Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

pervers

Geachte heer Draulans

In het interview, gepubliceerd in EOS nr 6 van juni 2016,  heeft u de kans genomen om de landbouw, of zeg maar de boerenstand, aan de schandpaal te nagelen en het boek van Chris De Stoop , “Dit is mijn hof” als een eenzijdige aanval op natuurbeheer  te bestempelen.

Het Vlaams Agrarisch Centrum verdedigt enkel en alleen de belangen van de autonome familiale landbouwbedrijven. Tevens hebben we een natuurlijke aversie naar alles wat naar machtsmisbruik neigt. Non-conformisme, weet u wel.

Het boek van Chris De Stoop raakt net het machtsmisbruik –machtswellust over het platteland door Natuurpunt aan. Volgens het boek stopte het verzet sinds Natuurpunt een zetel kreeg in het Antwerpse havenbestuur.

De kern van de zaak is dat wanneer er over de tegengestelde belangen van landbouw en natuur wordt geschreven, de boer, onze core business, benadeeld is. Hij, de hardwerkende en risico-dragende ondernemer wordt gewurgd tussen de plooien van het machtspel over het platteland tussen de natuursector en de landbouwsector.

Chris De Stoop gaf getuigenis over de boeren en niet over de landbouwsector.

U gebruikt in het interview individuele boeren als metafoor voor het negatieve van de industriële landbouw. En dit is niet correct en ook niet netjes. U en ik kennen de reden niet waarom de boer met de rugsproeier de akkerranden besproeide. Was het een totale onkruidbestrijding of was het specifiek gericht tegen distels?

Uw betoog voor meer natuur en erkenning voor natuur, bevat nog meer onjuiste informatie.

Zo stelt u dat landbouw over 750.000 ha landbouwgrond beschikt terwijl er 18.000 ha natuurreservaat in Vlaanderen is.  Volgens de voorlopige cijfers, is er 660.000 ha landbouwgrond geregistreerd in de verzamelaanvraag 2016. U moet weten dat binnen deze oppervlakte ook de percelen beheerd door natuur en deels in gebruik zijn door landbouwers zijn opgenomen in de cijfers.

De 18.000 ha natuurreservaat slaat op de erkende natuurreservaten. Vlaanderen telt zo’n 948 natuur- en bosreservaten, goed voor een totale oppervlakte van 34.318 ha of 2,5% van Vlaanderen. De natuurreservaten nemen 31.895 ha voor hun rekening; de bosreservaten 2.423 ha.

Verder omschrijft u het Poldergebied als een kilometerslange monocultuur van suikerbieten en aardappelen. U, als bioloog, zou moeten weten, dat sinds de Romeinen, de boeren vruchtafwisseling toepassen en derhalve monocultuur van deze teelten op dezelfde percelen niet kan toegepast worden. Het zou u sieren, geachte heer, mocht u tijdens de administratieve voorjaarscampagne, met name de mestbank-, water- en verzamelaanvraag aangifte de boeren interviewen. U zult verstomd staan van de praktische moeilijkheden die zij ervaren om alles correct binnen het kader van GLB2020 uit te voeren.

In feite is het gegeven eenvoudig. De boer tracht, als goede ondernemer, zijn vermogen, de grond, te maximaliseren, teneinde een inkomen te verwerven en een respectabel bestaan uit te bouwen voor het gezin. Is daar iets mis mee? Ik dacht het niet.

Echter, iedere overheid, van de lokale besturen tot Europa, moeit zich, te pas en te onpas met dat vermogen onder noemer plattelandsbeheer.  Het begrip “zelfstandige” klinkt erg hol.

De boer past zich wonderwel aan. De hedendaagse landbouw is niet meer vergelijkbaar met deze van pakweg 10 jaar geleden. Wat ons stoort in het verhaal tussen landbouw en natuur is de rigiditeit van de regelgeving over natuur. De boer moet zijn bedrijfsvoering aanpassen en wordt afgerekend op de doelstelling en het resultaat. Wordt Natuurbeheer afgerekend op de doelstellingen en resultaat?

Kortom, een pragmatische aanpak draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen. Dit interview draagt in het geheel niets bij, in tegendeel. De hardwerkende en risico-dragende boer is weeral eens slachtoffer van desinformatie en dogmatische verklaringen.

Dit kunnen en zullen we niet tolereren.

Danny Vandebeeck, VAC.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Aanvraag vrijstelling focusbedrijf 2017: 01/06
  • Aanvraag studiebeurs: 01/06
  • Staalname fosfaatklasse: best voor 01/07
  • Belastingaangifte: op papier: 30/06, elektronisch: 13/07

Laatste berichten

btw kleine ondernemingen
VACcount

Vrijstellingsregeling BTW kleine ondernemingen Download: Brochure: 9 vragen omtrent de vrijstellingsregeling van belasting voor …

Lees verder
Energiebesparing in Vlaanderen
VACcount

Energiepremies verlengd tot 31 december 2016 – Nieuwe premies vanaf 2017 Energierenovatieprogramma 2020 – …

Lees verder
Online registratie biociden gesloten circuit
VACconsult

Alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten …

Lees verder
Gangbare landbouwproducten – thuisverkoop
VACconsult

Rapport: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten – 2015 Inhoud: Thuisverbruik van konijn stabiel / Groeiend aandeel …

Lees verder
Het weer nu in VLAANDEREN
19°
18°
Zo
15°
Ma
14°
Di
19°
Wo
20°
Do