Nieuwe locatie VAC

In onze nieuwjaarswens spreken we van nieuwe deuren openen, … En dit mag letterlijk genomen worden! Ons nieuw adres: Burgmeester Maenhautstraat 44E eveneens te Merelbeke Een blik op onze nieuwe kantoren

Nota: Welbevinden

Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw Ilvo-nota 2020.01 De Vlaamse landbouw(st)ers en hun gezinnen staan vandaag voor heel uiteenlopende en complexe uitdagingen. Die uitdagingen hebben een grote impact op het welbevinden van landbouwgezinnen. Minder dan de helft van de landbouw(st)ers is geneigd hulp te zoeken bij problemen en als ze dan toch hulp willen vragen, botsen veel landbouw(st)ers op barrières waardoor ze niet de juiste hulp krijgen. Landbouw(st) ers ondersteunen in hun welbevinden is een absolute noodzaak voor een duurzame Vlaamse landbouw. Een degelijke ondersteuning vereist een geïntegreerde benadering die is gericht op de hele landbouwsector, met inzet van verschillende strategieën en organisaties. Deze geïntegreerde benadering zet tegelijk in op het aanpakken van stressfactoren, het wegnemen van barrières voor coping, en het bevorderen van de mentale gezondheid. Zowel middenveldsorganisaties als beleidsactoren kunnen hierin een centrale rol spelen door te werken aan een actieplan welbevinden voor de Vlaamse land- en tuinbouw   Download: “Nota ILVO – Welbevinden Vlaamse land- en tuinbouw“

Corona update

Corona update: federale overheid lanceert nieuwe steunmaatregelen! De Kamer heeft op 9 juli een wetsontwerp aangenomen met diverse steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Doorstorting bedrijfsvoorheffing: vrijstelling van 50% voor de maanden juni, juli en augustus 2020 (voor werkgevers die tussen 12 maart en 31 mei minstens 30 kalenderdagen gebruik gemaakt hebben van het stelsel van tijdelijke werkloosheid); Belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen: verhoging van het percentage van 45% naar 60% (giften gedaan in 2020); Aftrekbaarheid receptiekosten: verhoging van het percentage van 50% naar 100% (voor uitgaven die gedaan worden tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020); Investeringsaftrek: verhoging basispercentage van 8% naar 25% (voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020); Belastingvermindering van 20% voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolge de coronacrisis met minstens 30% hebben zien dalen; Vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020; Download: “Volledige …

Limburg smaakt naar meer …

Volgende advertenties verschenen in het Belang van Limburg.   download: “Affiche 1 – Limburg smaakt naar meer“ download: “Affiche 2 – Limburg smaakt naar meer“

Brief aan minister Crevits

Wijziging NER reglementering en VLIF Met dit schrijven aan mevr. Hilde Crevits – Viceminister-president, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw willen wij de aandacht vestigen op de NER reglementering en VLIF-voorwaarden.   Download: “Brief aan minister Crevits“

Week van het konijn

Persbericht VLAAMS AGRARISCH CENTRUM 28/01/2020 WEEK VAN HET KONIJN   Download: “persbericht – Week van het konijn“

Brief problematiek stalmest

Download: “Brief stalmest“

Beleidsnota omgeving

ingediend door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Omgeving 2019-2024 Download: “Beleidsnota omgeving“