17

februari

boerenparlement

VAC flash

De voorbije week heeft schrijver dezes de werkzaamheden in het Vlaams parlement kunnen volgen in het programma Villa Politica. Het debat handelde over de armoedecijfers en er waren geen cijfers ter beschikking gesteld. Op zulke momenten wordt een politiek spel gespeeld, voor de ene interessant, voor de andere een gevoel van plaatsvervangende schaamte.

Van hoogstaand niveau was de toespraak van Bart Somers, ondertussen benoemd tot de beste burgemeester van de wereld. Over de partijgrenzen heen, duidde hij de pijnpunten aan in het armoedebeleid en gaf op een prachtige retorische toon toe dat hij en alle aanwezigen zich niet kunnen inleven in armoede.

Wat ons tegen de borst stoot, is dat wanneer een zinnig verhaal wordt verteld in het parlement, het grootste gedeelte van de aanwezigen, tegen betaling, mails lezen, beantwoorden en surfen op het internet. Hebben de parlementairen het zo druk dat ze tijdens openbare debatten met hun communicatie moeten bezig te zijn?

Wel nu, landbouwers en tuinders hebben het ook druk maar kunnen tijdens hun werkzaamheden geen mails checken en de onderrichtingen opvolgen.

Het digitale tijdperk heeft zijn limieten. In september werden 9.566 landbouwers per mail en 2.068 per brief op de hoogte gesteld dat op hun bedrijf percelen werden geselecteerd voor nitraat-residubepaling. Ongetwijfeld heeft een overgrote meerderheid hierop tijdig en correct gereageerd. Doch ook nu zijn er gevallen gekend van landbouwers die en een boete van €150 per perceel hebben ontvangen en krijgen deze het maatregelenpakket 1 focusbedrijf opgelegd.

Hier hebben we toch wel vragen bij: hoe klein ook het aantal bedrijven die de boete heeft opgelegd gekregen, het zijn er te veel. Wetende dat deze bedrijven niet de intentie hebben een milieudelict te plegen, maar dat ze ofwel de mail niet goed hebben gelezen, de instructies niet hebben kunnen opvolgen of dat ze geen computer hebben. Wat deze laatste betreft. De landbouwers die per brief werden ingelicht, werden ook verwezen naar het mestloket. Begrijpe wie kan.

Op het mestloket vinden we onder het tabblad formulieren het document: “Toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en Waalse overheid”. U heeft als Vlaamse landbouwer gronden in Wallonië. U heeft een aansluiting op het Waals E-loket. U weet dat tot op heden de gegevens tussen Wallonië en Vlaanderen werden uitgewisseld. Dan gaat u ervan uit dat u niet nogmaals een toestemming moet geven. Fout natuurlijk, in de logica van de mestbank, kunt u zonder dit formulier het eigen Vlaams mest niet meer transporteren naar uw eigen Waalse percelen. Begrijpe wie kan.

Ondertussen en ondanks de digitalisering, laat de mestbank toe dat er meer mest wordt aangevoerd op bedrijven dan toegelaten en dit zonder enige bericht van waarschuwing. De verantwoordelijkheid van de landbouwer?

In het parlement kan men mailen en surfen naar hartenlust.

Landbouwers tot nader order ‘gelukkig’ nog niet.

VACFlash Berichten

30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder …

Lees verder
Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash …

Lees verder
il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik …

Lees verder
speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder