Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

25

september

evaluatie map 6

Minister Demir heeft in opdracht van de Vlaamse Regering het middenveld geconsulteerd over de effectiviteit, de uitvoerbaarheid en de handhaving binnen MAP6 te verbeteren.

Drie werkgroepen werden opgericht om de voorstellen te toetsen. Een ambtelijke werkgroep, een wetenschappelijke werkgroep en een maatschappelijke werkgroep waar het VAC deel van uit maakt.

Tijdens de zomermaanden werden er drie digitale vergaderingen georganiseerd. Het werd duidelijk dat het gewicht van het evaluatieoverleg in de ambtelijke werkgroep gesitueerd is. De maatschappelijke werkgroep behield zeker niet de rol en invulling van haar opdracht zoals OMAP die uitvoerde.

Daarbij, het weze zo, en iedere deelnemer deed zijn best, was het digitaal vergaderen een handicap om jullie belangen te gronde te behartigen. Het interactieve aspect, kort overleg tussen stakeholders, verduidelijkingen vragen, met passie een zaak of standpunt verdedigen was er deze zomer niet bij.

We hebben onze voorstellen overgemaakt aan het begin van het overleg. De voorstellen vanuit de administratie hebben we ontvangen.

De vraag stelt zich nu wat men met de voorstellen en bemerkingen gaat doen? De definitieve nota zou op 15 september moeten klaar zijn.

De datum is niet gehaald. Een aantal voorstellen en suggesties moeten nog wetenschappelijk getoetst worden en er is nog geen consensus bereikt over een aantal bijsturingen.

De voorstellen, zoals we deze nu kennen, zijn overgemaakt aan de leden van de VACbond mailgroep (Aansluiten? Mail ‘deelname mailgroep’ naar vac@vac.eu). De insteek van deze ervaringsdeskundigen is belangrijk om in de verdere evolutie van het MAP (7-8-…) de nodige bijsturingen te kunnen voorstellen.

De nitraatresiducampagne gaat van start

Een verhaal van veel plichten en weinig rechten. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de agrarische ondernemer. Wij doen ons best om jullie zo goed mogelijk door deze campagne te loodsen. We lanceren hier dan ook een oproep aan de andere actoren, met name de labo’s om tijdig de stalen te nemen zodat de agrarische ondernemer zijn recht tot het nemen van een tegenstaal ten volle kan laten gelden.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • Uiterste inzaaidatum groenbedekker:
  Leemstreek: vóór 1/10
  Zandleem en andere streken: vóór 1/11
 • Inzaaien vanggewassen
  VGM tussen 15/9 en 15/10
  VGL na 15/10
 • Belastingaangifte Ink. 2019 fiscale boekhouding: mandataris: 22/10
 • Corona
  – Registreer uw contacten van de voorbije 2 weken
  – Tijdelijk ouderschapsverlof: 30/9

Laatste berichten

vacature bedrijfsadviseur
VACconsult

Neem plaats in de cockpit van de agrarische ondernemingen! Het Vlaams Agrarisch Centrum is …

Lees verder
bioveiligheidsregels
VACconsult

Respecteer de bioveiligheidsregels bij een bezoek aan land- of tuinbouwbedrijven De afgelopen jaren doken …

Lees verder
Uitrijregeling MAP6
VACconsult

  Download: “Uitrijregeling MAP6“

Lees verder
Veiligheidsplan rond naschoolse vorming
VACademie

 Om de veiligheid van iedere cursist, lesgever, bezoeker en personeel te garanderen zijn er …

Lees verder