Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

08

juni

Is media sociaal?

Mediaspecialist Leo Neels kijkt in het opiniestuk op VRTNWS.be met lede ogen naar de woordkeuze en het taalgebruik in ons maatschappelijk debat: “We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leveren, ook zonder feitelijke grondslag. Het was weer een drukke periode op dat vlak.

Wij treden deze visie in zijn geheel toe.

In dit blad leest u het antwoord van JEP naar aanleiding van de kwetsende radiospot van Gaia. Het lijkt wel of iedereen, karikaturaal of niet, loslopend wild is geworden om de boodschap zo sterk mogelijk in de media te krijgen. Ten koste van de waarheid en menselijkheid.

In het opiniestuk haalt Leo Neels ook de heisa aan rond Maya de Bij. Het zou gaan om een analogie tussen het kankerverwekkend roken aan de ene zijde en potentieel kankerverwekkende effecten bij gebruik van bepaalde, legaal verhandelde charcuterie. Naar verluidt beroept Greenpeace zich op het begrip “parodie” uit het auteursrecht. Het parodierecht houdt in dat gebruik met lichte en passende humor van een auteursrechtelijk beschermd werk (zoals Maya de Bij) zonder toestemming van de rechtenhouder kan gebeuren; de wijziging aan het oorspronkelijk werk, of van het kader waarin het wordt gebruikt, moet getuigen van ironie of van een lichte spot.

Opnieuw: de botheid van radicaliteit, eigen gelijk in het kwadraat, op de kap van anderen.

Na de modderstromen in Zuid-Vlaanderen en Limburg werden de landbouwers met de vinger gewezen als oorzaak van alle kwaad. In sommige media werden erosie-experts opgevoerd om deze visie kracht bij te zetten. Sommige politici meenden zelfs tot onteigeningen te moeten overgaan. We zullen erover waken dat de steek-vlampolitiek in deze achterwege blijft.

Mocht de media een pragmatisch ingesteld persoon geïnterviewd hebben, dan was het antwoord: “Ondanks alle inspanningen ten spijt, al dan niet verplicht uitgevoerd door de landbouwers, kan dit watergeweld niet tegenhouden worden. Er is eenvoudig gesteld teveel water gevallen in een te korte periode op het slechts mogelijk moment, met name op pas ingezaaide velden”.

Ongenuanceerd taalgebruik en onbeleefdheid dragen niet bij tot het debat. In tegendeel, het kalft een oplossingsgericht draagvlak af.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Belastingaangifte op papier: 29/06
  • Belastingaangifte tax-on-web: 12/07
  • Veeartsfiche: 30/06
  • Bedrijfsboek boekjaar 2017 binnenbrengen

Laatste berichten

Sociale bijdrage 2018
VACcount

Definitieve kwartaalbijdrage 2018 Download: Tabel sociale bijdrage

Lees verder
landbouwbarema 2017
VACcount

Download: Landbouwbarema inkomsten 2017

Lees verder
meldpunt schade door zwerfvuil
VACconsult

Het probleem van zwerfvuil (blikjes, metaal, plastic, …) in onze omgeving kent iedereen. Zeker …

Lees verder
Restjes redders
VACconsult

Kon je niet alles oogsten? Nodig de restjesrapers uit op je veld! Bij restjes rapen of …

Lees verder