Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

duurzaamheid

Overal te lande, en niet alleen in ons land, worden studiedagen, infovergaderingen en overlegrondes georganiseerd over de crisis in de landbouw. De gesprekken verlopen geanimeerd en worden gestaafd met rapporten om de complexe omstandigheden en oorzakelijke verbanden te duiden. De inzichten en analyses zijn zeer divers tot tegenovergesteld. Echter, niemand, maar dan ook niemand heeft een glazen bol om de toekomst te voorspellen.

Op VILT gaf Geert Rombouts, area manager voor Centraal- en Oost-Europa plus Latijns-Amerika voor RA-SE Genetics, varkensgenetica, een beeld van de evolutie in de andere landen.

Ik beperk me tot vaststellingen en dan zie ik dat de schaalvergroting in de varkenshouderij in de hand gewerkt wordt door een sterke concentratie bij afnemers en toeleveranciers. Over een jaartje gaat meer dan driekwart van al het Belgisch varkensvlees naar drie grote slachthuizengroepen. De grote spelers in ons land behoren dan nog niet eens tot de vier grote vleesconcerns die meer dan de helft van de Europese varkensvleesproductie in handen hebben. De concentratie bij toeleveranciers en afnemers groeit. Daardoor kan een veehouder bij een steeds beperkter aantal bedrijven zijn waren aankopen maar is hij vooral sterk gelimiteerd in de keuze voor een afnemer. Het zijn de afnemers die landbouwers in de richting van schaalvergroting en kostenbesparing sturen.

Onze Vlaamse landbouwstructuur kan deze mega-groei niet volgen. Daarvoor is Vlaanderen te klein en te versnipperd om alle milieulasten en arbeidskosten te verrekenen in de productiekost. De focus wordt gericht op de meerwaardecreatie.

Het fenomeen waarvan we nu getuige zijn, is een gevolg van de econoshock, wel omschreven door Geert Noels in zijn boek, Econoshock 2.0.
Aan de hand van zes belangrijke schokken legt Geert Noels in het boek haarfijn uit hoe we er nu voor staan en wat we van de toekomst mogen verwachten. Zijn conclusie: alleen als we duurzaam leren omgaan met onze hulpbronnen, nieuwe technologieën volop aanwenden en authenticiteit en behoud van onze welvaart verkiezen boven schuldgedreven, onhoudbare groei, zijn we in staat om de crisis te overwinnen.

De duurzaamheidsrevolutie draait niet alleen rond technologische vooruitgang en efficientiewinsten. Het is ook een omwenteling in de samenleving waarbij de tegenstelling ik-tegen-de-wereld wordt verruimd tot ik-samen-met-anderen-in-de-wereld.

We hebben het hoofdstuk “Tot Slot”, uit het boek, met toestemming van de uitgever Lannoo, integraal gepubliceerd in onze VAC-flash. Neem de tijd en laat de woorden spreken.

De tekst kan een bijdrage leveren aan het overlegproces.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Hernieuwen lidgeld VAC
  • Aanvraag derogatie: 15/02
  • Aanvraag verhoogde bemesting: 15/02
  • Wateraangifte: 15/03
  • Mestbankaangifte: 15/03
  • Vrijstelling kilometerheffing: 31/03
  • Aanvraag studiebeurs: 01/06

Laatste berichten

Schapenhouderij
VACconsult

Schapenhouders gezocht met interesse voor terreinbeheer Download: Schapenhouders gezocht

Lees verder
randvoorwaarden 2016
VACconsult

Randvoorwaarden 2016 met de nieuwe erosiemaatregelen Download: Brochure Randvoorwaarden 2016

Lees verder
vacature bio-boer
VACconsult

IK WIL BIO-BOER WORDEN IN 2016 Voel je het kriebelen en wil je bio-boer …

Lees verder
VAC Infovergadering – Melkveehouderij
VACademie

SCHAALVERGROTING IN DE VLAAMSE MELKVEEHOUDERIJ Wat zijn de economische gevolgen van schaalgrootte en schaalvergroting …

Lees verder
Het weer nu in VLAANDEREN
2°
5°
Vr
6°
Za
6°
Zo
3°
Ma
6°
Di