Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

09

oktober

welkom

Meer dan dertig jaar geleden, bij het schrijven van het eerste mestdecreet, voerde uw organisatie, het VAC, als eerste en als enige de strijd om het grondgebonden gezinsveeteeltbedrijf te erkennen.

Het grondgebonden gezinsveeteeltbedrijf werd, volgens ons voorstel, binnen het mestdecreet beschermd en bevoordeeld tegen de mestafzet van de industriële landbouw. De autonomie van het gezinsveeteeltbedrijf werd gerespecteerd.

Helaas voor het merendeel van de agrarische ondernemers, we stonden er alleen voor.

Bij het invoeren van IKM, was uw organisatie de enige die vragen had naar de meerwaarde aangezien de zuiveldienst meer dan voldoende borg stond voor de melkkwaliteit. Een lastenboek, dat werd verkocht als een extra toeslag op de melkprijs, als roerganger van een tsunami aan lastenboeken, labels, checklists onder het mom van een betere prijs en afzet.

De geschiedenis echter …

Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.

We lezen met voldoening de standpunten her en der over het initiatief agripartners. Colruyt gaat via agripartners, landbouwgronden verwerven en deze ter beschikking stellen aan landbouwers om volgens de voorschriften van Colruyt, gewassen te telen die afzet vinden in de retail van de Colruyt-groep.

Ja, weg is de autonomie van de agrarische ondernemer.

Je kunt natuurlijk de vergelijking maken met de industriële landbouw, die zich de lusten toe-eigent en de lasten deelt met de sector.

We heten onze collega’s welkom in onze strijd voor de autonome agrarische onderneming. Dat voor de autonome agrarische onderneming meer vrijheid en rechten kunnen gevrijwaard worden.

Samen staan we er sterker voor …

Of zou het verlies aan grondkapitaal en borgstelling de ogen doen openen?

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • Uiterste inzaaidatum groenbedekker:
  Zandleem en andere streken: vóór 1/11
 • Registratie gewestgrensoverschrijdend veeteeltbedrijf
 • Belastingaangifte Ink. 2019
  • fiscale boekhouding: mandataris: 22/10
  • op basis van forfaitair barema: 12/12, mandataris: 10/01/21
 • Corona
  • Registreer uw contacten van de voorbije 2 weken
  • Installeer de Corona-app (coronalert.be)

Laatste berichten

VAC richtlijnen in kader van Coronavirus
VACconsult

VAC-richtlijnen bezoeken en contacten medewerkers in kader van Coronavirus – Covid 19   Download: …

Lees verder
zoogkoe- en vleeskalverpremie
VACconsult

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van …

Lees verder
vacature bedrijfsadviseur
VACconsult

Neem plaats in de cockpit van de agrarische ondernemingen! Het Vlaams Agrarisch Centrum is …

Lees verder
bioveiligheidsregels
VACconsult

Respecteer de bioveiligheidsregels bij een bezoek aan land- of tuinbouwbedrijven De afgelopen jaren doken …

Lees verder