Brief aan minister Crevits

Wijziging NER reglementering en VLIF Met dit schrijven aan mevr. Hilde Crevits – Viceminister-president, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw willen wij de aandacht vestigen op de NER reglementering en VLIF-voorwaarden.   Download: “Brief aan minister Crevits“

Week van het konijn

Persbericht VLAAMS AGRARISCH CENTRUM 28/01/2020 WEEK VAN HET KONIJN   Download: “persbericht – Week van het konijn“

Brief problematiek stalmest

Download: “Brief stalmest“

Beleidsnota omgeving

ingediend door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Omgeving 2019-2024 Download: “Beleidsnota omgeving“

Beleidsnota landbouw

ingediend door viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Landbouw en Visserij 2019-2024 Download: “Beleidsnota Landbouw en Visserij“

Regeerakkoord omgeving

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.   Download: ‘Regeerakkoord omgeving’

Regeerakkoord landbouw

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.   Download: ‘Regeerakkoord landbouw’

Vacature Zelfstandige boer(in)

Organisatie De Alverberg vzw is een kleinschalige bioboerderij die zorgt voor de opvang van de (tijdelijk) meest kwetsbare kansengroepen. Functie We willen graag een bioboer(in) aantrekken om op zelfstandige basis de gronden te bewerken en een rendabele bedrijfsvoering uit te bouwen. Hieronder vindt u de volledig uitgeschreven vacature Download: Vacature

Convenant Enterische emissies rundvee

De voorbije decennia werden wereldwijd veranderingen in het klimaat waargenomen, waaronder de opwarming van de atmosfeer. Hier zien we een sterk verband met de atmosferische concentratie aan broeikasgassen, die mee het gevolg zijn van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, industrie en voedselvoorziening (landbouw). De verteringsprocessen van gedomesticeerde en wilde herkauwers, zoals runderen, schapen, geiten, herten, etc. zorgen voor de uitstoot van het broeikasgas methaan. We spreken van de zogenaamde ‘enterische emissies’. Download: “Convenant Enterische emissies rundvee“

Duurzaam en betaalbaar produceren

Hoorzitting over duurzaam en betaalbaar produceren van gezond voedsel Op 20 maart waren Joris Relaes, Jeroen Watté en Benny Vandevelde te gast als externe sprekers tijdens een hoorzitting van de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. Volg deze link naar Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 20 maart 2019