Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

14

september

de zijlijn

Op de website van De Standaard verscheen op 6 september een commentaarstuk van Philippe Diepvents, schrijver, over de aanstelling van Mia Doornaert als voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Interessant in het commentaarstuk is zijn visie op de rol van de middenveldorganisaties. Met een klein beetje verbeelding kun je deze visie toepassen op de landbouworganisaties.

Inhoudelijk stelt hij dat middenveldorganisaties hoe langer hoe minder betrokken worden bij beleidsbeslissingen. Toch is hun kritische stem fundamenteel voor het goed functioneren van onze democratie.

De oproep tot redelijkheid tussen de lijnen door leest als: niet flauw doen, de regels niet volgen is slechts een detail, een minder belangrijke procedurefout. Werk mee, en dan zal het allemaal wel meevallen. Voor al wie betrokken is in het brede middenveld klinkt dit heel herkenbaar. Hoeveel verenigingen hebben er de afgelopen regeerperiode niet ‘wijselijk het zwijgen toegedaan’ wanneer openlijk de aanval ingezet werd op hun subsidies, op hun rol in beleidsadvies of op hun bestuursorganen? Je vindt ze in de cultuursector, bij ngo’s, de milieubeweging, armoedeorganisaties of in het bredere sociaaleconomische middenveld. Heel wat verenigingen verdwenen ondertussen of worstelen met hun kansen op voortbestaan. Deels is dat misschien een logisch gevolg van een opkomende politieke stroming die via de oude politieke cultuur van een spelletje kwartetten met mandaten haar plaats opeist. Maar deels is het ook een uiting van iets meer.
Hoeveel verenigingen hebben er niet wijselijk het zwijgen toegedaan wanneer hun subsidies in het gedrang komen?
In zowat elk beleidsdomein zie je hoe de introductie van onafhankelijke bestuurders een excuus is om de plaats van het middenveld te herdefiniëren. Economische spelers en rechtse academici worden voorgesteld als neutraal, belangengroepen en organisaties met een sociaal doel als partijdig.
Er is een rode draad door die individuele casussen heen: het middenveld is niet langer een partner, betrokken bij het maken van beleid, maar wordt in een rol geduwd van louter uitvoerder van wat de politiek beslist. Commentaar leveren op dat beleid, dat is niet iets waarvoor men nog subsidies wil voorzien. In een populistisch discours klinkt dat misschien logisch, maar het gaat wel in tegen een van de fundamenten van ons democratische systeem, namelijk dat kritische stemmen gekoesterd moeten worden en dat ze incorporeren en er rekening mee houden, als verdunner van het primaat van de politiek, tot een beter en meer legitiem bestuur kan leiden.

Het Vlaams Agrarisch Centrum wordt niet gesubsidieerd en kan dus ongedwongen de belangen van haar leden, autonome familiale bedrijven verdedigen. Deze strategie behoedt ons van bovenstaande ervaringen. Met beperkte middelen trachten we zo veel mogelijk rendement te halen uit onze inspanningen.

Op het overleg zeer zeker.

In de media, van op de zijlijn.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Aanvragen schattingscommissie
  • Bedrijfsboek boekjaar 2017 binnenbrengen
  • Subsidie aanvraag Agroforestry: 21/09
  • VLM beheerovereenkomst aanvragen: 1/10
  • Inzaaien groenbedekkers EAG: leemstreek: 1/11, andere: 1/11

Laatste berichten

Dossier varkenspest
VACconsult

Instructies verhoogde waakzaamheid + afvoer slachtvarkens in besmet gebied   Instructie en bijlage voor …

Lees verder
Nitraatresiducampagne 2018
VACconsult

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De …

Lees verder
persbericht VAC: Afrikaanse varkenspest in België
VACbond

Het Vlaams Agrarisch Centrum vreesde dat de varkenspest vroeg of laat zou opduiken in …

Lees verder
lonen in land- en tuinbouw
VACcount

Download: Lonen in de land- en tuinbouw vanaf 1 januari 2018

Lees verder