Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

22

november

Dweilen met de kraan open …

Vorige week werd met veel bravoure de ILVO-nota “Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw” voorgesteld. De nota is inhoudelijk verdienstelijk daar ze uitvoerig de dynamiek van de stressfactoren omschrijft en heeft gecatalogeerd. De nota is gebaseerd op een enquête bij 285 respondenten, 24 diepte-interviews en 9 focusgroepen. In totaal werden 375 (?) land- en tuinbouwers betrokken bij de studie.

Of dit aantal respondenten voldoende is om representatief te zijn voor de ganse sector is twijfelachtig temeer daar vooral de melkveehouderij significant vertegenwoordigd is binnen de gecontacteerde respondenten.

Alle media namen dit item gretig op tot in het journaal toe. De inhoud van de reportage en de media-aandacht die erop volgde leek overgoten met een surrealistisch sausje midden in een tweede Coronagolf. De goegemeente dacht dat er weer eens geld moest voorzien worden, naast het budget van boeren op een kruispunt, om de landbouwers en bevriende welzijnsorganisaties te ondersteunen. De verzuiling weet u wel …

Op bladzijde 8 van het rapport lezen we dat de regelgeving één van de zeven stressfactoren is. Het is een gemiste kans, om in de nota geen gewicht toe te kennen aan deze factor. Volgens onze ervaringen, is de regelgeving, met voorsprong de grootste stressfactor. We kunnen gemakkelijk alle edities van de VAC-flash tot eind volgend jaar vullen met regelgeving die niet of nauwelijks uitvoerbaar is, met controlemechanismen die je eerder vindt in totalitaire staten of de onderschatte rechteloosheid.

We hebben ons steeds gedistantieerd van de “Klaagmuur”. Onze insteek om vanuit een positief ondernemerschap een constructieve opinie te verkondigen wordt door onze lezers sterk geapprecieerd.

Daarom nemen we enkele aanbevelingen over vanuit de nota:
• Regelrust, meer en betere afstemming en communicatie op het vlak van wet- en regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen en departementen.
• Bewustzijn vergroten bij agentschappen en erfbetreders over de impact van hun activiteiten op het welbevinden van landbouwers.
• Dialoog opstarten tussen controle-instanties en landbouwers rond de impact van controles op het welbevinden.

Zolang de Overheid de regelrust niet toepast, blijft het dweilen met de kraan open …

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • Belastingaangifte Ink. 2019
  • op basis van forfaitair barema: 31/12, mandataris: 01/02/2021
 • Beperkte aanvragen LV agromilieuverbintenissen vanaf 13/11 tot 30/11
 • Overdracht zoogkoerechten: 30/11
 • Deelnameverklaring zoogkoecampagne 2021: 15/12
 • Hernieuwing lidmaatschap
 • Bekijk onze openstaande vacatures (vacconsult) !
 • Corona
  • Registreer uw contacten van de voorbije 2 weken
  • Installeer de Corona-app (coronalert.be)

Laatste berichten

Nota: Welbevinden
VACbond

Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw Ilvo-nota 2020.01 …

Lees verder
Openstaande vacatures
VACconsult

Vacature: VAC – Landbouwbedrijfsadviseur (m/v), regio Oost- en West-Vlaanderen Download: “VAC vacature – Landbouwbedrijfsadviseur“ …

Lees verder
Forfaitaire aangifte
VACcount

Opsomming nodige documenten voor de forfaitaire aangifte aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019   Download: …

Lees verder
Landbouwconjunctuurindex 2020
VACconsult

Na een kleine stijging in het voorjaar van 2020 daalt de conjunctuurindex van de …

Lees verder