27

oktober

130 miljoen verder …

VAC flash

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van de meetplaatsen minstens éénmaal de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschrijdt. De vooropgestelde doelstelling om tegen 2018 slechts 5% meetplaatsen met overschrijding te bekomen is niet meer haalbaar.

Tussen 2003 en 2014 verbeterde de nitraatconcentratie in oppervlaktewater gestaag, sindsdien is er nog weinig evolutie. Naar de oorzaken van de stagnatie wordt gezocht, en de bevindingen zullen de gesprekken met de Europese Commissie over MAP 6 stofferen. Misschien zijn de effecten van de maatregelen van MAP 5 in het algemeen en van de gebiedsgerichte aanpak in het bijzonder nog niet meetbaar en komt het rapport vooralsnog te vroeg of hebben we MAP5 overschat.

Dit slecht rapport mag geen alibi zijn of worden voor bepaalde groeperingen of lobbyisten om alles en iedereen over dezelfde kam te scheren. Tevens moet er bedachtzaam geageerd worden en is paniek uit den boze. Een grondige analyse met alle stakeholders dringt zich op.

We slaan een open deur in wanneer we de aandacht vestigen dat de buitensporige complexiteit van MAP5 in het algemeen een belemmering vormt voor een correcte en snelle uitvoering ervan, alsook voor een doeltreffende handhaving.

De industriële landbouw heeft dankzij de mestverwerking geen standstill gekend terwijl de familiale autonome landbouwbedrijven werden geconfronteerd met administratieve rompslomp, onlogische belemmeringen op het autonoom beheer, beperkingen in ondernemingsschap, niet compatibele bodemstalen, boetes, enz…

Tevens is de kostprijs van MAP 5 buitensporig. Het jaarbudget bedraagt 130,4 miljoen euro. Inbegrepen zijn het werkingsbudget van VLM/Mestbank (19,2 miljoen euro), het werkingsbudget van coördinatiecentrum CVBB (2,2 miljoen euro), eigen kosten voor landbouwers (109 miljoen euro) waarvan 87 miljoen euro op het conto van mestverwerking mag worden geschreven, aangepaste voedertechnieken (16 miljoen euro), staalnemingen (5,4 miljoen euro) en aangepaste bemesting (0,6 miljoen euro).

Het VAC heeft in het verleden voorstellen ingediend die de landbouwer en maatschappij niets kosten. Te eenvoudig? Waarschijnlijk, maar zeker is dat er niemand geld aan verdient. En dus …, bedankt en tot ziens.

Efficiëntiewinstberekening van de verschillende werkingsbudgetten dringt zich op. Het heeft geen zin om de vervuiler te laten betalen voor iets dat geen oplossing biedt aan de vervuiling. Dan is er sprake van een platte belasting die ten goede komt aan bovenstaande instellingen.

MAP 6 kondigt zich als zeer zwaar aan.