30

juli

Bio-landbouw rapport 2017

VACconsult

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2017

Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven neemt toe van 430 naar 468. Er zijn 62 nieuwe aanmeldingen tegenover 25 bedrijven die hun activiteit als producent stopzetten. Het areaal kent een lichte toename met 6%, van 6.960 hectare naar 7.367 hectare.

Download: De biologische landbouw in Vlaanderen – 2017

Bron: Samborski V. & Van Bellegem L. (2018) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2017,
Departement Landbouw en Visserij, Brussel