Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

08

november

Unequal Pay Day

Maandag 4 november was het unequal pay day. Een symbolische dag om het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. Uit Europese cijfers blijkt dat vrouwelijke werknemer nog steeds 16 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Daardoor werken ze eigenlijk vanaf 4 november “gratis” tot het einde van het jaar.

Waarom verdienen vrouwen minder?

De grootste oorzaak is deeltijds werk. Veel meer vrouwen dan mannen werken deeltijds. In cijfers: in België werkt 44 procent van alle vrouwelijke loontrekkers deeltijds. Bij hun mannelijke collega’s is dat maar 11 procent. Daarnaast blijven meer vrouwen een langere periode thuis om bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. En ook veel meer vrouwen dan mannen kiezen voor ouderschapsverlof.

Graag maken we van deze dag gebruik om de rol van de vrouwen in de agrarische ondernemingen in de verf te zetten.

Er is al een stuk van de weg afgelegd om de inbreng van de vrouwen te bestendigen. We denken dan aan de opbouw van sociale zekerheidsrechten, o.a. pensioen, als medewerkend echtgenoot, de volmacht voor het beheren van de bedrijfsrechten, enz. Het huwelijksvermogensrecht biedt mogelijkheden om de rechten van de vrouw te versterken.

De vrouw heeft vaak de opdracht om de administratie op het bedrijf op te volgen. Tot vervelens toe kaarten we de administratieve (over)last op de bedrijven aan. Een pluim voor de vrouw om in deze complexe materie haar weg te vinden.

Daarnaast staat ze dagelijks zij aan zij met haar partner om het bedrijf te runnen. Ze deelt ook op zakelijk vlak lief en leed. Ze springt bij waar nodig en/of beheert volledig autonoom een bedrijfstak. Vooral in het korte keten verhaal is de rol van de vrouw van onschatbare waarde.

Onderbelicht blijft het sociaal actief van de inbreng van de vrouw. Agrarische families doen, naar ons aanvoelen, veel minder beroep op de bestaande sociale voorzieningen zoals kinderopvang, ouderenopvang, enz. Deze inbreng, die niet eenvoudig uit te drukken valt in euro’s, is een niet te onderschatten meerwaarde die familiale agrarische ondernemingen regenereren aan de maatschappij.

Daarom, een pluim voor alle vrouwen op de agrarische bedrijven.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Aanvragen agomilieumaatregelen: 30/11
    vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha), behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap, 150 of 175 euro/rund)
  • Overdracht zoogkoerechten: 30/11
  • Belastingaangifte forfait: 10/12, via boekhouder: 10/01
  • Deelname zoogkoerechten: 16/12
  • Aanvraag kalverenpremie: 16/12

Laatste berichten

Vacature: Dossierbeheerder fiscaliteit (m/v)
VACcount

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een dossierbeheerder fiscaliteit (m/v) Verwerking fiscaliteit, …

Lees verder
agromilieuverbintenissen
VACconsult

Campagne 2020 Landbouwers die in 2020 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en …

Lees verder
landbouwbarema 2018
VACcount

Download: Landbouwbarema inkomsten 2018

Lees verder
zoogkoe- en vleeskalverpremie
VACconsult

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van …

Lees verder