Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

de kracht van herhaling

De kracht van de herhaling” is een term die zijn toepassing vindt in marketing en product placement.  Telkens herhalen leidt tot uitvoering en succesvol afronden. Typisch voorbeeld zijn ondermeer de herhalingen van verkeersborden. In de muziek worden herhalingstekens in de partituur geschreven om bepaalde stukken te versterken wat leidt tot brain itch,de weg naar een succesvol hit. Het deuntje blijft in de oren hangen.

Stalmest” is voor het Vlaams Agrarisch Centrum het icoon van de familiale landbouw. Flash 22 van 9 november 2012.

Steeds weer zijn we blijven herhalen dat stalmest positief dient gediscrimineerd te worden. Niet enkel tijdens de onderhandelingen over het mestactieplan tot en met MAP5, maar ook, tijdens de onderhandelingen over het Vlaams klimaatplan.

Herhalen loont

In MAP5 wordt het gebruik van stalmest positief benaderd. De fosfaat uit stalmest wordt voor 50% berekend in de P-klasse bodems type I en II.

In het advies van de SALV aangaande MAP5 lezen we dat de Raad het toedienen van stalmest als bodemverbeteraar een positieve maatregel vindt.

De SALV vindt het toedienen van organische stof op alle bodems belangrijk, inclusief klasse III en IV bodems. Ook in het Actieprogramma wordt erkend dat dergelijke bodems “ongetwijfeld baat zouden hebben bij een hogere stalmest-gift om het gehalte aan organische stof te verhogen”. De Raad vindt het wenselijk om ook daar ten minste het organische stofgehalte op peil te houden. Dergelijke aanpak kadert in een transversale kijk op de bodem, met name ga na wat optimaal is over alle aspecten heen in plaats van te focussen op slechts 1 element.

Tevens is het gebruik van stalmest in de eisenbundel voor minister Schauvliege opgenomen.

We citeren: om de P-werkingscoefficient van 50 % voor stalmest toe te passen op alle bodem fosforbeschikbaarheidsklassen, dus ook voor percelen in de klasse III en IV.

We waren, om welke reden dan ook,  niet uitgenodigd op het rondetafelgesprek met minister Schauvliege. De problematiek van het stalmest werd er op tafel gelegd. En dat geeft voor ons reeds voldoening.

En nu samenwerken naar het resultaat, tot herhalens toe.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • Bedrijfsboek binnen brengen – VACwerk in VACCENT: boekjaar afsluiten
 • Studietoelage schooljaar 2014-2015: 01/06
 • Veeartsfiche: 30/06
 • Belastingsaangifte indienen
  • papier: 30/06
  • tax on web: 15/07
 • Verzamelaanvraag indienen
  • Wijzigingen zonder gevolg: 1/06
  • Wijzigingen met gevolg: 31/10

Laatste berichten

bio-hoevefeest
VACbond

De Bio-hoeve Marc en Lea nodigen iedereen uit op hun Bio-Hoevefeest Op zondag 14 …

Lees verder
SALV advies MAP5
VACconsult

Download: SALV advies MAP5

Lees verder
VAC vacature
VACconsult

Download: Openstaande vacature – LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V

Lees verder
Studentenarbeid
VACcount

Download: CLB Infonota Studentenarbeid

Lees verder

Het weer nu in Brussel
19C
15C
Maa
13C
Din
17C
Woe
12C
Don
14C
Vri