de helft van de biobedrijven amper 6% van het biologisch areaal bewerken. Dat weerspiegelt het contrast tussen een grondgebonden dierlijke productie en de kleinschaligheid van de groente- en fruitteelten. Download: De biologische landbouw in Vlaanderen – 2016 Bron: Samborski V. & Van Bellegem L. (2017) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2016, …

randvoorwaarden 2017

Randvoorwaarden 2017 met de nieuwe erosiemaatregelen Download: Brochure Randvoorwaarden 2017

glb na 2020

Voorlopig resultaat enquête GLB na 2020 Download: ‘Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy (CAP)‘