Gids voor CSA bedrijven

Gids voor CSA bedrijven CSA staat voor ‘Community Supported Agriculture’, landbouw gedragen en ondersteund door de lokale gemeenschap of kortweg ‘gemeenschapslandbouw’. CSA-bedrijven zijn gekenmerkt door een unieke vorm van participatie waarbij consumenten actief betrokken worden bij de bedrijfsvoering en zelfs delen in risico. In ruil ontvangt men een aandeel (via pakketten of zelfoogst) van de groenten, kruiden of andere producten. CSA speelt in op de trend door via lokale producten boer en burger op unieke wijze te verbinden. Duurzaamheid is de basisfilosofie van CSA-bedrijven: een voedselketen met extra zorg voor milieu en korte keten. Het eerlijk loon voor de landbouwer staat voorop. Uiteraard komt bij de opstart of bedrijfsvoering van zo’n CSA-boerderij heel wat kijken. Een complex wettelijk kader en steeds veranderende regelgeving vormen te vaak een struikelblok voor de CSA-ondernemer. Om land- en tuinbouwers te helpen bij de opstart van een CSA-boerderij, heeft het provinciebestuur Limburg, samen met het Vlaams Agrarisch Centrum, een online gids samengesteld om de starter wegwijs te maken doorheen de administratieve verplichtingen.

Installatie-attest in land- en tuinbouw

Bedrijfsleiding en -overname (starterscursus) Installatieattest in land- en tuinbouw (B-cursus) Deze opleiding wordt georganiseerd door erkende algemene vormingscentra in samenwerking met het VAC en is erkend door de Vlaamse Overheid afdeling duurzame landbouwontwikkeling. Het installatieattest op het einde van deze cursus geeft toegang tot financiële ondersteuning van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) bij start of overname van een bedrijf of bij investeringen. De erkende ondernemingsloketten aanvaarden het installatieattest als bewijs van basiskennis van het bedrijfsbeheer voor de toekenning van een ondernemingsnummer aan een handels- of ambachtsonderneming. Dit kan belangrijk zijn als u naast uw landbouwactiviteiten ook handelsactiviteiten zal uitvoeren. Een landbouwer moet zijn basiskennis van bedrijfsbeheer niet aantonen omdat een landbouwbedrijf wordt beschouwd als niet-handelsonderneming.   Deze landbouwopleiding is opgesplitst in 4 onderdelen: 1) Algemene Starterscursus Landbouw (Type A) U leert de vaardigheden als ondernemer  en omvat een uitgebreide kennis van wetgeving, nodig om succesvol een eigen landbouwbedrijf op te starten. Dit onderdeel duurt 100u. Inschrijving : €120 2) Specialisatiecursus landbouw (Type B) De praktijkgerichte opleiding is aanvullend op de type …