Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

130 miljoen verder …

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van de meetplaatsen minstens éénmaal de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschrijdt. De vooropgestelde doelstelling om tegen 2018 slechts 5% meetplaatsen met overschrijding te bekomen is niet meer haalbaar.

Tussen 2003 en 2014 verbeterde de nitraatconcentratie in oppervlaktewater gestaag, sindsdien is er nog weinig evolutie. Naar de oorzaken van de stagnatie wordt gezocht, en de bevindingen zullen de gesprekken met de Europese Commissie over MAP 6 stofferen. Misschien zijn de effecten van de maatregelen van MAP 5 in het algemeen en van de gebiedsgerichte aanpak in het bijzonder nog niet meetbaar en komt het rapport vooralsnog te vroeg of hebben we MAP5 overschat.

Dit slecht rapport mag geen alibi zijn of worden voor bepaalde groeperingen of lobbyisten om alles en iedereen over dezelfde kam te scheren. Tevens moet er bedachtzaam geageerd worden en is paniek uit den boze. Een grondige analyse met alle stakeholders dringt zich op.

We slaan een open deur in wanneer we de aandacht vestigen dat de buitensporige complexiteit van MAP5 in het algemeen een belemmering vormt voor een correcte en snelle uitvoering ervan, alsook voor een doeltreffende handhaving.

De industriële landbouw heeft dankzij de mestverwerking geen standstill gekend terwijl de familiale autonome landbouwbedrijven werden geconfronteerd met administratieve rompslomp, onlogische belemmeringen op het autonoom beheer, beperkingen in ondernemingsschap, niet compatibele bodemstalen, boetes, enz…

Tevens is de kostprijs van MAP 5 buitensporig. Het jaarbudget bedraagt 130,4 miljoen euro. Inbegrepen zijn het werkingsbudget van VLM/Mestbank (19,2 miljoen euro), het werkingsbudget van coördinatiecentrum CVBB (2,2 miljoen euro), eigen kosten voor landbouwers (109 miljoen euro) waarvan 87 miljoen euro op het conto van mestverwerking mag worden geschreven, aangepaste voedertechnieken (16 miljoen euro), staalnemingen (5,4 miljoen euro) en aangepaste bemesting (0,6 miljoen euro).

Het VAC heeft in het verleden voorstellen ingediend die de landbouwer en maatschappij niets kosten. Te eenvoudig? Waarschijnlijk, maar zeker is dat er niemand geld aan verdient. En dus …, bedankt en tot ziens.

Efficiëntiewinstberekening van de verschillende werkingsbudgetten dringt zich op. Het heeft geen zin om de vervuiler te laten betalen voor iets dat geen oplossing biedt aan de vervuiling. Dan is er sprake van een platte belasting die ten goede komt aan bovenstaande instellingen.

MAP 6 kondigt zich als zeer zwaar aan.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Deelnemen EU enquête voedselketen: 17/11
  • Nieuwe agromilieuverbintenis: 30/11
  • Aanvraag zoogkoepremie: 30/11
  • Overdracht zoogkoerechten: 30/11
  • Aanvraag zoogkoerechten uit reserve: 15/12
  • Belastingaangifte landbouwforfait: 10/12 op papier, 10/01/2018 via tax-on-web
  • Aanvraag vorst- en droogteschade landbouwramp: 31/1/2018

Laatste berichten

vacature
VACconsult

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer …

Lees verder
maak kennis met de moslimconsument
VACconsult

Verkenning kansen voor de Vlaamse agrovoeding Kris Roels, Anne Vuylsteke, Dirk Van Gijseghem en …

Lees verder
Van alle markten thuis
VACademie

Info bij het opstarten van andere activiteiten op je landbouwbedrijf Infofiches rond multifunctionele landbouw: …

Lees verder
Artisanaal of ambachtelijk?
VACademie

Guidelines over het gebruik van de terminologie “artisanaal”,  “ambachtelijk” en afgeleiden ervan in productbenamingen …

Lees verder