Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

blikvanger

In deze flash vindt u de aankondiging van een meldpunt voor schade aan de runderen door zwerfvuil. Een toe te juichen initiatief van de Vlaamse Overheid om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Dat er te veel zwerfvuil op de akkers en weilanden ligt, met alle gevolgen van dien, daarvan moeten we niet meer overtuigd worden.

Waar we wel van overtuigd willen worden is de methodiek om het zwerfvuil te verminderen. Al meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

De alliantie ijvert voor:

 • Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
 • Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
 • Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

De teksten van de deelnemers vertolken andere geluiden: minder kosten voor de gemeenten, de vervuiler betaalt, enz… Dit staat haaks op de doelstelling.

Enkele bedenkingen:

 • Het statiegeld zorgt voor een toestroom naar de grootwarenhuizen waar ontvangmachines uw statiegeld uitrekenen. En op het platteland?
 • Het statiegeld zal het (slechte) karakter van de vervuiler niet wijzigen.
 • Het opruimen van de blikjes en flesjes wordt verricht door medemensen die een centje statiegeld goed kunnen gebruiken. Sociaal?
 • Met zijn allen leven we in een land met een van de hoogste belastingdruk in de wereld. Belastinggeld dat voor een aanzienlijk deel wordt gebruikt om ieder van ons te inspecteren, te controleren en desgevallend te beboeten. De return is te weinig. Het proper houden van de omgeving is ieders verantwoordelijkheid, burger en overheid, en mag daarom niet vertaald worden in een kost waarop bespaard moet kunnen worden.

Het statiegeldverhaal is een typerend voorbeeld van een end-of-pipe oplossing. We zullen met zijn allen moeten werken aan de bron van het kwaad. Is teveel plastiek nog wenselijk? Zijn er alternatieven? …

In Kenia hebben ze het begrepen. Sinds 2017 is het in Kenia verboden om plastic zakken te produceren, te importeren en te gebruiken.

Het overdenken waard. Het kan ons blikveld verruimen.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • BTW boekhouding: 20/04
 • Verzamelaanvraag Vlaamse landbouwer: 21/04
 • Verzamelaanvraag Waalse landbouwer: 30/04
 • Vlaanderen: wijzigingen verzamelaanvraag zonder gevolg: 31/05
 • Bedrijfsboek boekjaar 2017 binnenbrengen

Laatste berichten

malafide staalnemers
VACconsult

Waarschuwing voor malafide staalnemers Sinds begin dit jaar dienen de staalnames voor verlaging van …

Lees verder
Bemestingsnormen 2018
VACconsult

Bemestingsnormen: opletten is de boodschap De maximale hoeveelheden per ha zijn gebaseerd op bemestingsnormen …

Lees verder
salv rapport: inkomensvorming
VACconsult

De vaststelling dat het landbouwinkomen reeds jarenlang lager ligt dan het gemiddelde inkomen in …

Lees verder
Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Voorlopige zijn er …

Lees verder