19

januari

30 dagen zonder klagen

VAC flash

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder klagen” campagne. “De mens heeft van nature een vrij negatieve standaardinstelling”, zegt initiatiefneemster Greet van Hecke in ‘De ochtend’. “Wij zijn ervan overtuigd dat we die standaardinstelling met een actie van dertig dagen kunnen veranderen in een meer positieve instelling.

Uit onderzoek rond positiviteit blijkt dat we ervoor kunnen zorgen dat bepaalde linken in ons brein anders gelegd worden zodat we niet automatisch het negatieve maar wel het positieve zouden zien.

Betekent niet dat je nooit mag klagen

Eens goed klagen kan deugd doen, dat lucht op. We moeten ons alleen bijna bewust zijn dat we bewust gaan klagen, zodat het klagen niet uit een automatisme komt.

Waarom geven we er aandacht aan?

Kenmerkend voor de landbouwsector is het klagende karakter ervan. Er is zelfs een spreekwoord dat zegt: “Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.

Geert Hoekstra, een Nederlandse melkveehouder in Bolivia, schreef in zijn boerenblog: Waarom klaagt een Nederlandse boer? Is het omdat hij zich slecht voelt? Niet altijd. Of is het omdat het slecht gaat? Ook niet echt, want we klagen ook in goede tijden. Volgens mij klagen wij boeren omdat we zo’n enorme ambitie hebben. We hebben een enorme ‘drive’ om het beter te doen dan vorig jaar, dan de buurman, dan een computermodel. En als er dan iets tegenzit wat we niet zelf in handen hebben, gaan we klagen. Heb je het wel zelf in de hand, dan dóe je er wat aan. Want eerlijk is eerlijk; wij Nederlandse boeren willen wel de beste zijn.

Kijk, dit is nu ondernemerschap, uit het negatieve (klagen) het positieve (drive) halen.

Landbouw zit te vaak in het verdomhoekje. Je kunt daartegen reageren, maar weet dat negativisme vaak de overhand haalt. Beter is om de positieve elementen te blijven belichten. Dit nummer gaat over het energie/water verbruik in landbouw.

Steeds weer wordt landbouw vernoemd in het rijtje van de grootverbruiker. Echter, het netto-energiegebruik van de land- en tuinbouw daalde in 2014 onder de 24 petajoule. Op langere termijn is het energieverbruik van 35,8 PJ in 1990 naar 23,8 PJ in 2014 gedaald. In 1990 had de land- en tuinbouw nog een aandeel van 3% in het totale verbruik. In 2014 was dat nog 1,6%, een halvering.

Dus niet klagen maar met keiharde cijfers het tegendeel blijven bewijzen.