Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

12

oktober

wanneer het licht uitgaat

In 1970, voor de splitsing van de bevoegdheden hadden we een regering Vanden Boeynants I: 19 ministers en 4 staatssecretarissen. Het parlement: Kamer: 212 Senaat: 178 = 390 leden in totaal. Nu telt ons land, 16.228 mandatarissen verspreid over gemeente en provincies, hebben we met alle 7 regeringen samen 41 ministers en 7 staatssecretarissen. Alle parlementen samen = 482 leden, en dan gaat het licht uit …

Het afschakelplan (eerst vernoemd in 2014) komt weer in het vizier. De landbouwsector was toen vragende partij om specifieke maatregelen uit te werken. Immers bij een afschakeling worden de rurale gebieden het eerst getroffen, net die gebieden waar de landbouwbedrijven zich bevinden.

En net de landbouwbedrijven zijn uiterst gevoelig voor een “aangekondigde” stroomonderbreking. Er is levend materiaal op het bedrijven, vee en voorraden, waardoor een stroomonderbreking voor ernstige economische schade kan zorgen. Laat ons hopen dat het tijdens het afschakelen niet vriest anders is de schade niet te overzien. Daarbij is de bedrijfsvoering ten opzichte van vier jaren geleden sterk geëvolueerd naar automatisering, databeheer, digitalisering, enz., wat enkel actief is door elektriciteit. Men heeft steeds de mond vol van smartfarming, informatisering enz.

Is het teveel gevraagd dat de “politiek” een beleid ontwikkelt dat ons land, haar inwoners en bedrijven zekerheid van stroomdistributie voorziet? We kennen in ons land een van de hoogste energiekosten. Het aandeel “energie” bedraagt 44%. De hoge energietarieven die deels een verkapte belasting zijn om een ontoereikend beleid te financieren.

We hebben een droge zomer achter de rug. Ondanks de zeer hoge watertarieven was de waterdistributie niet gegarandeerd. Hoge watertarieven die deels een verkapte belasting zijn om een ontoereikend beleid te financieren.

Op 14 oktober zijn er ongeveer 600.000 kiezers die voor de eerste keer gaan stemmen. 600.000 mensen die de afgelopen 5 jaar geconfronteerd zijn geweest met GAS-boetes, strengere regelgeving, verzuring van de maatschappij, hogere kosten, u vult maar in.

In andere landen is de toon gezet. In Nederland, waar men vreesde voor een politiek debacle, bleef de politieke aardverschuiving uit. Waarom, omdat volgens specialisten, Nederland, Zwitserland en andere landen op lange termijn denken. Er wordt perspectief geboden.

Zou de lamp op 14 oktober flikkeren???

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Bedrijfsboek boekjaar 2017 binnenbrengen
  • Inzaaien groenbedekkers EAG: andere: 1/11
  • Aanvraag agromilieuverbintenissen: 30/11
  • Overdracht zoogkoepremie: 30/11
  • Aanvraag zoogkoepremie: 17/12
  • Aanvraag vleeskalverpremie: 17/12

Laatste berichten

vacature – dossierbeheerder fiscaliteit (m/v)
VACcount

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een dossierbeheerder fiscaliteit (m/v) Naast de …

Lees verder
agromilieuverbintenissen
VACconsult

Campagne 2019 Landbouwers die in 2019 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en …

Lees verder
zoogkoe- en vleeskalverpremie
VACconsult

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van …

Lees verder
Vacature ondernemerscoach
VACconsult

Starterslabo Antwerpen Wij hebben een vacature voor een ondernemerscoach binnen Starterslabo Antwerpen voor het …

Lees verder