Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

bio landwirtschaft

Naar aanleiding van de presentatie van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2013 en het behalen van onze erkenning als adviescentrum in de bio-landbouw hebben we de VAC-flash volledig gewijd aan de biologische landbouw.

Het VAC heeft steeds een boontje gehad voor de biologische landbouw. Niet omdat we deze vorm van boeren beter of hoger waarderen dan de gangbare landbouw maar omdat tot op heden de biologische landbouw(er) beantwoordt aan de definitie in onze missie, met name het autonome familiale bedrijf.

Het aantal biobedrijven kent nog steeds een stijgende trend (+ 20 bedrijven) maar de tendens is minder uitgesproken. Bijzonder is wel dat amper 10% van de bedrijven bijna de helft van het Vlaamse bio-areaal bewerken. Een gegeven dat de pijnpunten van de sector blootlegt. Per eenheid product heeft de biologische landbouw meer grond nodig dan de gangbare landbouw. Er is voor een vergelijkbare bedrijfsomvang te weinig (betaalbare) landbouwgrond ter beschikking. Het tekort aan oppervlakte kan gedeeltelijk opgevangen worden door een hogere meerwaarde op het product te realiseren dan de gangbare landbouw. Deze meerwaarde is momenteel meestal een verhaal van de korte keten.

Om een succesverhaal te kunnen schrijven in de korte keten moet je als bedrijfsleider eerst een strategie uittekenen. Het zou kunnen dat het zeer moeilijk wordt om binnen de korte keten een behoorlijk bedrijfsresultaat te halen omwille van de productkeuze, de bedrijfsligging en de commerciële talenten. Desgevallend kunnen samenwerkingsverbanden een oplossing bieden.

De markt groeit. Jaarlijks stijgt het marktaandeel van de bio-producten. Wanneer de sector deze groeicijfers wil blijven behalen dient de markt verruimd te worden.

Duitsland moet onze bio-afzetmarkt worden. In Duitsland kan de bio-productie de vraag niet bijbenen. Als grootste handicap wordt de sterk gestegen pachtprijzen aangehaald ten gevolge van de uitbreiding van de bio-energiegewassen. Nederlanders zijn van oudsher handelaars en kooplui. Ze hebben zeer goed begrepen dat Duitsland, net als voor ons, de grootste handelspartner is. Zij hebben ook goed begrepen dat Duitsland bereid is om bio-producten in te voeren. Op 10 april werd in Nederland de dag van de Duitse taal georganiseerd. Wie zaken wil doen met Duitsland spreekt best Duits. In de grensstreek is het Duits de tweede taal in het onderwijs.

Bio-landbouw is gebouwd op engagement voor milieu, bodem en maatschappij. Maar ook voor bio gelden de wetten van de markt: marktonderzoek, marktpenetratie, productinnovatie.

Alvast een antwoord: Vooral het gezicht achter de bioproducten is belangrijk voor Duitsers. Wie produceert deze producten en hoe gaat dat precies in zijn werk? In tegenstelling tot niet-biologische producten, moeten biologische producten een soort kleinschaligheid uitstralen.

Gefundenes Fressen voor de Vlaamse bioboer, …

VAC – Danny Vandebeeck

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

wijzigen verzamelaanvraag

tot 02/06: wijzigen zonder enig gevolg

tot 31/10: wijzigen met eventuele gevolgen

na 31/10: wijzigen mits bewijsstukken

voorjaarsstaal derogatie

tot 31/05/2014

indienen Verzamelaanvraag
 • Vlaamse boer met Vlaamse grond: 21/04
 • Vlaamse boer met Waalse grond: 21/04
aanvraag bedrijfstoeslag

Aanvraag verhoogde bedrijfstoeslag jonge starter: 21/04/2014

nieuwe telefoonnummers

Medewerkers enkel nog op gsm te bereiken !

 • Danny Vandebeeck – (0470)97 61 35
  (enkel op maandag en donderdag)
 • Erica Nijs – (0473)32 10 13
 • Marc Peckstadt – (0476)89 37 64
 • Mieke Van de Walle – (0470)97 61 35
 • Nelis D’Hollander – (0471)58 17 61
 • Philip Colson – (0473)32 29 49
 • Veerle Van de Walle – (0470)97 61 64
 • Wim Moyaert – (0473)32 25 70

Laatste berichten

Vac zitdagen
VACconsult

Verzamelaanvraag Doe beroep op VACconsult Op vrijdag 18 april van 13u30-16u, Grensstraat 75 te …

Lees verder
lonen in land- en tuinbouw
VACcount

Download: Lonen in de land- en tuinbouw vanaf 1 januari 2014

Lees verder
Overzicht erosiemaatregelen
VACconsult

Download: Overzicht aanscherping erosiemaatregelen in de periode 2014-2018

Lees verder
kinderboerderij
VACconsult

Download: AG VESPA zoekt uitbater voor DE KINDERBOERDERIJ

Lees verder

Het weer nu in Brussel
20C
20C
Maa
17C
Din
17C
Woe
17C
Don
14C
Vri