Kerncijfers landbouw

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2018 Download: Brochure Kerncijfers landbouw

Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op woensdag 20 maart van 13u30-16u, Boekhoudkantoor Moors te Sint-Truiden Op woensdag 27 maart van 13u30-16u, Fiskaplus te Waanrode Op vrijdag 29 maart van 9u30-15u, Agentschap Van Nijvel te Leerbeek Op woensdag 3 april van 13u30-16u, Fiskaplus te Waanrode Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

Bemestingsnormen 2019

  Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2019’  

LARA 2018

Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaart VAC werkte intensief mee aan de totstandkoming van dit rapport. Wij zijn trots op het resultaat, u kan het volledige rapport terugvinden via onderstaande link. In opdracht van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, vond de voorstelling plaats van het tweejaarlijkse Landbouw- en Visserijrapport. Het LARA en het VIRA geven ons inzicht en cijfers en voeden zo het debat over de toekomst. En de landbouwers en vissers staan centraal in die toekomst. Link: “LARA 2018“

Mestrapport 2018

Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks een stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen. Het Mestrapport blijft een belangrijke bron van informatie voor zowel beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren. Het Mestrapport 2018 naar analogie met de voorgaande Mestrapporten, bestaat het uit 4 hoofdstukken. Na een korte schets van het mestbeleid, worden in het tweede hoofdstuk feiten en cijfers gepresenteerd, over mest en milieukwaliteit. De beheerinstrumenten worden toegelicht in het derde hoofdstuk, inclusief de bijdrage van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). Ten slotte wordt een overzicht gegeven van het overleg met de stakeholders en het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. mest. Download: “Mestrapport 2018“

MAPmeetnet

Rapport VMM 2017 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2017-2018“

Uitbetalingskalender

Planning betalingen Campagne 2018 Download: “Uitbetalingskalender“

Landbouwramp 2018 – tegemoetkomingsaanvraag

Landbouwramp 2018 De Vlaamse Regering heeft de droogte erkend als landbouwramp De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeenten van het Vlaams grondgebied. Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet de landbouwer een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf 29/10/2018 aangevraagd worden met het formulier dat u hier kan downloaden. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst. Praktische richtlijnen Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag” in. De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld. De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals: …

agromilieuverbintenissen

Campagne 2019 Landbouwers die in 2019 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, kunnen zich vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november inschrijven via het e-loket. In onderstaande bericht leest u meer over de aanvraagprocedure. Download: “Agromilieuverbintenissen“   Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via …

zoogkoe- en vleeskalverpremie

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij” en “Premie voor het produceren van vleeskalveren“. Download: “Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Premie voor het produceren van vleeskalveren“ VACcent klanten worden persoonlijk gecontacteerd om de deelnameverklaring en aanvraag voor deelname uit de reserve tijdig in te dienen.