Corona update

Corona update: federale overheid lanceert nieuwe steunmaatregelen! De Kamer heeft op 9 juli een wetsontwerp aangenomen met diverse steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Doorstorting bedrijfsvoorheffing: vrijstelling van 50% voor de maanden juni, juli en augustus 2020 (voor werkgevers die tussen 12 maart en 31 mei minstens 30 kalenderdagen gebruik gemaakt hebben van het stelsel van tijdelijke werkloosheid); Belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen: verhoging van het percentage van 45% naar 60% (giften gedaan in 2020); Aftrekbaarheid receptiekosten: verhoging van het percentage van 50% naar 100% (voor uitgaven die gedaan worden tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020); Investeringsaftrek: verhoging basispercentage van 8% naar 25% (voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020); Belastingvermindering van 20% voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolge de coronacrisis met minstens 30% hebben zien dalen; Vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020; Download: “Volledige …

Limburg smaakt naar meer …

Volgende advertenties verschenen in het Belang van Limburg.   download: “Affiche 1 – Limburg smaakt naar meer“ download: “Affiche 2 – Limburg smaakt naar meer“

Brief aan minister Crevits

Wijziging NER reglementering en VLIF Met dit schrijven aan mevr. Hilde Crevits – Viceminister-president, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw willen wij de aandacht vestigen op de NER reglementering en VLIF-voorwaarden.   Download: “Brief aan minister Crevits“

Week van het konijn

Persbericht VLAAMS AGRARISCH CENTRUM 28/01/2020 WEEK VAN HET KONIJN   Download: “persbericht – Week van het konijn“

Brief problematiek stalmest

Download: “Brief stalmest“

Beleidsnota omgeving

ingediend door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Omgeving 2019-2024 Download: “Beleidsnota omgeving“

Beleidsnota landbouw

ingediend door viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Landbouw en Visserij 2019-2024 Download: “Beleidsnota Landbouw en Visserij“

Regeerakkoord omgeving

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.   Download: ‘Regeerakkoord omgeving’

Regeerakkoord landbouw

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.   Download: ‘Regeerakkoord landbouw’