16

februari

carnaval

VAC flash

Tot voor de start van het carnavalsseizoen was onduidelijkheid troef betreffende de voorwaarden waaraan de trekkers en bestuurders moeten voldoen.

Door de actie van, volgens sommige berichten, een ijverige politieagent die vorig jaar rijbewijzen controleerde net voor de carnavalsstoet vertrok, werd door de federale minister van mobiliteit duidelijkheid verschaft betreffende het noodzakelijke rijbewijs.

Wanneer een tractor een carnavalswagen trekt, gaat het om een combinatie van een tractor en een aanhangwagen die alleen maar kan gebruikt worden voor folkloristische manifestaties en volstaat het rijbewijs G.

Deze combinatie mag alleen worden gebruikt:
•    tijdens het carnaval;
•    op de weg van en naar het carnaval;
•    om proefritten uit te voeren;
•    als de snelheid niet hoger ligt dan 25 km/uur;
•    mits een gemeentelijke toelating.

Wat de technische controle betreft, wees de minister erop dat dit regionale materie is als gevolg van de zesde staatshervorming. Daarom interpelleerde Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) minister Weyts over de kwestie. Een officieel antwoord van de minister volgde nog niet, maar volgens woordvoerder Jeroen Tiebout zal Weyts aan de lokale politie vragen om enige soepelheid aan de dag te leggen.

Op de website van de lokale politie lezen we dat deelnemen aan een carnavalsstoet geen vrijgestelde activiteit betreft en dat volgens art. 25 van het KB 14/12/1992 betreffende verzekeringen heeft de maatschappij recht van verhaal op de verzekeringsnemer indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het voertuig en het schadegeval.

Wanneer we surfen naar enkele websites van gemeentebesturen waar een carnavalsstoet wordt georganiseerd lezen we dat tractoren probleemloos carnavalswagens kunnen trekken.

Laat ons hopen van niet, maar bij een gebeurlijk ongeval zullen de (carnavals)maskers afvallen en is de landbouwerbestuurder de pineut.

De politieagent van Sint-Huibrechts-Lille is de Sven Mary in deze materie. Hij heeft vorig jaar de vinger op de wonde gelegd. Een gans jaar heeft de politiek tijd gehad om voor iedereen een duidelijke regelgeving uit te werken. Niets is er veranderd, een antwoord van een federale minister op een deel van het probleem en een standpunt van een woordvoerder van de minister. Te karig en onverantwoord wanneer mensenlevens op het spel staan.

Een goede raad, voordat je deelneemt aan een carnavalsstoet, ga met het deelnemingsreglement naar je verzekeringsmakelaar voor advies en stel je vooraf in orde.