Verwezenlijkingen vac

Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft getrouw aan zijn missie in een aantal belangrijke dossiers het autonome familiale landbouwbedrijf verdedigd. We hebben een aantal doelstellingen bereikt waar we best trots op zijn. Opsomming van onze doelstellingen en verwezenlijkingen: Onderwerp Wat willen we bereiken? Wat hebben we reeds bereikt? VLIF VLIF steun voor iedereen, ook het gemengde landbouwbedrijf. Afschaffing maximumbedrag uit korte keten. Brutostandaardsaldo uit landbouw moet hoger zijn dan uit verbreding. VLIF-steun voor intreders en niet productieve investeringen vanaf najaar 2015. MAP5 Standaardisering van alle bodemstalen geldig voor alle verplichtingen en instanties. Wordt een betrachting van de VLM en ALV. MAP5 Stalmest is geen milieuvervuiler. Stalmest is een bodemverbeteraar en verdient beter. Fosfaat-gehalte in stalmest wordt voor 50% gerekend in klasse I en II gebieden. MAP5 Uitbreiding opslagtermijn stalmest op de kopakker, mits omkaderende maatregelen. Opslagtermijn is verdubbeld naar twee maanden. MAP5 Boetes in verhouding tot het milieudelict. Sensibilisatie is effici├źnter dan penalisering. Risico-analyse bij de bedrijven. Verlichting administratieve overlast voor goede bedrijven. Boetes volgens overtreding en mestsoort. MAP5 Burenregeling moet …

persbericht

Download: Persbericht nav de crisis in de landbouw en het Europees overleg

Internationaal persbericht

Download: ‘Persbericht‘

overzicht bodemstaalnames

Download: Tabel Compatibiliteit bodemstaalnames