Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

pietentijd

Je kan er niet om heen, Sinterklaas en zijn knechten zijn in het land en zullen aan de brave kinderen lekkers en speelgoed uitdelen. Een kinderfeest! Er is wat ruis ontstaan op het feestgedruis door de heisa die is ontstaan rond het Pietenpact.

Patrick Loobuyck, hoogleraar levensbeschouwing (UAntwerpen) en gastprofessor politieke filosofie (UGent) verwoordt het zo: “Het pact heeft immers de indruk gewekt dat er top-down iets is beslist en dat brave mensen zoals u en ik, die belang hechten aan de sinterklaastraditie als onderdeel van onze cultuur, eigenlijk racistisch zijn”.

Wat hebben  de knechten van Sinterklaas te maken met landbouw?

Wel, de heisa rond het Pietenpact, de Brexit, de verkiezing van Trump en de nederlaag van Sarkozy kunnen we rangschikken onder de noemer “ongenoegen over het establishment!”.

Burgers in het algemeen en “agrarische” ondernemers in het bijzonder hebben het gevoel dat ze enkel onder het juk van top-down bemoeienissen kunnen leven, lees ondernemen.  De wetgevende, administratieve en socio-economische druk is enorm. Terwijl hier en daar, en we gaan niet veralgemenen, beslissingnemers zich bezondigen aan hebbelijkheden die tegendraads staan op de opgelegde maatregelen. Men pikt dit niet langer en dan is het stemhokje de ultieme uitlaatklep. Voer voor populisme.

De uitvoering van het GLB, zowel in pijler I als pijler II is een voorbeeld van een top-down beslissing. Akkoord, de financiële bronnen komen van boven, maar toch, er hangt een zweem van “wij weten wat het best is voor jullie”.

In de VAC-Flash van deze week vindt u onze voorstellen die we hebben geformuleerd naar aanleiding van de stakeholdersbevraging over het EU-landbouwbeleid na 2020.

Samengevat gaan we uit van uw sterkte met name, u weet het best wat “boeren” betekent. Die pretentie hebben we vertaald naar twee domeinen van het ondernemerschap: vertrouwen en eenvoud. De overheid moet vertrouwen hebben in de uitvoering van haar doelstellingen. Daarom ijveren we voor een gegarandeerde basisbetaling (bedrijfstoeslag) verhoogd volgens de gekende parameters van het bedrijf in functie van de doelstellingen die de Overheid stelt.

Geen gedoe meer met ingewikkelde aangiftes, gedetailleerde controles en kortingen, maar vooral gerespecteerd worden voor de inspanningen die de landbouwer levert om de doelstellingen te halen.

Respect die ook de knechten van Sinterklaas verdienen.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 

  • Indienen schadedossiers rampenfonds: 31/01/2017 Hulp nodig? VAC helpt u graag bij het indienen van uw dossier, klik hieronder op rampenfonds!
  • Overdracht zoogkoerechten vanaf 3/10 tot 30/11
  • Aanvraag reserve zoogkoerechten vanaf 3/10 tot 30/11
  • Deelname zoogkoerechten vanaf 28/10 tot 15/12
  • Deelname vleeskalveren vanaf 28/10 tot 15/12
  • Aanvraag nieuwe agromilieuverbintenis start 2017 lopende verbintenis tot 30/11
  • Forfaitaire belastingaangifte: 10/12
  • Analyseresultaten fosfaatstalen bezorgen aan de Mestbank: ten laatste op 31/12
  • Melden wijzigingen nateelt: 31/12

Laatste berichten

landbouwbarema 2015
VACcount

Download: Landbouwbarema inkomsten 2015

Lees verder
de omgevingsvergunning
VACrom

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de …

Lees verder
Vlaams Rampenfonds
VACconsult

HULP nodig bij het indienen van uw schadedossier? Het Vlaams Agrarisch Centrum staat tot …

Lees verder
SALV-advies
VACbond

Aanbevelingen voor een betere regelgeving De Vlaamse Regering vraagt  prioritaire voorstellen voor het verlagen …

Lees verder