Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

examens

Wat juni betekent voor scholieren en studenten, is oktober voor boer en tuinder. Van 1 oktober tot 15 november worden meer dan 10.000 percelen bemonsterd om het nitraatresidu te bepalen. Feitelijk is de nitraatresidubepaling het jaarlijks weerkerend examen voor de boer.

Specifiek voor MAP 5 worden de resultaten van de bodemstalen bepalend voor de indelingsklasse van het bedrijf (focus of niet-focus) en het perceel. Het examen is complex, getuige de twee en een halve bladzijde in VAC-flash nr.19. De leerstof (het mestdecreet) en dit in praktijk toepassen is nog complexer.

De landbouwer en tuinder slaagt erin door de inzet van innovatieve voedertechnieken, bemestingstechnieken en een correcte toepassing van de opeenvolgende mestactieplannen om het aantal meetpunten met minstens een overschrijding te doen dalen van + 50% van het aantal meetpunten in 2000 naar 21% in 2013. Het aantal meetpunten met meer dan 3 overschrijdingen is in de zelfde periode gedaald van 39% tot 11%.

We zijn er nog niet. Op het einde van het vijfde actieprogramma (MAP 5) mag maximaal 5% van de MAP-meetpunten de norm van 50 mg NO3/l overschrijden. De laatste loodjes wegen het zwaarst. MAP 5 zet daarom zwaar in op gebiedsgerichte en bedrijfsgerichte maatregelen. MAP 5 poogt middels deze, zij het complexe aanpak, de landbouwbedrijven en gebieden te screenen zodat de werkelijke boosdoeners kunnen gevat worden.

Inderdaad, al te lang werden de boeren die zich hielden aan de regelgeving gestraft voor de overtredingen van de anderen.

Enkele kanttekeningen dienen wel geplaatst. MAP 5 ging medio 2015 in voege. Dit betekent dat de nitraatresidubepalingen 2015  het resultaat zijn van de toepassing van MAP 4. We willen sommige opiniemakers nu reeds waarschuwen, dat de resultaten van de campagne 2015 niet kan gebruik worden om MAP 5 af te schieten. Zoals reeds gesteld, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Iedereen draagt zijn verantwoordelijkheid in het behalen van de doelstelling. Maar dient ook iedereen tijdig geïnformeerd te worden, digitaal of op papier.  Wij hebben, als boerenorganisatie, gekozen voor de vlucht vooruit. Alle VAC-klanten die niet over een mail-adres beschikken, hebben van ons de papieren versie in hun brievenbus mogen ontvangen.

Als uitsmijter siert het de organisatoren van de dag van de landbouw om te kiezen voor de slogan “het begint bij ons”.

Het VAC schreef reeds in de VAC-flash van 2 mei 2014 : De maakeconomie begint bij het oogsten van een wortel.  Waarvoor dank.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Bedrijfsboek binnen brengen – VACwerk in VACCENT: boekjaar afsluiten
  • Voorafbetalingen belastingen: 12/10
  • BTW-aangifte: 20/10
  • Forfaitaire belastingaangifte: 10/12
  • Nitraatresidubepaling ikv derogatie: van 1/10 tot 15/11
  • Verzamelaanvraag indienen
    • Wijzigingen met gevolg: 31/10

Laatste berichten

fruitsapactie
VACbond

Persen van fruit blijft interessant … indien je het sap verkocht krijgt Een korte …

Lees verder
Rendac
VACconsult

Download: ‘Korting Rendac factuur‘

Lees verder
Rapport VMM 2014
VACconsult

Rapport VMM 2014 – Nitraat en fosfaat in oppervlaktewater Download: “Meetresultaten stikstof en fosfaat …

Lees verder
Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op di. 6 …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
12C
16C
Maa
19C
Din
15C
Woe
14C
Don
15C
Vri