07

mei

Bio-landbouw rapport 2018

VACconsult

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2018

Ook in 2018 zet de groei van de biologische landbouw in Vlaanderen zich voort. De consumptie van biologische producten is daarentegen gestagneerd ten opzichte van 2017.

Download: De biologische landbouw – 2018

Bron: De biologische landbouw: stand van zaken 2018,
Departement Landbouw en Visserij, Brussel