Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

No trust, no glory!

Vertrouwen is de basis voor elke vorm van relatie of transactie. Dit maakt vertrouwen tot het fundament voor het succes van elke onderneming.

Volgens het rapport “vertrouwensindex 2016” opgesteld door Crelan en raadpleegbaar op onze website, is het vertrouwen bij de landbouwers verder gedaald in 2016. Het woord vertrouwen roept tegenstrijdige sensaties op. Ieder van ons heeft aan de ene kant positieve ervaringen waarin alles moeiteloos lijkt te lukken, omdat er vertrouwen is en daardoor dingen mogelijk worden. Anderzijds zijn er de teleurstellingen en ontgoochelingen, omdat vertrouwen ontbreekt, waardoor alles moeizaam gaat. Vertrouwen is bereid zijn de ‘sprong’ te wagen, gebaseerd op de verwachting dat de andere niet louter uit eigenbelang, maar ook in uw belang zal handelen. We spreken dus niet enkel over geven, maar ook over krijgen van vertrouwen.

Met het afschaffen van het melkquotum werden bergen of beter “meren” voorspellingen gedaan. The sky is the limit weet u wel. Markten zouden open gaan voor onze zuivel. Wie dit sprookje geloofde is met een harde klap in de werkelijkheid wakker geworden.

Vertrouwen geven of krijgen gaat gepaard met risico. Er speelt altijd een bepaalde onzekerheid mee. Die komt voort uit het feit dat we kwetsbaar zijn: als persoon, maar ook als bedrijf. In 35 jaar tijd, wat minder is dan een loopbaantermijn, verdween 68% van de landbouwbedrijven. De blijvers zijn in oppervlakte bijna verdriedubbeld. De concentratie en specialisatie heeft ervoor gezorgd dat de bedrijven kwetsbaarder zijn in een steeds meer globaliserende wereld.

Volgens het Crelan rapport is de druk op het inkomen de belangrijkste oorzaak voor de daling van het vertrouwen. De slechte prijsvorming is één van de elementen die de druk verhoogt op het inkomen maar is niet het enige element. Terwijl voorheen het Europees landbouwbeleid garant stond voor een stabiel inkomen, heeft men de markten geliberaliseerd en de productievoorwaarden gerigidiseerd. De productievoorwaarden en de maatregelen rond milieu, vergroening, enz… jagen velen landbouwers in de gordijnen. Temeer nu reeds vaststaat dat een aantal inzaaidata en termijnen omwille van de weersomstandigheden niet kunnen gehaald worden. We hebben reeds contacten gelegd met de administratie omtrent de inzaaidata en moeilijkheden die boeren gaan ondervinden in het nakomen van de voorschriften omtrent het ecologisch aandachtsgebied, zeg maar vergoening.

Vertrouwen is aan de orde waar kwetsbaarheid en interafhankelijkheid bestaan.

In dit kader heeft het Vlaams Agrarisch Centrum de module VACcent ontwikkeld.
VACcent is een stabiele internetapplicatie met een combinatie van de landbouweconomische boekhouding, archief voor uw bedrijfsdocumenten, de laatste belangrijke berichten en een waarschuwingssysteem.

VACcent is ondertussen een belangrijke betrouwbare partner gebleken op vele landbouwbedrijven.

Onafhankelijk advies, dè basis van vertrouwen !

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Analyseresultaten fosfaatstalen bezorgen aan de Mestbank: ten laatste op 31 december

Laatste berichten

Vertrouwensindex
VACconsult

Crelan Vertrouwensindex Land- en Tuinbouwsector 2016 Volg deze link naar de Crelan Vertrouwensindex

Lees verder
Het sprookje van het melkbeleid
VACbond

Dick Veerman is moderator bij Foodlog.nl en maakt voor Cafe Weltschmerz een serie over …

Lees verder
Vac zitdagen
VACconsult

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op vrijdag 9 …

Lees verder
Teeltschade
VACconsult

Indien je getroffen bent door waterschade/noodweerschade is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben …

Lees verder
Het weer nu in VLAANDEREN
20°
26°
Za
26°
Zo
19°
Ma
21°
Di
25°
Wo