Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash ter hand genomen.

Ook deze VAC-flash staat bol van cijfers en informatie die u nodig heeft om de processen op uw bedrijf te sturen. Het sturen van processen vraagt veel en noodzakelijke aandacht van de bedrijfsleiders.

Uit de enquête die werd georganiseerd door LMN blijkt dat het aandeel procesinnovaties het grootst is op de bedrijven (56%). We spreken dan over investeringen in werktuigen, uitrusting gebouwen en verbeteringen in infrastructuur. Verontrustend is dat slechts 9% van de innovaties gerealiseerd worden in productinnovatie zoals inzet andere cultivars, nieuwe verwerkingsmethodes, enz… De productinnovatie vindt zijn hoogste toepassing in de tuinbouw. Belangrijk is dat 20% van de innovaties betrekking hebben op de vermarkting. Dit toont aan dat er gezocht wordt naar andere afzetkanalen, verbeterde contracten, enz…

We hebben het in dit medium bij herhaling vermeld. De complexiteit en rigiditeit van de wetgeving en normen heeft een zware impact op het agrarisch ondernemerschap. Het resultaat hiervan is dat te weinig aandacht kan besteed worden aan de productinnovatie en marktinnovatie, de twee peilers waarop de meerwaarde van het bedrijfsresultaat wordt beïnvloed.

Ook in 2018 zal het Vlaams Agrarisch Centrum zich inzetten voor een werkbaar kader waarin u uw onderneming kan ontwikkelen. We blijven hameren op een respectvolle houding tegenover u, uw gezin en uw bedrijf.

We willen u, namens het bestuur en medewerkers, een immens succesvol jaar toewensen.

Succesvol in het realiseren van uw dromen.
Succesvol in het behalen van de gestelde doelstellingen.
Een jaar met goede prijzen, een jaar zonder noemenswaardige tegenslag.
Een jaar waarin u als voedselproducent wordt gewaardeerd en gerespecteerd als voorziener van de basisbehoefte van de mens.

En hier komen we bij de mens. Het is slechts 2 letters minder dan immens maar o zo belangrijk. Achter alle statistieken, cijfers en nieuwsfeiten staan er mensen. Agrarische ondernemers die in de eerste plaats mens zijn en ook menswaardig dienen behandeld te worden.

Gun u dezer dagen een verzetje en presentje.

U hebt dit verdiend! Van harte.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • BTW-aangifte 4de kwartaal: 20/01
  • Aanvraag vorst- en droogteschade landbouwramp: 31/1/2018
  • Keuze mestanalyse: 15/2
  • Derogatie 2018: 15/2
  • VMM-aangifte: 15/3
  • Hernieuwen VAC-lidmaatschap 2018

Laatste berichten

Bemestingsnormen 2018
VACconsult

Normen en richtwaarden 2018 Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2018‘

Lees verder
Eindinventaris
VACcount

De voorraadopname is een belangrijk moment in de boekhouding. Met deze lijst heeft u …

Lees verder
Seizoenlonen 2017
VACcount

  Download: “Seizoenlonen 2017“

Lees verder
Mestrapport 2017
VACconsult

Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks een stand van zaken van het …

Lees verder