Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

15

maart

Internationale vrouwendag

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.

Op de agrarische bedrijven “speelt” de vrouw een sleutelrol.
Een niet-benijdenswaardige positie. Ze steunen hun partner in het verwezenlijken van zijn droom. Zij zorgen voor een comfortzone waarin de bedrijfsleider kan werken, denken, handelen kortom ondernemen. Zonder deze steun zou de bedrijfsleider niet de beoogde resultaten kunnen bereiken.

Tevens neemt de vrouw allerlei en niet te onderschatten bedrijfstaken op zich.
Op vele bedrijven is het de vrouw die deels de administratie verzorgt, de erfbetreders ontvangt en de nodige contacten legt. Uit eerdere berichten deze week, kunnen we afleiden dat de digitalisering voor velen onder ons te snel gaat. En het is nu net de vrouw die de digitale storm op het bedrijf in goede banen moet leiden.

Het aandeel landbouwers in de beroepsbevolking bedraagt minder dan 4%.
Dit resulteert in het gegeven dat meer en meer vrouwen op landbouwbedrijven niet van landbouwafkomst is. Dit gegeven is zeker en vast geen nadeel. De instroom van partners “buiten de landbouw” verschaft de onderneming andere inzichten in de bedrijfsvoering. Het evenwicht tussen bedrijf-arbeid-kopzorgen-gezin en mens wordt ermee versterkt.

Het verschil tussen het gemiddeld gezinsinkomen en het landbouwgezinsinkomen wordt groter.
Grotendeels is de groeiende kloof tussen beide gezinsinkomens te wijten aan de lagere marges in de landbouw maar ook, voor een kleiner deel, te verklaren door de groei van het aandeel tweeverdieners.
Wanneer zelfs tweeverdieners het moeilijk krijgen om de eindjes aan mekaar te knopen, betekent dit dat landbouwersgezinnen zonder buitenhuis verworven inkomen het des te moeilijker hebben.

De vrouw op het landbouwbedrijf verdient meer dan respect.

Onze roep, tot vervelens toe, om eindelijk werk te maken van de administratieve vereenvoudiging op alle domeinen is ook een roep om de taken van de vrouwen op de bedrijven te verlichten.

Daarom beste (mannelijke) leden, stap na het lezen van deze VAC-flash, eens een bloemenwinkel binnen en bezorg uw partner een mooi boeket.

Het kan alleen maar deugd doen.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • BTW-listing: 31/03
 • VLIF-steun: 31/03
 • Verzamelaanvraag 2019
  • Vlaamse landbouwer met Vlaamse gronden: 21/04
  • Vlaamse landbouwer met Waalse gronden: 21/04
  • Waalse landbouwer met Waalse gronden: 30/04
  • Waalse landbouwer met Vlaamse gronden: 30/04
  • Waalse landbouwer met Vlaamse gronden met Vlaamse beheerovereenkomsten, Vlaams gedeelte indienen: 21/04

Laatste berichten

btw-listing
VACcount

Voor 31/03/2019 uw btw-klantenlisting indienen! Moet dat? In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een …

Lees verder
Kerncijfers landbouw
VACconsult

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2018 …

Lees verder
Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op woensdag 20 …

Lees verder
Bemestingsnormen 2019
VACconsult

  Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2019’  

Lees verder