Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

boerenparlement

De voorbije week heeft schrijver dezes de werkzaamheden in het Vlaams parlement kunnen volgen in het programma Villa Politica. Het debat handelde over de armoedecijfers en er waren geen cijfers ter beschikking gesteld. Op zulke momenten wordt een politiek spel gespeeld, voor de ene interessant, voor de andere een gevoel van plaatsvervangende schaamte.

Van hoogstaand niveau was de toespraak van Bart Somers, ondertussen benoemd tot de beste burgemeester van de wereld. Over de partijgrenzen heen, duidde hij de pijnpunten aan in het armoedebeleid en gaf op een prachtige retorische toon toe dat hij en alle aanwezigen zich niet kunnen inleven in armoede.

Wat ons tegen de borst stoot, is dat wanneer een zinnig verhaal wordt verteld in het parlement, het grootste gedeelte van de aanwezigen, tegen betaling, mails lezen, beantwoorden en surfen op het internet. Hebben de parlementairen het zo druk dat ze tijdens openbare debatten met hun communicatie moeten bezig te zijn?

Wel nu, landbouwers en tuinders hebben het ook druk maar kunnen tijdens hun werkzaamheden geen mails checken en de onderrichtingen opvolgen.

Het digitale tijdperk heeft zijn limieten. In september werden 9.566 landbouwers per mail en 2.068 per brief op de hoogte gesteld dat op hun bedrijf percelen werden geselecteerd voor nitraat-residubepaling. Ongetwijfeld heeft een overgrote meerderheid hierop tijdig en correct gereageerd. Doch ook nu zijn er gevallen gekend van landbouwers die en een boete van €150 per perceel hebben ontvangen en krijgen deze het maatregelenpakket 1 focusbedrijf opgelegd.

Hier hebben we toch wel vragen bij: hoe klein ook het aantal bedrijven die de boete heeft opgelegd gekregen, het zijn er te veel. Wetende dat deze bedrijven niet de intentie hebben een milieudelict te plegen, maar dat ze ofwel de mail niet goed hebben gelezen, de instructies niet hebben kunnen opvolgen of dat ze geen computer hebben. Wat deze laatste betreft. De landbouwers die per brief werden ingelicht, werden ook verwezen naar het mestloket. Begrijpe wie kan.

Op het mestloket vinden we onder het tabblad formulieren het document: “Toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en Waalse overheid”. U heeft als Vlaamse landbouwer gronden in Wallonië. U heeft een aansluiting op het Waals E-loket. U weet dat tot op heden de gegevens tussen Wallonië en Vlaanderen werden uitgewisseld. Dan gaat u ervan uit dat u niet nogmaals een toestemming moet geven. Fout natuurlijk, in de logica van de mestbank, kunt u zonder dit formulier het eigen Vlaams mest niet meer transporteren naar uw eigen Waalse percelen. Begrijpe wie kan.

Ondertussen en ondanks de digitalisering, laat de mestbank toe dat er meer mest wordt aangevoerd op bedrijven dan toegelaten en dit zonder enige bericht van waarschuwing. De verantwoordelijkheid van de landbouwer?

In het parlement kan men mailen en surfen naar hartenlust.

Landbouwers tot nader order ‘gelukkig’ nog niet.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 

 • Indienen schadedossiers rampenfonds Hulp nodig? VAC helpt u graag bij het indienen van uw dossier, klik hieronder op rampenfonds!
 • Indien schadedossiers rampenfonds: 30/04/2017
  • Windhoos en rukwinden op 23/06/2016 voor Borgloon, Wellen en St-Truiden
  • Hagel van 23/06/2016 voor Lommel
  • Overvloedige regenval van 23/07/2016 voor Beringen, Halen, Lummen, Geetbets, Kortenaken, Linter, Tienen en Zoutleeuw
 • Bezwaar focusbedrijf: 15/03
 • Wateraangifte: 15/03
 • Mestbankaangifte: 16/03
 • Betalingsaanvraag melkvermindering nov/dec/jan: 17/03
 • BTW-listing: 31/03
 • Terugvorderen promotiebijdrage VLAM appelen en peren: 30/04
 • Focusbedrijf: 1/06

Laatste berichten

lonen in land- en tuinbouw
VACcount

Download: Lonen in de land- en tuinbouw vanaf 1 januari 2017

Lees verder
Sociale bijdrage 2017
VACcount

Definitieve kwartaalbijdrage 2017 Download: Tabel sociale bijdrage

Lees verder
themadag Multifunctionele landbouw
VACademie

Op donderdag 23 februari 2017 van 13 tot 17 u Alden Biesen, Kasteelstraat 6, …

Lees verder
Rampenfonds
VACconsult

Indienen schadedossiers rampenfonds: 30/04/2017 Erkende rampen Windhoos en rukwinden van 23 juni 2016 voor …

Lees verder