Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

Minderen om te winnen

De stand van de mais is in bepaalde streken rampzalig. Rundveehouders en meer bepaald de melkveehouders vrezen voor onvoldoende wintervoorraad.

Een kleiner areaal mais (-5%) en ongunstige opbrengst vooruitzichten doen boeren op zoek gaan naar koopbare mais, hetzij op stam, hetzij in de kuil.

Nu de periode van het hakselen aanbreekt, circuleren er prijzen van ca 1700 euro per ha op stam. Reken er nog de oogstwerkzaamheden, vervoerskosten en bewaarverliezen bij en men komt vlug aan 2500 euro per ha.

De melkprijs is sinds januari gedaald met 17.50 % en bedraagt volgens de actuele markt- en prijsinformatie van het Departement Landbouw 22.78 euro per 100 liter. De operationele kosten, ruwvoeder, krachtvoeder, veekosten, veeartskosten en dekgelden bedragen ca 17 euro per 100 liter. Deze situatie houdt in dat er operationeel geen geld ter beschikking is om ruwvoeder aan te kopen. Met andere woorden, met de huidige melkprijs kan men geen ruwvoeders aankopen ter compensatie van de verliezen, tenzij men de reserves aanspreekt.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere ingrepen.

Een advies aan boer om minder koeien aan te houden is zeldzaam.

Vooral in deze tijden zal de melkveehouder eerst aan het rekenen moeten gaan om een antwoord te krijgen op de vraag: zal ik snijmais aankopen of zal ik het tekort aan mais opvangen door een deel van de melkveestapel te verkopen?

Het is geen schande om de melkproductie middels een tijdelijke afbouw van de veestapel te verminderen. Het is meer dan waarschijnlijk een momentum in de bedrijfsvoering om een doorgedreven selectie door te voeren in de melkveestapel.
Snoeien om te kunnen bloeien weet u wel.

De bedrijfsadviseurs van het VAC, kunnen voor VACcent klanten en indien u dit wenst, op maat van uw bedrijf een gericht advies formuleren.

Een algemeen advies kan niet gegeven worden. Iedere situatie is anders.

Vragen die moeten gesteld worden zijn onder andere:
•    Hoeveel bedraagt de voorraad ruwvoeders? Naar schatting, hoeveel bedraagt het opbrengstverlies?
•    Hoeveel mais dient er bijgekocht te worden en aan welke prijs?
•    Welke zijn de alternatieven voor mais?
•    Wat is mijn financieel resultaat bij aankoop ruwvoeder of gedeeltelijke afbouw van de melkproductie?
•    Kan een mix van de voorgestelde maatregelen?
•    Op welke termijn kan ik mijn veestapel weer opbouwen of op welke termijn kan ik de financiële put delven?

Vragen te over, enkel durf ze te stellen !!!

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Inzaaien EAG-groenbedekking: Polders en Duinen: 1/9, Andere: 1/10
  • Wijziging verzamelaanvraag (nateelten): Polders en Duinen: 16/9, Andere: 16/10
  • Aanvraag beheersovereenkomsten VLM: 1/10
  • BTW-kwartaalaangifte: 20/10
  • Forfaitaire belastingaangifte: 10/12
  • Analyseresultaten fosfaatstalen bezorgen aan de Mestbank: ten laatste op 31 december

Laatste berichten

Vlaamse zuivelbarometer
VACconsult

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar. De huidige zuivelbarometer geeft de resultaten weer …

Lees verder
Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op vrijdag 7 …

Lees verder
Varkenshouderij
VACconsult

2006 – 2015 De productiviteit in de varkenshouderij   Download: ‘Varkenshouderij 2006-2015‘

Lees verder
Melkveehouderij
VACconsult

2006 – 2015 Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling.   …

Lees verder
Het weer nu in VLAANDEREN
12°
18°
Di
20°
Wo
22°
Do
22°
Vr
18°
Za