Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

aandachtspunten

Federaal minister van landbouw Borsus lanceerde 10 maatregelen ter ondersteuning van de landbouwsector.

Als onafhankelijke landbouworganisatie zijn we het best geplaatst om de aandachtspunten van de boer op te sommen. Opgelet we benoemen als landbouworganisatie enkel de door de boer aangebrachte aandachtspunten, een belangrijke nuance.

Wel de lasten en niet de lusten

Familiale, gemengde landbouwbedrijven worden geëtaleerd wanneer het rond het imago gaat. Ze doen hiervoor ook de nodige inspanningen maar worden hier niet voor beloond. In tegendeel, op milieuvlak worden zij verhoudingsgewijs zwaarder aangepakt dan de industriële landbouw, ze zijn te divers of te succesvol in de korte keten om VLIF-steun te krijgen en delen mee in de prijsvorming door de overproductie.

Als de vos de passie preekt …

Erfbetreders en de behartigers van de landbouwsector hebben er baat bij dat de landbouwproductie stijgt. In een aanbodsmarkt in een globaliserende wereld is dit nefast voor de landbouwer.

Meten is weten

Geef steun aan landbouwbedrijven om meettoestellen aan te kopen, in groep of individueel zodat de boer ten minste weet hoeveel product hij verkocht heeft en sterker staat in de onderhandeling met de keten. Volgens het ABS zou een gewichtsafwijking bij de varkensweging goed zijn voor jaarlijks 11.000.000 euro omzet verlies voor de boeren.

Een stuiver waard

Verplicht de gesubsidieerde proefcentra op om bij elk proefresultaat een financieel-economische impactstudie toe te voegen.

Wie het kleine niet eert …

In de 10 maatregelen wordt eindelijk aandacht gevraagd voor de ‘kleine’ producent.  In Vlaanderen kiest men voor de grote producent. Waarom anders het zoogkoeienquotum afschaffen voor de kleinere rundveehouder?

Vertrouwen komt te voet

Het beleid moet het vertrouwen herwinnen.  Telkens weer moet de landbouwer de bedrijfsvoering aanpassen aan de grillen van het beleid.

Wijsheid komt met de jaren

Waarom heeft ons varkensvlees het moeilijk op de internationale markten?  Te mager, te weinig structuur? Te weinig smaak? Vragen die degelijk moeten gesteld worden, een antwoord krijgen en actie ondernemen. De vragen durven stellen is een teken van wijsheid.

Duit in het zakje

De boer heeft geen inspraak in de prijsvorming. Ondanks alle ketenoverleg of protestacties blijven de anderen spelers in de keten de prijs vormen. Waarom is de prijsvorming in ons land slechter dan in de buurlanden? Moet de overheid ingrijpen? Misschien, doch best eerst de solidariteit onderling versterken, onder boeren wel te verstaan.

Kilometro zero

Sterk lokaal, fierheid over je product, nichemarkten. Geef lokale producten en producenten toegang tot de supermarkten. Vereenvoudigd de administratie en vergunningenbeleid voor de lokale producent.

Out of the box

In De Standaard verscheen onlangs een artikelenreeks over de landbouw. Een staaltje onderzoekjournalistiek dat geprezen wordt. De schrijvers, Inge Ghijs en Dorien Knockaert, verdienen een pluim voor de slow news  journalistiek. Het is goed, dat mensen buiten de sector, onbevooroordeeld, neutraal de sector ontleed. En zo lees je dingen die je allang wist doch versluierd geraakt zijn onder de nevelen der gewoonte.

Overal ontstaan initiatieven die een opportuniteit kunnen betekenen voor de landbouwer. Lokale markten, stadslandbouw, collectieve initiatieven en technische innovaties starten bij mensen die op het eerste zicht weinig of niets te maken hebben met de landbouwsector.

Een denk fout, iedereen is landbouw. Hoe je staat tegenover de boer, het maakt niets uit, minstens dagelijks heb je via de voeding contact met de boer. Nu is aan de boer om dit dagelijks contact om te buigen naar good-feeling. En good-feeling is een factor in de prijszetting. Het moge duidelijk zijn dat de ombuiging naar good-feeling de opdracht is van de boer. Hij mag en kan dit niet overlaten aan de Overheid of organisatie omdat beiden niet geassocieerd worden met “good-feeling”.

We hopen dat minister Borsus bij de samenroeping van de Staten-Generaal van de landbouw out of the box mag/kan denken. Dat hij het inzicht heeft om andere stemmen toe te voegen aan het overleg. Want het resultaat tot heden scoort mager, zeer mager.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Bedrijfsboek binnen brengen – VACwerk in VACCENT: boekjaar afsluiten
  • Fytolicentie aanvragen: 31/08
  • Aanvraag fosfaatklasse: 31/08
  • Aanvraag subsidie Agroforestry: 18/09
  • Beheerovereenkomsten VLM aanvragen: 30/9
  • Verzamelaanvraag indienen
    • Wijzigingen met gevolg: 31/10

Laatste berichten

aanvraag nieuwe fosfaatklasse
VACconsult

Fosfaatbemestingsnormen 2015 De fosfaatbemestingsnormen zijn afhankelijk gekoppeld aan de indeling per klasse. Voor 2015 …

Lees verder
Agroforestry
VACconsult

Landbouwers die willen starten met agroforestry kunnen van 31/07 tot 18/09 via het e-loket …

Lees verder
index afzetprijzen
VACconsult

Download: Index van de afzetprijzen van land- en tuinbouwproducten

Lees verder
Vertrouwensindex
VACconsult

CRELAN Vertrouwensindex “Het vertrouwen van de land- en tuinbouwers daalt, maar er is hoop …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
12C
23C
Zat
27C
Zon
22C
Maa
18C
Din
17C
Woe