09

april

Bemestingsnormen 2018

VACconsult

Bemestingsnormen: opletten is de boodschap

De maximale hoeveelheden per ha zijn gebaseerd op bemestingsnormen op perceelsniveau en de forfaitaire mestsamenstellingen. Bij aanvoer van dierlijk mest vraagt u best naar de inhoudswaarden van het dierlijk mest. Deze kunnen afwijken van de forfaitaire normen. Vast mest heeft een afwijkende dichtheid. Hierdoor is er een afwijking tussen m³ en ton. Raadpleeg hiervoor de brochure bemestingsnormen 2018.

Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2018

Download: ‘Tabellen: Bemestingsnormen volgens fosfaatklasse