Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

23

oktober

Trumpiaanse boodschappen

Minister Demir verspreidt op 10 oktober het persbericht over het digitaal kunstmestregister met als eyecatcher dat een kwart van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80% van de gebruikte hoeveelheid kunstmest aan de Overheid doorgeeft. De minder aandachtige of vooringenomen lezer leest dat 25% van de landbouwers meer dan 80% van de kunstmest niet aangeven. Het manipuleren van de zinsbouw neigt naar fake-news.

Vlaanderen telt ca 29.000 agrarische ondernemingen. Volgens het mestrapport 2019 werden er ca 3000 terreincontroles uitgevoerd. De terreincontroles worden gebiedsgericht ingezet. Zo gebeuren de terreincontroles op de aanwending van meststoffen, op de mestopslag, … sinds een vijftal jaar voornamelijk in gebieden met een onvoldoende waterkwaliteit. Ook gebeuren de terreincontroles in grote mate risicogebaseerd. Verder lezen we in hetzelfde rapport, dat er 550 bedrijven werden doorgelicht. Het doel van een bedrijfsdoorlichting is het opsporen van nutriëntenverliezen naar het milieu en het bekomen van een gedragsverandering in de toekomst. Van deze 550 bedrijven werden 189 akkerbouwbouw doorgelicht. Hiervan hadden 28% een verkeerd kunstmestgebruik aangegeven. Verder werden er 143 grondloze tuinbouwbedrijven en 113 tuinbouwbedrijven met grond doorgelicht.

Willen we even samenvatten:
29.000 agrarische bedrijven, 3000 terreincontroles (10.35%), 550 bedrijfsdoorlichtingen (1.9%), 189 akkerbouwbedrijven waarvan 28% een verkeerd kunstmestregistratie (= 53 bedrijven = 0.18%.).

Welke oppervlakte de 113 tuinbouwbedrijven bewerken is ons niet bekend.

De bovenstaande extrapolatie is voor discussie vatbaar doch te wijten aan het gebrek aan bronvermelding vanwege Minister Demir. We willen het haar vragen, doch wegens de eerdere onbeantwoorde vragen, vermoeden we dat dit vergeefse moeite is.

Agrarische ondernemers moeten vanaf 2021 binnen de 7 dagen na aankoop of gebruik het digitale register invullen. Volgens het mestrapport is de helft van de bedrijfsdoorlichtingen op minder dan een half jaar afgerond. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 8,5 maand. Ongeveer 40% van de bedrijven moet nog langere tijd opgevolgd worden. Bij 25% van de bedrijven vraagt dit meer dan een jaar tijd, bij 7% zelfs meer dan 2 jaar.

Ondernemers krijgen dagen, de overheid rekent in maanden.

Trump zou zich hier, helaas, nog gaan thuis voelen.

Een schril contrast met de toon en boodschap van de Belgische Overheid.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • Uiterste inzaaidatum groenbedekker:
  Zandleem en andere streken: vóór 1/11
 • Registratie gewestgrensoverschrijdend veeteeltbedrijf
 • Belastingaangifte Ink. 2019
  • fiscale boekhouding: mandataris: 22/10
  • op basis van forfaitair barema: 12/12, mandataris: 10/01/21
 • Corona
  • Registreer uw contacten van de voorbije 2 weken
  • Installeer de Corona-app (coronalert.be)

Laatste berichten

VAC richtlijnen in kader van Coronavirus
VACconsult

VAC-richtlijnen bezoeken en contacten medewerkers in kader van Coronavirus – Covid 19   Download: …

Lees verder
zoogkoe- en vleeskalverpremie
VACconsult

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van …

Lees verder
vacature bedrijfsadviseur
VACconsult

Neem plaats in de cockpit van de agrarische ondernemingen! Het Vlaams Agrarisch Centrum is …

Lees verder
bioveiligheidsregels
VACconsult

Respecteer de bioveiligheidsregels bij een bezoek aan land- of tuinbouwbedrijven De afgelopen jaren doken …

Lees verder