Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken?

Agribex, dat haar 70e editie achter de rug heeft, is de tweejaarlijkse hoogmis voor de Belgische landbouwer. Het is een “speeltuin” waar de nieuwste machines en innovatieve technieken te bewonderen zijn. In de hallen van Brussels Expo heerste een optimistische sfeer. Zowel vanwege de exposanten, die trots hun verwezenlijkingen tonen, als vanwege de landbouwers die gedurende een dag de kommer en kwel mochten vergeten en dromen van de toekomst.

De inrichters weten dankzij de thema-eilanden de boost en dromen te kanaliseren. De veeteeltsector heeft de gepassioneerde fokker meer dan nodig. Genetica is een niet te onderschatte factor voor de rendabiliteit van een veebedrijf. Fokkers werken dag in dag uit om als laureaat te worden uitgeroepen. Eens laureaat verwerf je naam en faam in de sector.

Met recht en rede werkt Agribex stimulerend voor de agrarische ondernemer. Ook al ga je enkel kijken en dromen, een onderonsje met sectorgenoten kan dikwijls wonderen doen.

Het positivisme van afgelopen week staat in schril contrast met de ongenuanceerde nieuwtjes en berichten die door opiniemakers, belangengroepen en journalisten worden verspreid over de landbouw. De landbouwsector is voor genoemden een speeltuin om niet-gecontroleerde feiten te verspreiden ten gunste van het eigen groot gelijk. Dit voedt het populisme. En waar dit toe leidt, ervaren ze nu in de USA en Groot-Brittannië.

Vorige week deed de Europese Commissie haar visie uit de doeken voor een flexibel, eerlijk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Eenvoudiger regels en een flexibelere benadering zullen ervoor zorgen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) echte resultaten oplevert bij het ondersteunen van landbouwers en de duurzame ontwikkeling van de EU-landbouw stuurt.

Het voornaamste initiatief bestaat erin dat de lidstaten meer verantwoordelijkheid krijgen om te kiezen hoe en waar ze hun GLB-financiering investeren om de ambitieuze gemeenschappelijke doelstellingen inzake milieu, klimaatverandering en duurzaamheid te verwezenlijken.

Voor dit laatste zijn we bevreesd. Immers hoe minder macht de politiek heeft op supra-nationaal vlak, hoe meer de politiek ingrijpt op regionaal en lokaal vlak. De regio wordt de speeltuin van de politiek.

Huiveringwekkende gedachte: een vrije en niets ontziende globalisering gespeend van alle gezag en macht van de politiek aan de inkomstenzijde en een overregulerend kader aan de uitgavenzijde.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Aanvraag zoogkoepremie: 15/12
  • Aanvraag zoogkoerechten uit reserve: 15/12
  • Belastingaangifte landbouwforfait: 10/12 op papier, 10/01/2018 via tax-on-web
  • Aanvraag vorst- en droogteschade landbouwramp: 31/1/2018

Laatste berichten

Landbouwconjunctuurindex 2017
VACconsult

De stemming onder de Vlaamse land- en tuinbouwers blijft nagenoeg gelijk De conjunctuurindex stijgt …

Lees verder
vacature
VACconsult

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer …

Lees verder
maak kennis met de moslimconsument
VACconsult

Verkenning kansen voor de Vlaamse agrovoeding Kris Roels, Anne Vuylsteke, Dirk Van Gijseghem en …

Lees verder
Van alle markten thuis
VACademie

Info bij het opstarten van andere activiteiten op je landbouwbedrijf Infofiches rond multifunctionele landbouw: …

Lees verder