14

januari

Niet vergeten

  • Bezwaar derogatie: 31/01
  • Einde aanhoudingsperiode: 31/01
  • Derogatie-aanvraag: 15/02
  • Keuze samenstelling dierlijk mest: 15/02
  • Keuze equivalente maatregelen gebiedstype 2 en 3: 15/02
  • Wateraangifte: 14/03
  • Mestbankaangifte: 15/03
  • BTW-listing: 31/03
  • Voorafbetalingen belastingen: 10/04
  • KI-cursus te Merelbeke start 13/02 (meer info VACademie/Vormingsaanbod)

Laatste berichten

Aanhoudperiode nateelten
VACconsult

Download: “Overzicht aanhoudperiode nateelten“

Lees verder
Sociale bijdrage 2020
VACcount

Definitieve kwartaalbijdrage 2020 Download: Tabel sociale bijdrage

Lees verder
Seizoenlonen 2019
VACcount

  Download: “Seizoenlonen 2019“

Lees verder
Mestrapport 2019
VACconsult

Sinds 2001 is het Mestrapport een belangrijke bron van informatie voor zowel beleidsmakers als …

Lees verder
MAPmeetnet
VACconsult

Rapport VMM 2019 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Een te hoge nutriëntenconcentratie in …

Lees verder