Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

17

augustus

in de nood ken je je vrienden

Naar aanleiding van ondermeer onze brief van 20 juli 2018 aan minister Schauvliege werden we uitgenodigd op het overleg van 26 juli 2018 om de droogtetoestand en de gevolgen naar diverse regelgeving te bespreken en hoe deze problematiek het best kan worden aangepakt. Er was een grote luisterbereidheid vanwege de gesprekspartners.

Het kabinet is er zich van bewust dat we momenteel in een zeer uitzonderlijke situatie bevinden en dat alles in het mogelijke wordt gedaan om de landbouwers en tuinders te begrijpen en te ondersteunen.

De drie landbouworganisaties informeren naar best vermogen hun leden over de wat er te doen staat om alleszins uw rechten te vrijwaren. U vindt in de VAC-flash een droogtedossier en ga zeker te rade op onze website voor meer gedetailleerde informatie.

Hebben jullie trouwens nog iets gehoord van MAP-man? Nu iedereen met zijn handen in het haar zit over het te volgen bemestingsplan, valt er althans bij hem geen nieuws meer te rapen. Hoogdringendheid? Geld op?

Op 5 juli 2016 schreven we omzeggens dezelfde brief en dit naar aanleiding van de wateroverlast. Ook toen heeft het kabinet geluisterd en een aantal aanbevelingen van onzentwege ter harte genomen. Zo is de procedure voor het aanvragen van een tegemoetkoming bij een landbouwramp aanzienlijk vereenvoudigd. Maar we zijn er nog niet. Per gemeente is er een andere procedure voorzien om de schattingscommissie samen te roepen. Ons voorstel was en is om via het E-loket de percelen met schade aan te duiden (vinkje) en het digitaal systeem brengt de respectievelijke gemeentebesturen op de hoogte. We hebben van dit voorstel ontwerpen van E-loket mogen zien, doch waarschijnlijk heeft de opeenvolging van rampen voor de nodige vertraging gezorgd.

De droogte confronteert ons nog maar eens met het feit dat de levende natuur zich niet laat dirigeren door einddata en deadlines. Daarom vragen we aan de wetgevende macht om voortaan in elke landbouwregelgeving een ontsnappingsclausule op te nemen om de toepassing ervan aan te passen aan de teeltomstandigheden.

Laat ons hopen, dat wanneer u dit leest, er voldoende hoeveelheden water uit de lucht zijn komen vallen. Voor vele teelten zal het te laat zijn. Maar het kan u staat stellen om alternatieve voederteelten in te zaaien.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Aanvragen schattingscommissie
  • Bedrijfsboek boekjaar 2017 binnenbrengen
  • Subsidie aanvraag Agroforestry: 21/09
  • VLM beheerovereenkomst aanvragen: 1/10
  • Inzaaien groenbedekkers EAG: polders: 20/08, leemstreek: 1/11, andere: 1/11

Laatste berichten

VLM Beheerovereenkomsten
VACconsult

Een beheerovereenkomst is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij; om extra inspanningen …

Lees verder
Uitrijregeling mest
VACconsult

Uitrijregeling mest Download: “Schema uitrijregeling mest”

Lees verder
illegale praktijken
VACcount

Opgelet! Er wordt opnieuw melding gemaakt van illegale praktijken van TVV (Tele Verzeichnis Verlag …

Lees verder
Agroforestry
VACconsult

Wat is agroforestry? Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen …

Lees verder