Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

omgekeerd effect

Tussen 24 september en 8 oktober ontvingen meer dan 18.000 landbouwers-ondernemers een brief van de Vlaamse Overheid om hen te informeren over de individuele bijdrage van hun bedrijf aan de stikstofneerslag op de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn.

De briefwisseling, met als doel elke veehouder een benaderd beeld te geven van de bijdrage van zijn exploitaties, is een uitvoering van het akkoord dat werd gesloten over de uitvoering van de programmatorische aanpak stikstof. De informatie kan belangrijk zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling.

De brief, een oudere vorm van communicatie, is geschreven volgens de wetmatigheden van een goede communicatie. De beoogde doelstellingen zijn in gewoon taalgebruik verklaard, de berekeningsmethode is duidelijk en de gevolgen zijn met een kleurcode zonder omwegen omschreven.

Echter, het resultaat van de duidelijk omschreven berekeningsmethode is gebaseerd op cijfermateriaal dat geenszins zal gebruikt worden bij de vergunningsverlening. De “benaderende” berekening is gebaseerd op het cijfermateriaal van de mestbankaangifte productie 2013 en niet op de vergunde plaatsen. Voor rundveehouderij, met uitloop, zou dit wel eens tot verrassende resultaten kunnen leiden.

Het is belangrijk te weten dat de bestaande vergunningen naar aanleiding van de programmatische aanpak stikstof of het berekend resultaat niet vervroegd beëindigd kunnen worden. Dit zinnetje ontbreekt in de brief. We vinden dat dit zinnetje cruciaal is voor een heldere communicatie. Het ontbreken van dit zinnetje zorgt voor een omgekeerd effect. Men beoogde met deze informatieverstrekking de economische ontwikkeling van de landbouwbedrijven niet te hypothekeren. Wanneer we de toekomstige natuurdoelen meerekenen, worden 1555 veehouderijen bedankt met een rode kaart.

Deze veehouders, vragen zich nu af, wat er te doen staat. Moeten we stoppen, wat met de leningen, welke toekomstperspectieven mogen we nog koesteren? Wat houden de flankerende maatregelen in deze budgetair moeilijke tijden in? Mogen we überhaupt nog boeren?

Volgens de Overheid zijn landbouwers ondernemers in het kwadraat. Om een hoog kapitaal behoeftige onderneming te runnen met hoge en variabele risicofactoren binnen de exploitatie moet je inderdaad een ondernemers in het kwadraat zijn.

Wanneer de boer, u dus, de impact van GLB2020 , MAP5, verstoorde prijsvorming en dit PAS in goede banen kan leiden, is hij een ondernemer uit de duizend.

Danny Vandebeeck, VAC

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Wijzigingen en bevestiging groenbedekkerspremie: 31/10
  • Belastingaangifte: 10/12
  • Hou uw brievenbus, mailbox in het oog: zie tijdstabel GLB2015 (vacconsult)

Laatste berichten

agromilieumaatregelen
VACconsult

In het nieuwe Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor de …

Lees verder
Programmatische Aanpak Stikstof
VACrom

Heeft u onlangs de brief over de Programmatische Aanpak Stikstof van de Vlaamse Landmaatschappij …

Lees verder
vervroegde uitbetalingen
VACconsult

Door de Ruslandcrisis kampen vele land- en tuinbouwbedrijven met acute liquiditeitsproblemen. Daarom besliste Joke …

Lees verder
Barema’s
VACcount

Barema’s aanslagjaar 2014 – inkomsten 2013 Aardbeien Hardfruit Steenfruit Groenten Sierteelt Pluimvee Mestkalveren Bessen …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
12C
15C
Zon
13C
Maa
12C
Din
12C
Woe
10C
Don