Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

wet van behoud van ellende

Volgens Wikipedia betekent de wet van behoud van ellende: Binnen een gesloten systeem blijft de totale hoeveelheid ellende constant. Als het ene probleem wordt opgelost zal daardoor het volgende probleem ontstaan.

Onder het mom van het specialiseren van de rundveehouderij, wordt de gekoppelde steun voor zoogkoeien voorbehouden aan zoogkoehouders die minstens 20 rechten toebedeeld krijgen via de herverdelingsregeling (zie vorige flash).

Het VAC is geen voorstander van deze regeling. VAC is nog steeds vragende partij voor een open systeem waarin alle landbouwers met dieren (ook de gemengde rassen) die aan de premievoorwaarden voldoen (gebaseerd op Sanitelgegevens) in aanmerking moeten kunnen komen voor een gekoppelde premie. Om het herverdelend effect te beperken, zijn we voorstander om de premie te koppelen aan de hoeveelheid grasland die een landbouwer bezit, bijvoorbeeld 2 zoogkoeien per hectare grasland. Hiermee sla je 3 vliegen in 1 klap: behoud van graslandareaal, beperking van de dierlijke productie en behoud van gemengde rassen (een beproefd recept inzake risicomanagement); drie zaken die passen in de visie van de Commissie.

De huidige regeling en de herverdelingsregeling is een gedrocht van jewelste met als doel de rundveehouderij te specialiseren.

Enkele cijfers die de ogen misschien nog open krijgen:
In 2012 waren er 5435 bedrijven met zoogkoeien. 2751 bedrijven hadden minder dan 20 kalvingen en 26695 zoogkoerechten, waarvan 2088 bedrijven minder dan 15 kalvin-gen en 17090 rechten. 2684 bedrijven hadden meer dan 20 kalvingen en 99482 zoogkoerechten. Verder zijn er 5077 bedrijven met zoogkoeien maar zonder quotum. Bij een ondergrens van 20 kalvingen zijn er netto 515 bedrijven die in aanmerking komen voor de herverdeling. Deze 515 bedrijven zouden 18433 kalvingen realiseren of gemiddeld 38 per jaar per bedrijf. Bij een ondergrens van 15 kalvingen zouden er 812 bedrijven zijn die in aanmerking komen voor de herverdeling dat resulteert in 23711 kalvingen of gemiddeld 29 per bedrijf.
Het aantal kalvingen bij de huidige premiegerechtigde en niet premiegerechtigde  bedrijven bedraagt in theorie 139105 kalvingen. Omgerekend naar het budget van 2019 (20,96 miljoen euro) komt dit neer op 151 euro per kalving of per zoogkoe.
Het aantal  kalvingen bij huidig premiegerechtigde en niet premiegerechtigde  bedrijven bedraagt in theorie 155698 kalvingen. Omgerekend naar het budget van 2019 (20,96 miljoen euro) komt dit op 134,5 euro per kalving of per zoogkoe. Zeggen en schrijven 16,5 euro per zoogkoe. Voor een “gespecialiseerd” zoogkoebedrijf van 200 zoogkoeien betekent dit een opwaardering van 3300 euro in totaal.

Uit onze bedrijfseconomische boekhoudingen blijkt dat een meeropbrengst van 3300 euro op het resultaat en de balans borrelnootjes zijn. Borrelnootjes die aan meer dan 2088 bedrijven de toegang tot zoogkoerechten ontzeggen. Borrelnootjes die een fikse aanslag betekenen op het inkomen van de niet gerechtigde bedrijven.

Blijvende ellende.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Aanvraag agromilieumaatregelen: 30/11
  • Belastingaangifte: 10/12
  • Bevestiging zoogkoerechtencampagne 2015
  • Hou uw brievenbus, mailbox in het oog: zie tijdstabel GLB2015 (vacconsult)

Laatste berichten

Overlaten, schenken, vererven
VACademie

Belangrijke studievergadering VAC ism Titeca Accountancy Een landbouwbedrijf overlaten, schenken of vererven •    Hoe …

Lees verder
fruitsapactie
VACbond

Persen van fruit blijft interessant … indien je het sap verkocht krijgt Een korte …

Lees verder
Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op vrijdag 12 …

Lees verder
agromilieumaatregelen
VACconsult

In het nieuwe Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor de …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
10C
9C
Din
11C
Woe
10C
Don
11C
Vri
9C
Zat