Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

voordeel van de twijfel

Vlugger dan verwacht heeft de nieuwe Vlaamse Regering de eed afgelegd en werd het Vlaamse Regeerakkoord voorgesteld aan het Vlaams Parlement. De snelheid waarmee het akkoord werd bereikt heeft veel van doen met de duidelijke keuze die de kiezer heeft gemaakt op 25 mei. Naar onze gewoonte en politiek bestel is twee maanden snel. Ter vergelijking, de Britse regering werd 5 dagen na de verkiezingen ingezworen. Duidelijke keuzes: links of rechts.

De Vlaamse Regering heeft de naam centrum-rechts te heten. Een eerste lezing van het Regeerakkoord laat uitschijnen dat het ondernemerschap centraal staat. In het hoofdstuk landbouw en visserij wordt het belang van een duurzame landbouw expliciet erkend als motor voor de verankerde voedingsindustrie en zijn toegevoegde waarde voor de welvaart en welstand van ons land. Het is belangrijk dat de nieuwe ploeg het uitvoeringsproces van GLB2020 zowel in pijler I als pijler II verder zet en rekening houdt met het resultaat van het overleg. Het overleg wordt versterkt door het oprichten van een toezichtcommissie van PDPOIII.

Het VLIF blijft het beleidsinstrument om duurzame groei te versterken. Sterker dan vroeger wordt het VLIF ingezet voor innovatieve en milieuvriendelijke landbouw.

Boeren op een Kruispunt wordt ingezet om te werken aan een preventief beleid. We hopen dat het beleid aandacht heeft voor de analyses die Boeren op een Kruispunt maakt over de oorzaken van de moeilijkheden op landbouwbedrijven.

Positief is dat er wordt ingezet op intreders-starters. Er wordt een specifiek steunbeleid uitgewerkt om starters te laten uitgroeien tot rendabele landbouwbedrijven.

Toeval of niet.
In VAC-flash nr. 10 van 16 mei 2014 schreven we op blz. 2:
De streep is getrokken. We willen niet verder gaan dan wat Europa ons oplegt.

In het Regeerakkoord lezen we: “Enkel indien de sector akkoord gaat, willen we verder gaan dan wat Europees bepaald is“.

Deze Regering gaat van start voor vijf jaar. Deze Regering zal niet doorkruist worden door verkiezingen. Ze kan dus zorgzaam haar energie voluit besteden aan de uitvoering van het Regeerakoord. Omdat het Regeerakkoord van belang is voor uw bedrijf en toekomst hebben we in VAC-Flash nr. 16 het hoofdstuk over landbouw integraal gepubliceerd. Neem er rustig de tijd voor.

Wat ooit werd verguisd, is nu terug een feit. Het beleidsdomeinen Landbouw, Milieu en Ruimtelijke Ordening zijn weer de bevoegdheid van één minister. Minister Joke Schauvliege en haar kabinetsmedewerkers hebben ervaring met het overleg. De uitdagingen zijn enorm. Geopolitieke invloeden op de wereldmarkt, de inrichting van het platteland, de milieu- en klimaatsdoelstellingen, de uitvoering van de zesde staatshervorming en de rendabiliteit van de landbouwbedrijven.

De Regering kan nu snel en efficiënt aan de slag gaan. Wij wensen de nieuwe regering alle succes toe en geven haar op basis van dit Regeerakkoord het voordeel van de twijfel. Tevens hebben we de nieuwe ministers gefeliciteerd en hopen de de samenwerking verder te kunnen zetten.

We zijn er, samen met de collega’s, klaar voor.

VAC, Danny Vandebeeck

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Uiterste zaaidatum groenbedekkers: 10/9
  • Publieke inspraak plan-MER van MAP5: 10/9
  • Wijzigingen en bevestiging groenbedekkerspremie GB2
    Polders en Leemstreek: 14/9
    andere streken: 31/10
  • Aanvragen steun agroforestry: 19/9
  • Zoogkoepremie aanvragen: 30/9

Laatste berichten

maiswortelboorder
VACconsult

Maatregelen FAVV maiswortelboorder Het volgende ontwerpplan wordt jaarlijks ontwikkeld voor België om een snelle …

Lees verder
Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op vrijdag 12 september van …

Lees verder
Studiedag: risico en risicobeheer
VACademie

Studiedag: Risico en risicobeheer in de landbouw Op woensdag 17 september te Gijzenzele Als …

Lees verder
favv korteketendistributie
VACconsult

Korteketendistributie Omzendbrief met betrekking tot korteketendistributie van levensmiddelen via afhaalpunten en via gegroepeerde aankopen …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
15C
21C
Woe
22C
Don
22C
Vri
19C
Zat
24C
Zon