Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft naar een meerwaardecreatie in drie dimensies: de economische, de sociale en de milieudimensie. Dit wordt ook wel de ‘triple P bottomline’ genoemd. Hierbij moeten de bedrijfsresultaten op vlak van Profit, People en Planet in acht worden genomen.

  • Profit: de economische dimensie van ondernemen. Goederen en diensten voortbrengen met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.
  • People: de sociale dimensie van ondernemen. De gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming.
  • Planet: de milieudimensie van ondernemen. De effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.

Landbouwers en tuinders zijn per definitie maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Het zit bij wijze van spreken ingebakken in hun DNA. Het landbouwgezinsinkomen (people) is afhankelijk van het bedrijfsresultaat (profit) behaald door inzet en behoud van productiefactoren zoals dieren, planten, bodem, water, … (planet).

Weliswaar werd de bedrijfsvoering, al dan niet op vrijwillige basis in de recente geschiedenis, bijgestuurd door allerlei voorschriften en lastenboeken.

Het in acht nemen van de drie dimensies moet op een geïntegreerde manier gebeuren. De drie dimensies staan niet los van elkaar. Ze beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan en komen soms met elkaar in conflict. Het zoeken naar een evenwicht tussen de drie dimensies is dan ook één van de grote uitdagingen voor maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.

Echter, om blijvend verantwoord maatschappelijk te ondernemen, lees boeren, dient de omgeving waarin wordt ondernomen dit toe te laten. We stellen vast, en de acties van onze collega’s onderstrepen dit, dat voedsel aan dumpingprijzen te koop aanbieden geen toonbeeld is van verantwoord maatschappelijk ondernemen. Bij te lage prijzen staan people en profit zwaar onder druk.

De PAS-brief is tekenend hoe een niet doordacht en niet samenhangend Overheidsbeleid, de toekomst van de boer hypothekeert. Dumping prijzen in de voedingsketen enerzijds en verbodsbepalingen anderzijds. Er is nog werk aan de winkel.

Ooit was er de slogan: Geen toekomst zonder landbouw, geen landbouw zonder toekomst !

Actueler dan ooit.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

Op vrijdag 30 januari 2015 zijn onze kantoren gesloten, wij zijn die dag ook telefonisch niet bereikbaar.

  • Bezwaar toegangsticket Vlaamse betalingsrechten: 31/01
  • Agromilieumaatregelen vlinderbloemigen: aanvraag 5-jarige verbintenis: 06/02
  • Ophokregeling voor professioneel gehouden pluimvee verlengd tem 19/02
  • Aanvragen fytolicentie: 6-jarige geldigheid: 28/02, 5-jarige geldigheid: 31/08
  • Mestbankaangifte: 15/03
  • Wateraangifte: 16/03

Laatste berichten

mestbankaangifte
VACconsult

De jaarlijks weerkerend Mestbank- en Wateraangifte vraagt de nodige aandacht om boetes en onterechte …

Lees verder
Seizoenlonen 2014
VACcount

Download: Seizoenlonen 2014

Lees verder
Vac zitdagen – Mestbank
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op dinsdag 3 …

Lees verder
Vergroeningsverplichtingen vanaf 2015
VACconsult

Bent u al mee met de vergroeningsverplichtingen vanaf 2015? 2015 wordt een zeer belangrijk …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
6C
6C
Maa
4C
Din
3C
Woe
3C
Don
1C
Vri