Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

zot van bio

In VAC-flash 9 van 29/04/2014 vindt u een samenvatting van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2015. De laatste bladzijden van dit nummer hebben we gereserveerd voor de cijfers van de VLAM over het thuisverbruik van konijnen, pluimvee, vlees en aardappelen.

Een unieke gelegenheid om naar tendensen te speuren

Het grootste deel van ons voedingsaanbod wordt thuis geconsumeerd. Het bio-aandeel steeg van 2.3% naar 2.7% in de versmarkt, terwijl de totale besteding aan bio steeg met 18%.
De toename was het grootst in Brussel.
De belangrijkste groeiers waren roomijs, visproducten, kant en klare maaltijden, ontbijtgranen, groenten in bokaal en vleesvervangers.
Leuke groeicijfers zou je in eerste instantie concluderen doch er zijn enkele tendensen die bijzondere aandacht vereisen.
De directe link tussen de consument en het product stagneert. De groeicijfers worden behaald in een productengamma dat verder afstaat van de producent. Men kan hieruit concluderen dat de marges gerealiseerd in de bio-sector in de toekomst binnen de keten verdeeld worden en dus minder gerealiseerd worden bij de producent. Een tendens die debet is aan de huidige malaise in het gangbare.
Het totale aantal bio-kopers bleef stabiel. De consumenten groep bestaat hoofdzakelijk uit alleenstaanden en welgestelde gezinnen met kinderen. De alleenstaanden kunnen we moeilijk categoriseren onder de groot-verbruikers.
Er is interesse in bio. Zowel vanuit de handel, de afzet maar ook bij starters. Het aantal cursisten bij landwijzer is verdubbeld in de periode 2008-2015.
Het aantal bio-landbouwers bedraagt in Vlaanderen 370. Dit zijn er 27 meer dan in 2014. Er waren 52 starters doch ook 25 stoppers.
Significant (??) is dat 60% van de bedrijven die voor 2010 gecertificeerd waren, ondertussen zijn gestopt. Dit betekent dat in de bio-sector een dynamische (!) beweging van intreders en uitstappers is waar te nemen.
In Wallonië waren er in 2014, 1287 bio-boeren. Op één jaar tijd zijn er 92 producenten bijgekomen, waardoor 1 op 10 boeren in Wallonië bio is. Een groot verschil met Vlaanderen. Het fenomeen van in- en uittreders en het grote verschil met Wallonië verdient een grondige analyse en antwoorden op de waarom vragen.

Bio wordt een volwassen sector, waar stielkennis en ondernemerschap tot de belangrijkste succesfactoren behoren.

Dit dynamische staat in schril contrast met de reglementitis die de sector kenmerkt.

Bio schept terechte verwachtingen en biedt kansen. Tevens zijn de gestelde verwachtingen ook valkuilen.

Een sector waarvan je zot kunt zijn maar misschien ook zot kunt worden.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Uw PAC on web: 30/04
  • Aanvraag vrijstelling focusbedrijf 2017: 01/06
  • Aanvraag studiebeurs: 01/06
  • Staalname fosfaatklasse: best voor 01/07

Laatste berichten

Gangbare landbouwproducten – thuisverkoop
VACconsult

Rapport: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten – 2015 Inhoud: Thuisverbruik van konijn stabiel / Groeiend aandeel …

Lees verder
Bio-landbouw rapport 2015
VACconsult

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2015 De Vlaamse biologische …

Lees verder
Eerlijke prijzen in de melkveehouderij
VACademie

Boerenforum: ‘Eerlijke prijzen in de melkveehouderij’ Op zondag 17 april, van 13 tot 18 …

Lees verder
Erosiebestrijding
VACconsult

Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005, zijn landbouwers verplicht om op percelen …

Lees verder
Het weer nu in VLAANDEREN
8°
21°
Vr
22°
Za
21°
Zo
24°
Ma
24°
Di