vacature

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer je ondernemers in de land- en tuinbouwsector gesitueerd in Midden-België. Als geen ander ken je de uitdagingen waarmee de bedrijfsleiders te maken hebben. De risico’s van de hoge kapitaalsinput, levende have, volatiele prijzen en randvoorwaarden vragen om een degelijk management. Tevens wint een passende juridische structuur aan belang. Als bedrijfsadviseur ga je agrarische ondernemers begeleiden bij het nemen van strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Je bent voor de ondernemers een partner bij de implicatie van de wetgeving. Het mestdecreet, beheerslandbouw en randvoorwaarden kennen geen geheimen voor jou.  Je kan deze materie op een duidelijke en verstaanbare wijze overbrengen aan ons cliënteel, zowel individueel als in groep. Op termijn word je de vertrouwenspersoon van het landbouwersgezin. Je staat dan in om regelgeving, duurzaamheid, efficiëntie en strategische planning toe te passen op de bedrijven op basis van onze bedrijfseconomische boekhouding en in samenwerking met fiscale adviesbureaus. Om deze uitdaging aan te gaan Je hebt minstens …

Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult in oktober zijn er zitdagen data binnenkort online Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)

Bemesting tijdens de zomer

‘Bezint eer ge begint’ Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er volgens de traditie opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. Download: ‘Bemesting tijdens de zomer‘

glb na 2020

Voorlopig resultaat enquête GLB na 2020 Download: ‘Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy (CAP)‘  

Soja-teelt voor starters

De sojateelt is een nieuwe teelt voor onze regio. Het is zoals maïs een subtropisch gewas (vorstgevoelig), wat beperkingen voor de teelt in onze regio’s inhoudt. De Vlaamse landbouwer is niet vertrouwd met het gewas; velen zijn afwachtend, anderen pionierend. Deze teelthandleiding is er gekomen na een 4 jaar durend project, medegefinancierd door de Vlaamse overheid. Met ILVO als trekker en Inagro en KU Leuven-Campus Geel werd onderzocht of de teelt van soja in Vlaanderen mogelijk is. In een oriënterende fase is er gekeken of de teelt in onze klimatologische omstandigheden mogelijk is. Aansluitend is de teelttechniek op punt gezet. Deze praktische teelthandleiding richt zich op de landbouwers die aan de slag willen met dit nieuwe gewas. Door eigen ervaringen en ondervindingen kan de landbouwer de teelt verfijnen en opnemen in zijn bouwplan. Download: ‘Brochure sojateelt‘

Gids studentenarbeid

Indien u van plan bent om studenten in dienst te nemen moet u rekening houden met enkele regels. Recent werden er een aantal wijzigingen aangebracht in de regeling met betrekking tot studentenarbeid. In de ‘Gids Studentenarbeid‘ kan u meer informatie terugvinden over de recente wijzigingen en sommen we ook de voornaamste aspecten van studentenarbeid voor u op. (bron CLB) Download: Gids Studentenarbeid

Waterschaarste West-Vlaanderen

De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Voor het ganse Ijzerbekken is er vanaf vandaag (19.06.2017) een algemeen captatieverbod uit waterlopen voor beregening. Voor gans West-Vlaanderen is er bovendien een verbod water te halen uit waterlopen voor recreatieve doeleinden. Via onderstaande link surft u naar het infopunt en krijgt u een overzicht van alle laatste maatregelen en een visuele weergave: WATERSCHAARSTE

Vlaamse zuivelbarometer

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar. De situatie in de zuivelsector stabiliseert in het eerste kwartaal van 2017. De index van het actueel bruto saldo stijgt ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016 lichtjes naar 96. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, stijgt van 59 naar 70. Ten opzichte van de referentieperiode is dat niveau nog steeds laag. Dat blijkt uit de Vlaamse zuivelbarometer, die de resultaten weergeeft van 2008 tot het eerste kwartaal van 2017 (van januari tot maart). Het rapport is voor het eerst verschenen in mei 2014 en wordt viermaal per jaar gepubliceerd. Lenders S. & Deuninck J. (2017) De Vlaamse zuivelbarometer – Mei 2017, Departement Landbouw en Visserij, Brussel. Download: ‘De Vlaamse zuivelbarometer mei 2017’

Ontwerp-actieplan duurzaam pesticidengebruik 2018-2022

De SALV en de Minaraad ontvingen respectievelijk op 2 en 6 maart 2017 een adviesvraag van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw over het Vlaams ontwerp-actieplan Duurzaam Pesticidengebruik 2018-2022. Ook de SERV en de SAR WGG ontvingen deze adviesvraag. SALV en Minaraad waren bereid tot het oprichten van een gezamenlijke ad-hoc-werkcommissie teneinde een gezamenlijk advies te realiseren. SERV en SAR WGG besloten een eigen adviestraject te volgen. Download: “Advies: Ontwerp-actieplan duurzaam pesticidengebruik 2018-2022”

SALV jaarverslag 2016

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. Download: “Jaarverslag 2016”