Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

05

juni

Water, het blauwe goud

Als derde jaar op rij kondigt 2020 zich aan als een jaar met een periode van langdurige droogte. Om het schaarse water zo efficiënt mogelijk te gebruiken, nemen agrarische ondernemers en onderzoekcentra het heft in handen. Een kleine, onvolledige opsomming.

Toedieningtechnieken

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant verricht onderzoek naar druppelirrigatie. In plaats van het hele veld te irrigeren, wordt er via druppelslangen net voldoende water afgezet vlak bij de plant. Dieter Debruyne bouwde een eigen buizensysteem op het maïsveld waarbij 6 sproeiers rechtstreeks in de plantenrijen water geven. In Ardooie, exploiteert een coöperatie een eigen irrigatienetwerk.

Nieuwe rendabele gewassen

Het VLAIO-project ‘Quinoa Lokaal’ moet leiden tot de lokale teelt van quinoa met een stabiel rendement, zowel in kilo’s als in euro’s. Quinoa is een stressbestendig gewas met interessante voedingseigenschappen. Bij agrarische ondernemers groeit de interesse in lokale teelt van quinoa.

Nieuwe waterbronnen

Vandaag verdwijnt ongeveer 90 procent van het opgepompt grondwater op grote werven nog steeds in de riolering. Bij grote werven betekent dit ca 100 m³ per uur. Bij grote hoeveelheden wordt een taks geheven op de afvoer. Er lopen lolaal enkele proefprojecten om dit water te transporteren naar de velden.

Bodembeheer

Proeven op ploegloos telen en langdurig gebruik van kompost leveren al hoopvolle resultaten.

Selectie op droogteresistentie

Met de Crispr techniek (knippen in het DNA van de plant) kan de selectie naar droogteresistente gewassen versneld gebeuren.

Op vele hierboven omschreven domeinen kan de Overheid een positieve invloed hebben wanneer waterbeheer een prioriteit wordt op lange termijn. Men kan al beginnen met het schrappen van incoherenties in de bestaande regelgeving en het toepassen van goede landbouwtechnieken niet af te straffen. We denken hierbij spontaan aan de definitie circulaire veeteeltbedrijf en het referentieareaal vanggewassen. Twee toepassingen ten gunste van de waterhuishouding in de bodem.

Dit vraagt naar politici met een lange termijn visie, die over de partijgrenzen en de bevoegdheidsdomeinen heen een coherent waterbeleid willen uitvoeren.

Even schaars als water?

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • Registreer uw contacten van de voorbije 2 weken
 • Verzamelaanvraag Frankrijk: 15/06
 • Aanduiden derogatiepercelen: 31/05
 • Vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen: 1/06
 • Wijziging verzamelaanvraag zonder gevolg: 12/06
 • Wijzigingen verzamelaanvraag zonder gevolgen MAP6: 30/06
 • Betaling saldo btw Q1: 20/06
 • Belastingaangifte Ink. 2019 fiscale boekhouding
  op papier: 30/06
  tax on web: 16/07
  mandataris: 22/10

Laatste berichten

Compensatiepremie
VACcount

De Vlaamse regering voorziet een nieuwe ‘Compensatiepremie’ om de bestaande corona hinderpremie uit te …

Lees verder
Limburg smaakt naar meer …
VACbond

Volgende advertenties verschenen in het Belang van Limburg.   download: “Affiche 1 – Limburg …

Lees verder
Vlaamse compensatiepremie
VACcount

Naast de corona-hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, heeft de Vlaamse regering een …

Lees verder
Gevolgen corona op landbouwvorming
VACademie

Gevolgen van de coronacrisis op de landbouwvorming. Deze maatregel valt deels onder Europese regelgeving, …

Lees verder