Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

11

oktober

hete soep met ballekes

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering werd, in alle heisa, voorgelegd aan het Vlaamse Parlement ter goedkeuring. Zoals ieder regeerakkoord is deze tekst het resultaat van onderhandelingen en compromissen tussen drie partijen, mensen en hun respectievelijke belangen.

De soepballetjes worden verdeeld tussen de partijen.

Wij hebben de teksten betreffende landbouw en omgeving doorgenomen. U kunt deze teksten raadplegen op onze website.

De Vlaamse Regering gaat de land- en tuinbouwers benaderen als ondernemers die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen.

Het is goed dat de Vlaamse Regering het ondernemerschap en innovatie gaat ondersteunen en noemt dit zelfs essentieel om het transitie proces te doen slagen.

De Vlaamse Regering focust op opleiding, het omvormen van het VLIF tot een ondernemersfonds, de uitfasering van de gekoppelde steun, het statuut van de onderneming en de pachtwet.

Tevens is er aandacht voor de milieudoelstellingen, circulaire bedrijfsmodellen en wordt er werk gemaakt van een hervorming van inefficiënte organen en achterhaalde wetgeving.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij wordt ingebed in één economische cluster. Dit kan de economische focus op onze sector versterken.

De vijf bovenstaande regels komen tegemoet aan onze verzuchtingen. Maar waakzaamheid is geboden. Uit ervaring leren we dat nobele geformuleerde doelstellingen soms resulteren in een eindresultaat dat niet werkbaar is of zelfs diametraal staat op de oorspronkelijke doelstelling. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

Omgeving-milieu en landbouw worden verdeeld over twee ministers. Minister Hilde Crevits is bevoegd voor landbouw, Minister Zuhal Demir wordt bevoegd voor Omgeving. De splitsing van beide bevoegdheden over de twee excellenties kan kansen creëren om één, realistische doelstellingen te formuleren en twee om te werken aan een draagvlak.

De landbouw heeft nood aan een werkbare en uitvoerbare regelgeving. De huidige rigide regelgeving mag niet onaangeroerd blijven liggen. We mogen de soep niet laten zuur worden.

We hebben de excellenties succes gewenst met de melding dat we vanuit onze organisatie de wil blijven betonen om deel te nemen aan het overleg, dit om jullie belangen te behartigen, onze enige en uniek agendapunt.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • Aanvragen ago-milieumaatregelen: 30/11
  vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha), behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap, 150 of 175 euro/rund)
 • Vanggewassen inzaaien: 15/10
 • Vanggewassen registreren: 31/10
 • BTW-aangifte kwart. 3: 20/10
 • Belastingaangifte fiscaal via mandataris: 24/10
 • Overdracht zoogkoerechten: 30/11
 • Belastingaangifte forfait: 10/12, via boekhouder: 10/01
 • Deelname zoogkoerechten: 16/12
 • Aanvraag kalverpremie: 16/12

Laatste berichten

Regeerakkoord omgeving
VACbond

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 …

Lees verder
Regeerakkoord landbouw
VACbond

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 …

Lees verder
landbouwbarema 2018
VACcount

Download: Landbouwbarema inkomsten 2018

Lees verder
Landbouwconjunctuurindex 2019
VACconsult

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw is in het voorjaar van 2019 …

Lees verder