Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

Licence to produce

Elke morgen schuiven er in de wereld 219.000 mensen meer aan de tafel dan de vorige dag. Elke dag, 219.000 mensen, die zich verplaatsen, die onderdak nodig hebben, die werken, die leven en niet onbelangrijk voedsel nodig hebben.
Kan onze planeet dit aan?
Deze vraag, cruciaal voor de mensheid, is wereldwijd onderwerp van discussie en onderzoek. Opdat iedereen in de wereld correct zou kunnen gevoed worden, moet de wereldlandbouwproductie tegen 2050 met 70% groeien en dat vooral in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Volgens Bruno Parmentier, Frans mijningenieur en economist, “staat de wereld op een keerpunt. Men moet meer en beter produceren met minder gronden, minder water, minder energie, minder chemie en minder mechaniek. Men moet streven naar combinaties van gewassen, agroforestry en de hulpbronnen van de natuur stimuleren. Verschillende pistes die men moet overwegen in functie van de plaats waar ze toegepast moeten worden”.

Deze visie staat in schril contrast met wat hier in dit landje en continent aan het gebeuren is. We beperken ons in dit artikel tot twee actuele items.

De huidige aanpak van de overheid zet de vergunning van veebedrijven in de omgeving van natuurgebieden op de helling. En dat ongeacht hun bedrijfsvoering. Ook veebedrijven die weinig of geen negatieve impact hebben op het milieu en significant minder ammoniak uitstoten, komen daardoor in een jarenlange periode van onzekerheid en riskeren uiteindelijk sluiting. Er wordt geen rekening gehouden met duurzame productiemethodes.

In de West-Vlaamse kustpolders werd de actuele toestand van de historisch permanente graslanden (HPG)  in kaart gebracht. Zo’n 5.671 percelen, samen 12.031 ha historisch permanent grasland, werden opgenomen in de kaart. Het onderzoek gebeurde op basis van een administratieve controle op graslandcontinuïteit in de tijd en de aanwezigheid van microreliëf, door gebruik te maken van de luchtfoto’s. Bijkomend werd het blijvend graslandkarakter nagegaan met informatie uit de éénmalige perceelregistratie (EPR periode 2008-2011). Percelen waar met deze controle geen duidelijkheid over kon worden verschaft, werden beoordeeld via een feitelijk terreinbezoek. Tijdens dit terreinbezoek werd via een vastgelegd protocol informatie ingewonnen over microreliëf en de aanwezigheid van kenmerkende planten.

Uit het verslag van de Polderstudiedag van 15 november 2014 citeren we Natuurpunt: “We rekenen op de verificatiecommissie dat ze enkel zal oordelen op degelijk onderbouwde kritiek. De uiteindelijke kaart kan dus maar heel weinig verschillen met de ontwerpkaart. Daarna moet er natuurlijk een degelijke bescherming komen met een verbod op scheuren en een degelijk vergunningsplicht.

Wanneer men ervan uit gaat dat de bezwaren van landbouwers geen effect gaan hebben op de uiteindelijke kaart, is dit voor ons een miskenning en beknotting van het agrarisch ondernemingschap.

Een aanslag op onze  licence to produce.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Analyse tegenstaal nitraatresidu / Bezwaar HPG Polders: 12/12
  • Deelname verklaring zoogkoerechten, Deelname premie vleeskalveren: 15/12
  • Sociale bijdragen betalen: Extra bericht VACcount
  • Pensioensparen / Vrij aanvullend pensioen: 20/12
  • Inventaris: 01/01
  • Opslagverbod dierlijk mest op kopakker: 15/01
  • Bezwaar toegangsticket Vlaamse betalingsrechten: 31/01

Laatste berichten

uitstel betaling sociale bijdragen
VACcount

Willy Borsus, federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, geeft: Uitstel …

Lees verder
innovatie award Limburg
VACbond

De provincie Limburg wil de innovatie van de land- en tuinbouwsector in Limburg stimuleren. …

Lees verder
tijdstabel GLB2020
VACconsult

Download: Tijdstabel GLB2020 – Briefwisseling en deadlines GLB2020

Lees verder
Historisch permanente graslanden Polders
VACrom

Op 26 september 2014 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waarin ze de …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
12C
11C
Vri
8C
Zat
8C
Zon
10C
Maa
10C
Din