Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

17

juli

overleg is nodig en nuttig

In Nederland, nochtans voor menig Noorderling een gidsland, is het overleg tussen agrarische ondernemers en de politiek, op zijn zachtst gezegd, verzand. Een situatie waarvan de anti-agrarische lobby handig gebruik maakt.

Gelukkig behoedt het overlegmodel dat we hier kennen, ons, voorlopig, van zulke toestanden. Daarbij, en dat bewijzen ons de dagdagelijkse berichtgeving over de Coronamaatregelen, worden de beleidsinitiatieven in de agrarische sector afgetoetst met de organisaties waardoor de kans op herformuleringen en verwarring gering zijn.

We moeten dit overleg koesteren. Wij, vanuit het VAC, behoeden ons voor het inpassen van grote theorieën tijdens het overleg en blijven gefocust op het resultaat voor de agrarische onderneming.

Op onze website vindt u het SALV advies over de rampenschade. In de specifieke aanbevelingen leest u de aandachtspunten welke geformuleerd zijn vanuit de zorgen van de agrarische ondernemers.

Het evaluatieoverleg over MAP 6 vond plaats. Het VAC nam deel aan dit overleg. Op vraag van de VLM om “globale voorstellen die de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP 6 versterken” in te dienen, hebben we na consultatie van onze VACbond mailgroep voorstellen ingediend. U kunt deze voorstellen lezen in VAC-flash 15.

Inmiddels is dit nummer het laatste voor de jaarlijkse vakantie.

Onze drukker legt de persen stil. De volgende VAC-flash kan u rond half augustus in uw brievenbus vinden.

Het VAC-team gaat er ook even tussenuit na toch wel een vreemd aanvoelende eerste jaarhelft.

Doorheen deze vakantieperiode blijft de dienstverlening verzekerd, weliswaar op een lager pitje waarvoor we rekenen op uw begrip.

Gebruik samen met ons de komende periode om tot rust te komen, fysiek maar zeker ook mentaal.

Uw medebewoners, bubbelgenoten en u zelf grijpen deze periode aan om de batterijen terug op te laden. Het weze u gegund.

We hebben een sterk vermoeden dat het nodig zal zijn.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

  • Registreer uw contacten van de voorbije 2 weken
  • Belastingaangifte Ink. 2019 fiscale boekhouding
    tax on web: 16/07
    mandataris: 22/10
  • BTW-aangifte Q2: 20/07
  • Aanvraag nieuwe fosfaatklasse basis van oude papieren fosfaatanalyse van 2016 en 2017: 01/09
  • Tijdelijk ouderschapsverlof: 30/09

Laatste berichten

Corona update
VACbond

Corona update: federale overheid lanceert nieuwe steunmaatregelen! De Kamer heeft op 9 juli een …

Lees verder
SALV advies rampenschade
VACconsult

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ontving op 9 juni 2020 de vraag …

Lees verder
Landbouwramp 2019 – tegemoetkomingsaanvraag
VACconsult

Landbouwramp 2019 De Vlaamse Regering heeft de uitzonderlijke zomer van 2019 erkend als landbouwramp …

Lees verder
Compensatiepremie
VACcount

De Vlaamse regering voorziet een nieuwe ‘Compensatiepremie’ om de bestaande corona hinderpremie uit te …

Lees verder