Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

een diepe zucht …

Telkens weer duikt er in dit land een voedselcrisis op waarvan de landbouwer – veehouder het volle gelag betaalt. We gaan het feitenrelaas niet herhalen maar als zelfs de bevoegde minister in het parlement spreekt van maffiapraktijken …

Wij ondersteunen de beslissing van minister Ducarme om een grondige audit van de werking van het FAVV uit te voeren.

Voor de auditeurs kunnen we alvast de volgende tips meegeven

Ga op bezoek bij door het FAVV gecontroleerde landbouwbedrijven. Vraag eens naar de ervaring die deze mensen hebben opgedaan naar aanleiding van de controle.

 • Hoe een landbouwer-veehouder al zijn werk moet laten liggen om de controleurs ten dienste te zijn?
 • Hoe onbenulligheden zoals een ontbrekende handtekening van een bedrijfsdierenarts leidt tot verdachtmakingen?
 • Hoe de aanwezigheid van een ingetrokken erkend fytoproduct (vloeibaar ipv poedervorm) een proces-verbaal buiten alle proportie oplevert?
 • Hoe een veeteeltbedrijf wordt geschaduwd omdat een zak hondenbrokken samen wordt geleverd en gestockeerd met zakgoed veekrachtvoeder?
 • Hoe deze vaststellingen zonder verweer leiden tot een korting van 1% tot 5% van de ontvangen premies los van de zwaarte van de overtreding?
  Welke bevolkingsgroep in dit land wordt bij een overtreding rechtstreeks gekort op zijn inkomen?

En dit, terwijl bij ons weten, de voedselcrisissen haar ontstaan kennen in het industriële segment van de kolom.

Ga ook eens na of de werking van het Auditcomite (5 leden) en het Raadgevend Comité (40 leden) performant is om de huidige uitdagingen aan te kunnen.

Zijn de deelnemende leden voldoende bewust van de verantwoordelijkheid die ze opnemen?

Dit is een schandaal te veel!

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • BTW-listing: 31/3
 • BTW boekhouding: 20/04
 • Verzamelaanvraag Vlaamse landbouwer: 21/04
 • Verzamelaanvraag Waalse landbouwer: 30/04
 • Vlaanderen: wijzigingen verzamelaanvraag zonder gevolg: 31/05

Laatste berichten

Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op woensdag 14 …

Lees verder
zoogkoe- en vleeskalverpremie
VACconsult

Het departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke …

Lees verder
Bemestingsnormen 2018
VACconsult

Normen en richtwaarden 2018 Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2018‘

Lees verder
Eindinventaris
VACcount

De voorraadopname is een belangrijk moment in de boekhouding. Met deze lijst heeft u …

Lees verder