17

maart

in 40 uur de polarisatie ten top

VAC flash

In deze digitale tijden zou je denken dat een mens intelligent genoeg is om niet langer te polariseren. We moeten echter net het tegenovergestelde vaststellen. Waarschijnlijk door de snelheid en het gemak van het digitale, polariseren we als nooit tevoren. In de politiek, over voeding, en zelfs binnen onze eigen landbouwsector.

Met de nieuwe campagne van dagen zonder vlees konden we er ons hoofd op verwedden dat het ganse debat opnieuw sterk zou gepolariseerd worden door voor- en tegenstanders. Het is immers al te gemakkelijk om 1 aspect uit te lichten en hier liefst van al een sensationele kop op te plakken. Bij het VAC proberen we hier altijd nuchter bij te blijven en proberen we het ganse plaatje te bekijken. Vaak is dit een complex en ingewikkeld kluwen van Europese, Belgische/Vlaamse wetten gecombineerd met economische, ecologische en sociale regels. Zelfs een specialist kan de bal makkelijk mis slaan op een of ander aangehaald vlak.

Nu stelden we de voorbije dagen tot onze verbazing vast dat er zelfs binnen de landbouw verschillende sectoren tegen elkaar werden uitgespeeld als schuldige voor de lage prijzen van vleesvee en nutriëntenhaltes.

In 2008 waarschuwden we voor een harde buiklanding ipv “een zachte landing” mbt het wegvallen van de melkquota. Ondertussen hebben we – helaas – gelijk gekregen.

Twee jaar geleden – met de hervorming van de zoogkoeienpremies – waren we tegen het instellen van een minimumaantal. We voorspelden toen dat op korte termijn de prijzen van vleeskoeien zouden stijgen. Boeren die net onder het minimum zaten wilden bijkopen om aan het minimum te geraken en dat de kleintjes niet gingen stoppen. En dat dit op termijn ging leiden tot lagere prijzen in de sector, waar er toen al niet veel verdiend werd. We werden uitgelachen want de sector kon specialiseren en de impact op de prijzen zou wel meevallen.

Bij het VAC zijn we altijd zeer voorzichtig om een ganse deelsector te doen specialiseren. We worden hierin gesteund door internationale organisaties zoals de FAO, die in recente studies nog uitbrachten dat gediversifieerde bedrijven slagkrachtiger zijn.

In onze VAC-Flash nr. 13 van 24 juni 2016 vroegen we ons nogmaals af of we met de vleesveeprijzen op dezelfde daling afstevenden als de melkprijzen. Wie het landbouwnieuws volgt weet ondertussen – of ondervindt zelf – wat er gebeurd is. We horen van veehouders dat hun veehandelaars zelfs geen interesse hebben in magere vleeskoeien, daar waar de markt deze tijd van het jaar normaal nochtans goed doet.

Het feit dat de markt extra gedrukt wordt door reforme melkkoeien als gevolg van de ingevoerde melkbeperking is slechts een beperkt secundair gevolg en kan zeker niet gebruikt worden om de ene sector tegen de andere uit te spelen. Dit gevolg zal echter nog even blijven duren omdat de Europese markt onder druk zal blijven staan van de Nederlandse “fosfaatsanering”. In Nederland is er immers veel interesse om te stoppen omwille van de verstrengde fosfaatwetgeving. Deze koeien moeten ergens naartoe…

Bijkomend doen we ook te weinig aan merkbranding voor ons Belgisch witblauw, dit in tegenstelling tot de merkbranding voor de reforme melkkoeien.

Je zal op restaurant of in de supermarkt makkelijker Dry-aged Holstein terugvinden dan Belgisch witblauw of laat staan West-Vlaams Rood. Misschien hebben we in het verleden teveel de kaart van de specialisatie, met Holstein en onze Belgisch witblauw, getrokken en te weinig aandacht gehad om meerwaarde te creëren bij het Oostvlaams Roodbont, het Kempisch roodbont of het Brabants Witblauw dubbeldoel. En zelfs voor het Belgisch witblauw werd en wordt teveel op de markt van mager stierenvlees voor de grootdistributie ingezet. In andere landen heeft men wel meer aandacht gehad om voor hun vleesrassen aan merkbranding te doen.

Twee sectoren tegen elkaar uitspelen voor foute keuzes uit het verleden: de polarisatie ten top!