12

maart

btw-listing

VACcount

Voor 31/03/2019 uw btw-klantenlisting indienen!

Moet dat?

In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een klantenlisting indienen. Daarin vermeldt u alle Belgische btw-plichtige klanten aan wie u in 2018 gefactureerd heeft. Vermits het moet gaan om Belgische btw-plichtige klanten, moet u uw particuliere en buitenlandse klanten niet in deze listing vermelden.

Ook als kleine ondernemer?

Ook als kleine ondernemer van wie de jaarlijkse omzet niet meer dan 25.000,00 euro is, bent u in principe verplicht om een listing in te dienen. Enkel als blijkt dat u eigenlijk een nihillisting zou moeten indienen, bv. omdat u per btw-nummer niet boven 250,00 euro uitkomt, moet u geen listing indienen.

Welke verkopen moet u opnemen?

Per Belgisch btw-nummer telt u alle verkoopfacturen op die u uitgereikt heeft in 2018. Indien blijkt dat het totaalbedrag excl. btw lager is dan 250,00 euro, dan hoeft u die klant niet te vermelden. Zodra u op 250,00 euro of meer uitkomt, vermeldt u het totaalbedrag exclusief btw en de in rekening gebrachte btw bij het desbetreffende btw-nummer.

Tegen wanneer?

De klantenlisting moet voor 31 maart 2019 elektronisch ingediend zijn via Intervat (http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat). Anders gezegd is 30 maart 2019 de uiterste indieningsdatum!

Let op!

Zorg voor een tijdige indiening, want anders kunt u tot 3.000,00 euro boete oplopen.