06

juli

Als er geen water meer is,

VAC flash

kent men de waarde van de put

De maand juni was met 15,8 millimeter neerslag in Ukkel de droogste junimaand sinds 1976. Toen viel er 12 millimeter neerslag, waarmee het de droogste juni sinds het begin van de metingen was. Slechts tweemaal sinds het begin van de metingen in 1833 was een junimaand droger dan juni 2018: in 1976 en 1868. In beide gevallen werd er 12 millimeter neerslag opgetekend.

Onze landbouwers voelen het als geen ander, de winters worden natter en de zomers droger. Een watersbeheeraanpak dringt zich op. Er is nood aan creatieve oplossingen om plaatselijk het aanbod aan de vraag aan te passen. Dit zowel geografisch als in tijd.

Het waterbeheer is sterk versnipperd in ons land. De versnippering van de bevoegdheden zal het uitvoeren van een globale visie op het waterbeleid niet vereenvoudigen. Dan zwijgen we nog over het ontwikkelen van een beleidsvisie, want in dit stadium bevinden we ons nog. Ons land is rijk aan “beleidsmedewerkers”. Hooggekwalificeerde mensen die ronde tafelgesprekken voeren over een resum belangrijke en onbelangrijke onderwerpen en issuus.

Het wordt echter tijd, dat een planmatige aanpak, over alle bevoegdheden heen wordt voorgesteld en uitgevoerd. De strijd voor beschikbaar water zal op termijn ook in dit land gevoerd worden. Het is geen kwestie van teveel of te weinig water, het is een kwestie van buffering en beschikbaarheid. Echter, ervaring leert dat ieder beleidsdomein haar eigen visie ontwikkelt, hiervoor budgetten vrijmaakt en uitvoert zonder of weinig rekening te houden met de andere aspecten van de problematiek.

Privé-initiatieven zijn ontstaan uit een economisch bewustwording dat er water beschikbaar is en dat er water nodig is. Er werden resultaatgerichte oplossingen bedacht en uitgevoerd.

Het project F2AGRI (effluent to agriculture) is een samenwerking tussen Bavaria, landbouworganisatie ZLTO en Vereniging IndustrieWater langs Nederlandse zijde en Ardo, praktijkcentrum Inagro en het Vlaams Kenniscentrum Water langs Vlaamse zijde. Bij Ardo wordt daarvoor een ondergronds leidingnetwerk aangelegd zodat het water van een bufferbekken naar een 670 hectare groot landbouwgebied kan stromen. De eerste spade werd in mei laatsleden in de grond gestoken. De bedoeling is dat vanaf de lente 2019 het water ter beschikking zal zijn.

We verwelkomen dit project. Het mocht wat sneller gerealiseerd worden maar laat ons hopen dat de ontwikkeling en de uitvoering ervan als leidraad mag dienen voor gelijkaardige projecten zodat deze tenminste sneller ten uitvoer kunnen gebracht worden.