Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

fixkes

Pure nostalgie! Het nummer van de Fixkes “Kvraagetaan” waarin de tijdsgeest van de jaren ‘70 en ‘80 weerklinkt. De cassetjes weet u wel. Het nummer is ook alweer 10 jaar oud doch was onlangs nog op de radio. Eén zinnetje viel mij op: “we mochten niks mor dejen alles”. We mochten niets maar deden alles. Er was schijnbaar minder vrijheid en toch mocht er meer.

Onze maatschappij sleept zich geruisloos naar een controlemaatschappij.
Voor iedere gebeurtenis wordt geroepen om meer controle en inspectie want het zijn de anderen die fout zijn! Gasboetes, parkeerwachters, private bewakingsfirma’s, dierenpolitie, stadwachten, buurtcomités, gemeenschapswachten, controleurs, inspecteurs, noem maar op.
Alexis de Tocqueville, een 19 eeuws Frans politiek filosoof, socioloog, historicus en staatsman schreef in zijn boek over de democratie in Amerika:
Boven deze geïndividualiseerde massa troont een bevoogdend machtsapparaat dat over het wel en wee waakt, dat alles voorziet en alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt. Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat er op zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen de mensen steeds minder gebruikmaken van hun eigen oordeelskracht; de individuele wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen”.

De waarschuwing van de Tocqueville staat haaks op het wezen van het ondernemerschap. Een ondernemer zoekt en vindt de mogelijkheden om door de inzet van productiemiddelen, voldoende meerwaarde te creëren voor het bedrijf dat via de koopkracht van de klant, leverancier, bedrijfsleider en werknemer wordt herverdeeld.
De onderneming handelt binnen de voorwaarden opgelegd door de Overheid.

De Overheid wil graag klantgericht werken?
De burger, u dus, is/wordt klant van de overheid. U bent/wordt dus consument van de Overheid. De landbouwonderneming wordt consument van de Overheid waardoor deze in het ganse productieproces kan ingrijpen.

Momenteel loopt de bevraging over de vereenvoudiging van het GLB 2020.
Het Vlaams Agrarisch Centrum vertrekt vanuit het individuele bedrijf. Het individuele bedrijf is onderhevig aan mondiale prijsschommelingen en onvoorspelbare productieomstandigheden. Wij gaan uit van het ondernemerschap. De Overheid moet dit ondernemerschap waarderen door een duidelijk doel te omschrijven dat in volle vertrouwen door de onderneming kan behaald worden.

In dit nummer en volgende nummers, vindt u de regelgeving rond de agromilieuverbintenissen. De regelgeving loopt echt niet over van vertrouwen. De regelgeving mist een duidelijk doel. De verbintenisvoorwaarden kunnen ten allen tijde herzien worden. Dit is geen klantgerichtheid maar consumentgerichtheid.

de Tocqueville heeft ons gewaarschuwd.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 

  • Staalname nitraatresiducampagne tot 15/11
  • Overdracht zoogkoerechten vanaf 3/10 tot 30/11
  • Aanvraag reserve zoogkoerechten vanaf 3/10 tot 30/11
  • Deelname zoogkoerechten vanaf 28/10 tot 15/12
  • Deelname vleeskalveren vanaf 28/10 tot 15/12
  • Aanvraag nieuwe agromilieverbintenis start 2017 lopende verbintenis tot 30/11
  • Forfaitaire belastingaangifte: 10/12
  • Analyseresultaten fosfaatstalen bezorgen aan de Mestbank: ten laatste op 31 december

Laatste berichten

krap bij kas
VACconsult

Een onderzoek naar betalingsmoeilijkheden bij het Landbouwmonitoringsnetwerk Er heerst al verschillende jaren crisis in …

Lees verder
van alle markten thuis
VACbond

Inspiratienamiddag multifunctionele landbouw Op donderdag 27 oktober van 13u30 tot 18u30 De Melkerij – …

Lees verder
lonen in land- en tuinbouw
VACcount

Download: Lonen in de land- en tuinbouw vanaf 1 januari 2016

Lees verder
Advies SALV: Schade algemene rampen
VACconsult

Op 18 juli 2016 ontving de SALV vanuit het kabinet van de Minister-president en …

Lees verder