05

juli

Bierviltjesjobs

VAC flash

Misschien bent u wel eens in Duitsland op reis geweest. Waarschijnlijk heeft u een bezoek gebracht aan een stube of een kneipe alwaar u alvast heeft kunnen genieten van een bier gebrouwen volgens het Duitse reinheitsgebot. U vond het vast en zeker vreemd dat u niet dadelijk moest betalen doch dat de ober(in) een streepje trok op uw bierviltje.

U vroeg achter de bedoeling of keek rond om vast te stellen dat iedere gast het bierviltje meenam om de rekening te kunnen maken.

Als goede Belg zijnde, dacht u in een onbewaakt moment, om het systeem te belazeren en een andere bierviltje te nemen met natuurlijk minder getrokken streepjes dan het origineel, een kwestie om ons geroemde plantrekkerij in praktijk te brengen. U heeft dit plan per slot van rekening niet uitgevoerd omdat het niet past in een systeem dat draait op eerlijkheid.

Het Duitsland van Angela Merkel staat mijlenver weg van het bierviltjes Duitsland.

De ARD-reportage over de vleesindustrie toont dit zeer duidelijk aan: “De klok rond werken voor een hongerloon“. Onmenselijke huisvesting en uitbuiting van de werknemers zijn er schering en inslag. Eerder dit jaar dienden de sp.a-ministers Johan Vande Lanotte en Monica De Coninck al een klacht in bij de Europese Commissie. Dit is oneerlijke concurrentie voor de Belgische vleesindustrie.

We herinneren ons nog de opstart en invoering van de regelgeving voor de gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw. Toen reeds signaleerden de fruittelers de loonhandicap met Duitsland. Ondertussen is de regelgeving geëvolueerd tot een respectabel instrument dat de loon- en arbeidsvoorwaarden regelt in land- en tuinbouw.

Onze landbouwers en tuinders moeten dagdagelijks inspanningen leveren om te kunnen voldoen aan de strenge vereisten en voorwaarden die o.a. Europa oplegt. Ze wijzen terecht naar de minder strenge productienormen die gehanteerd worden in andere delen van de wereld en die onze markten beconcurreren. Met argusogen worden de onderhandelingen over de vrijhandelsakkoorden gevolgd. Maar ook binnen Europa zijn er nog verschillen. Duitse toestanden bewijzen dit. Er is nog veel werk aan de winkel om eenvormige productievoorwaarden binnen Europa te realiseren.

Onze landbouw staat aan de top inzake voedselveiligheid en productievoorwaarden. Deze toppositie mag ons niet naar een onhoudbare concurrentiepositie leiden. Daarom moeten de normen overal op gelijke hoogte gebracht worden.

Zodat in iedere lidstaat een biertje kan afgerekend worden met een streepje op het bierviltje.