14

april

barikama

VAC flash

Tweewekelijks publiceren we onze VAC-flash met 8 bladzijden nuttige informatie over de landbouw. We betrappen er ons zelf op dat uw ledenblad weinig goed nieuws bevat. Vaak handelen de onderwerpen over nieuwe en strengere regelgeving. Af en toe kunnen we u goed nieuws brengen. Nochtans trachten we, ook in onze werking, de problematiek vanuit een constructieve en positieve ingesteldheid te brengen.

Ook in flash nr. 8 brengen we u een samenvatting van het lijvige mestrapport 2016. Samengevat, er zijn nog werkpunten om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te halen.

Het verheugt ons, om in deze onstabiele tijden, het verhaal te kunnen brengen van  Afrikaanse vluchtelingen die erin slagen middels de landbouw een bestaan uit te bouwen in Italië.

In 2014 heeft het Vlaams Agrarisch Centrum het quick win project “Il Campanilismo” uitgevoerd. Samengevat: het project vertrok vanuit de vraagstelling welke de voedings-patronen en aankoopgedrag is van de allochtone bevolking en welke gewassen onze landbouwers in de korte keten kunnen aanbieden in dit, oneerbiedig genoemd, marktsegment. Tijdens onze contacten met de allochtone gemeenschap rees steeds de vraag waarom allochtonen, vaak afkomstig uit landbouwgebieden, in deze contreien de stap niet wagen in de landbouw. Het antwoord was voor ons niet nieuw: grote kapitaalsbehoefte, de taal, de wetgeving, de complexiteit, het ontbreken van een netwerk,…

Het onderstaand verhaal toont aan dat het kan. Een les die we hieruit kunnen leren is dat ondernemerschap, ook in landbouw, kansen kan creëren.

Nadat hij de levensgevaarlijke tocht heeft overleefd om de Middelandse Zee over te steken op een rubber bootje, belandt Sidiki via omwegen in Rosarno, Zuid-Italië. Daar kan hij aan de slag in de sinaasappelteelt. De omstandigheden zijn erbarmelijk, hij verdient niet meer dan twee euro per uur en slaapt in een zelfgebouwde hutje van plastic tasjes en karton.

Het is 2010: een paar Italianen vallen een groepje Afrikanen aan die op weg naar huis zijn. Ze schieten met luchtbuksen en er vallen gewonden. Het schietincident zet de verhoudingen tussen de Afrikaanse landarbeiders en de bevolking van Rosarno op scherp. De Italiaanse overheid besluit om de situatie op te lossen door alle Afrikanen in Rosarno zonder pardon weg te sturen uit de regio.

Op Station Termini in Rome worden ze aan hun lot overgelaten en moeten ze het zelf uitzoeken. Daar ontmoeten Cheikh, Suleman en Sidiki elkaar. De mannen gaan niet bij de pakken neerzitten en lenen van een welzijnswerkster dertig euro. Daarmee kopen ze vijftien liter melk en maken ze hun eerste flessen yoghurt.

Het bedrijfje Barikama is geboren.

Ze produceren hun eigen duurzame yoghurt, Barikama, die ze eigenhandig door heel Rome rondbrengen. De yoghurt van Barikama is bijzonder: het wordt met de hand gemaakt op een manier die lijkt op de Afrikaanse manier van yoghurt maken en krijgt daarvoor een andere smaak en een dikkere consistentie. De yoghurt is biologisch, zonder toegevoegde middelen en conserveringsmiddelen.

Barikama betekent in de moedertaal van de vrienden ‘weerbaarheid’. De mannen kozen die naam vanwege de vele moeilijkheden die ze hebben overwonnen. Ze willen uitdragen dat je niet bij de pakken hoeft neer te gaan zitten wanneer het tegenzit. Het plan is om Barikama uit te breiden en groter te worden, om zo meer werkgelegenheid te creëren voor mensen die het moeilijk hebben. “Wij Afrikanen helpen elkaar, vooral diegenen die het moeilijk hebben.

Zo werken Cheikh en Suleman al samen met Italiaanse mensen met het syndroom van Asperger. Cheikh: “Mensen met Asperger hebben problemen om direct contact met mensen te maken, en mede daardoor vindt negentig procent van hen geen werk – dat geldt ook voor negentig procent van de Afrikanen. Ook zij hebben moeite om in de samenleving te integreren. Wij vinden dat niemand buiten de gemeenschap geplaatst mag worden. En daarom zoeken we een manier om met iedereen samen te werken, om alles samen te doen en om dit land verder te brengen.

Het bedrijf viel ook Maria Fermanelli op. Zij is vice-voorzitter van de landelijke MKB vereniging in Italië en ziet Barikama als een voorbeeld. “Het werk van Cheikh en Suleman laat zien hoe werk voor immigranten een instrument van integratie en verbetering van het sociale netwerk kan zijn. Het is bewonderenswaardig dat ze productieve activiteiten ontplooien die de jongens uit lastige situaties halen zodat ze groeien binnen de samenleving. Juist werken stelt mensen in staat om te integreren, jezelf te verbeteren, succes te hebben en je kwaliteit van leven te verbeteren.

Nu, zeven jaar later, draaien de mannen een omzet van vier- tot vijfduizend euro per maand.

Link: website Barikama

Link: website Brandpunt